profi-air: Nucené větrání se zpětným získáváním tepla tak snadno

Nucené větrání se zpětným získáváním tepla (HRV) je víc, než vytváření zdravého prostředí v místnostech. Zdravé větrání budov zajišťuje stabilní hodnotu celého objektu: prevenci poškození vlhkostí a tím zamezení růstu plísní, ochraňuje stavební konstrukce a tedy i prodejní hodnotu budovy. Současně snižuje požadavky na vytápění, protože nedochází k úniku energie manuálním větráním. Filtrovaný vzduch je upraven na příjemnou teplotu a zajišťuje zdravé a příjemné klima ve všech místnostech.

Zasazujeme se o promyšlené systémy a technické zařízení budov od expertů. Profi-air systém, kompletní systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla není výjimkou. To udržuje stabilní hodnotu budovy a poskytuje příjemné klima pohody.Náš systém flexibilního rozvodu vzduchu je vhodný instalovat jak do nových, tak do existujících budov.