Declarație privind protecția datelor conform RGPD

I. Numele și adresa operatorului

Responsabilă cu prelucrarea datelor în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor și altor legi naționale privind protecția datelor a statelor membre precum și altor prevederi de protecție a datelor este FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG și societățile subsidiare localizate în UE, la care FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG participă însăși direct sau indirect majoritar (grupul de firme FRÄNKISCHE).

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Germania
Telefon: +49 95 25 88-0
Fax: +49 95 25 88-150
E-mail: info@fraenkische.de
Site web: www.fraenkische.com

II. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor desemnat de operator este:

Riscreen GmbH
Hauptplatz 37
85276 Pfaffenhofen an der Ilm / Germania
Tel.: +49 8441 47706-12
Fax: +49 8441 47706-20
E-Mail: datenschutz@fraenkische.de

III. Generalități privind prelucrarea datelor

Cu următoarele informații dorim să vă oferim dumneavoastră, ca vizitator al paginii noastre, ca un client sau parte interesată de serviciile noastre, ca un furnizor sau în calitate de o altă persoană interesată, un rezumat al procesării datelor dumneavoastră personale de către noi și privind drepturile dumneavoastră provenite din legea procesării datelor. Ce date sunt procesate în detaliu și cum sunt folosite depinde în mare de serviciile dorite și agreate. Așadar, nu toate părțile din informațiile acestea sunt aplicabile dumneavoastră.

 1. Scopul procesării datelor personale

Noi colectăm și utilizăm datele personale ale clienților noștri, utilizatorilor paginii web sau a altor persoane interesate doar în limita necesară în contextul de procesare respectiv.

 1. Temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Atunci când obținem consimțământul persoanei vizate pentru procese de prelucrare a datelor cu caracter personal, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul General al UE privind Protecția Datelor (RGPD).
În cazul prelucrării datelor cu caracter personal necesare în vederea executării unui contract la care persoana vizată este parte contractantă, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD. Același lucru este valabil și pentru procese de prelucrare necesare pentru realizarea de demersuri preliminare încheierii unui contract.
Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine companiei noastre, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. c RGPD.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. d RGPD.
Dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, temeiul legal al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

 1. Ștergerea datelor și durata de stocare

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt șterse sau distruse imediat ce scopul pentru care au fost stocate încetează să mai fie valabil. Stocarea datelor poate continua după acest moment dacă operatorul este obligat să se spună unei prevederi impuse prin regulamentele Uniunii, legi sau alte prevederi emise de organul legislativ european sau național. Distrugerea sau ștergerea datelor se realizează și atunci când expiră un termen de stocare impus de unul dintre normativele menționate mai sus, cu excepția cazului în care există în continuare obligativitatea de a stoca datele în vederea executării ori încheierii unui contract.

IV. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale partenerilor de afaceri

 1. Descrierea și anvergura prelucrării datelor

În cadrul cooperării noastre cu partenerii de afaceri, procesăm datele cu caracter personal ale persoanelor de contact de la clienți, furnizori, părți interesate, parteneri de vânzări și parteneri de cooperare (în continuare numiți „parteneri de afaceri”). Vor fi procesate în mod special următoarele date cu caracter personal:

 • Informații de contact, cum ar fi numele și prenumele, adresa comercială, numărul de telefon de afaceri, numărul de telefon mobil de afaceri, numărul de fax de afaceri și adresa de e-mail de afaceri,
 • Informații de plată, cum ar fi informațiile necesare pentru achitarea tranzacțiilor de plată sau pentru prevenirea fraudei, inclusiv informațiile cărților de credit și numerele de verificare ale cardurilor,
 • alte informații a căror procesare este necesară în scopul proiectului sau pentru dezvoltarea unei relații contractuale cu compania noastră și care este furnizată voluntar de către partenerii de afaceri, de ex. în contextul comenzilor plasate, anchete sau detalii despre proiecte,
 • date cu caracter personal, care sunt colectate din surse, baze de date sau informații disponibile publicului și
 • dacă este necesar din punct de vedere legal în cadrul evaluărilor de conformitate: Data nașterii, cartea de identitate și numărul cărții de identitate, informații privind procese judiciare relevante sau alte litigii, în care sunt implicați partenerii de afaceri.

FRÄNKISCHE prelucrează datele cu caracter personal cu următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu partenerii de afaceri privind produsele, serviciile și proiectele, de ex. pentru prelucrarea cererilor partenerilor de afaceri sau pentru furnizarea informațiilor tehnice privind produsele,
 • Planificarea, executarea și administrarea relației comerciale contractuale între FRÄNKISCHE și partenerul de afaceri, de ex. pentru manevrarea comenzii produselor și serviciilor, colectarea plăților, cu scopuri contabile și pentru decont, și pentru executarea livrărilor, activităților de mentenanță sau reparațiilor,
 • Efectuarea chestionarelor pentru clienți, campaniilor de marketing, analizelor de piață, competițiilor, concursurilor și alte acțiuni și evenimente,
 • Efectuarea chestionarelor de satisfacție a clienților și marketing direct,
 • Menținerea și protejarea produselor și serviciilor noastre, precum și a paginii noastre web, împiedicarea și acoperirea riscurilor de securitate, a fraudei sau a altor activități criminale sau activități ce au intenția de a cauza daune,
 • Respectarea (i) cerințelor legale (de ex. a obligațiilor fiscale și comerciale, a se vedea și cifra IV nr. 3 în acest sens), (ii) obligațiilor existente pentru efectuarea evaluărilor de conformitate (pentru a împiedica frauda economică sau spălarea de bani), precum și (iii) a regulamentelor întreprinderii noastre și a standardului industrial și
 • Rezolvarea disputelor legale, implementarea contractelor existente și invocarea, exercitarea și apărarea pretențiilor legale.
 1. Scopuri ale prelucrării datelor și temeiuri legale

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru atingerea scopurilor numite anterior. Dacă nu este precizat altfel în mod expres la colectarea datelor cu caracter personal, temeiul legal pentru prelucrarea datelor este:

 • executarea și îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră conform art. 6 alin. 1 lit. b RGPD,
 • îndeplinirea obligațiilor legale, cărora se supune FRÄNKISCHE conform art. 6 alin. 1 lit. c RGPD, sau
 • apărarea intereselor legitime ale FRÄNKISCHE conform art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. Interesul legitim al FRÄNKISCHE este inițierea, executarea și manevrarea relației de afaceri.

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în mod expres într-un caz unic, acest acord reprezintă temeiul legal pentru prelucrarea conform art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

 1. Durata stocării

Noi prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și legale.

Dacă datele pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale nu mai sunt necesare, acestea sunt șterse în mod regulat, dacă prelucrarea ulterioară – limitată – a acestora nu este necesară pentru următoarele scopuri:

–      îndeplinirea obligațiilor legale de păstrare a documentelor (de ex. obligațiile comerciale și fiscale de păstrare a documentelor conform Codului Comercial și Codului Fiscal). Termenii prevăzuți prin lege privind păstrarea documentelor, respectiv documentație sunt de regulă de la doi până la zece ani.

–      obținerea dovezilor în cadrul termenilor legali de prescripție. Conform secțiunii 195 ff din Codul Civil (BGB), acești termeni de prescripție pot fi până la 30 de ani, termenul regulat de prescripție fiind de 3 ani.

V. Utilizarea modulelor cookie

 1. Descrierea și anvergura prelucrării datelor

Pentru a oferi un site cât mai prietenos cu utilizatorii, utilizăm module cookie.

Un modul cookie este un mic fișier text transmis de un server web deținut de FRÄNKISCHE (de exemplu, de serverul web al www.fraenkische.com) către browserul dvs., atunci când dvs. accesați un site web. Acest modul cookie conține o succesiune caracteristică de semne, care permite identificarea inechivocă a browserului în cazul unei noi apelări a site-ului web. Modulele cookie de sesiune expiră la sfârșitul unei sesiuni a browserului și vă pot detecta acțiunile pe parcursul acestei unice sesiuni a browserului. Spre deosebire de acestea, modulele cookie permanente rămân stocate pe terminalul dvs. și între sesiunile browserului și vă pot detecta setările sau acțiunile pe mai multe site-uri web.

De principiu, modulele cookie nu reprezintă un pericol pentru computerul dvs., deoarece este vorba doar despre fișiere text și nu despre programe executabile.

Modulele cookie de pe site-urile web FRÄNKISCHE (www.fraenkische.com) servesc, pe de o parte, la simplificarea utilizării site-urilor noastre web și, pe de alta, scopurilor noastre de marketing și publicitare, precum și la realizarea de statistici cu privire la utilizarea site-ului. În plus, întrebuințăm module cookie în contextul urmăririi activității pe web și le utilizăm ca mijloc de bază în personalizarea conținuturilor noastre.

Pe lângă modulele cookie de sesiune, care se șterg atunci când închideți sesiunea browserului, setăm și module cookie permanente. Aceste module cookie rămân stocate până când le ștergeți dvs. În modulele cookie utilizate de noi nu se stochează date cu caracter personal.

În funcție de setarea browserului dvs., un fișier cookie poate fi stocat sau refuzat. Dacă fișierul este stocat, serverul nostru web poate să vă recunoască terminalul. La vizitele ulterioare și atunci când modificați anumite funcții pentru care este necesară introducerea unei parole, existența modulului cookie vă poate scuti de completarea repetată a anumitor informații. Astfel, modulele cookie ușurează utilizarea site-ului nostru web, în situațiile în care utilizatorul trebuie să completeze informații. În plus, modulele cookie ne pot ajuta să vă oferim pe site-ul web conținuturi adaptate, pe cât posibil, la preferințele dvs.

Dacă nu doriți să se întâmple acest lucru, puteți dezactiva modulele cookie după cum urmează:

Setați browserul dvs. în așa fel încât să refuze modulele noastre cookie, dacă doriți să utilizați site-urile noastre web fără funcționalitatea modulelor cookie. Pașii individuali pe care trebuie să îi urmați în acest scop depind de browserul pe care îl utilizați, fapt pentru care nu pot fi descriși mai amănunțit în acest context.

Dacă browserul dvs. este deja setat în așa fel, încât să afișeze un mesaj de avertizare ori de câte ori recepționează un modul cookie, puteți decide de la caz la caz dacă doriți să acceptați stocarea modulului cookie. Deoarece la apelarea fiecăruia dintre site-urile noastre web trebuie să trimitem din nou modulul nostru cookie de identificare, aceste mesaje pot deveni curând supărătoare.

De aceea, vă recomandăm să setați browserul în așa fel încât să acceptați permanent modulele cookie provenite de la www.fraenkische.com. Puteți realiza această setare separat pentru fiecare site web. În acest caz, de exemplu, informațiile sub formă de text pe care le completați în câmpurile formularelor sunt salvate pentru solicitări ulterioare, astfel încât să nu fie necesar să completați din nou aceleași informații la următoarea vizită pe site-urile noastre web. Desigur, în această situație vă vom putea prezenta și conținuturi personalizate.

Pentru unele elemente ale site-ului nostru de internet este necesar ca browserul apelant să poată fi identificat și după trecerea la un alt site.

În acest scop, modulele cookie stochează și transmit următoarele date:

 • Setări privind limba
 • Informații de conectare
 • Termeni de căutare introduși
 • Frecvența apelării site-urilor
 • Întrebuințarea funcțiilor site-urilor web

Datele utilizatorului colectate în acest mod sunt anonimizate prin măsuri tehnice de precauție. De aceea, nu mai este posibil să se creeze o legătură între date și utilizatorul care apelează site-ul. Datele nu se stochează împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

La apelarea site-ului nostru web, utilizatorii sunt informați cu ajutorul unui „infolayer” cu privire la utilizarea modulelor cookie în scopuri de analiză și sunt direcționați către această declarație privind protecția datelor. În acest context, apar și indicații privind posibilitatea de dezactivare a stocării modulelor cookie din setările browserului.

Puteți găsi mai multe informații cu privire la utilizarea sau dezactivarea modulelor cookie la www.meine-cookies.org sau www.youronlinechoices.com.

Indiferent dacă se stochează module cookie, din motive de siguranță, pentru fiecare accesare a zonelor de pe site-ul nostru web pentru care este necesară înregistrarea, va trebui să vă conectați de fiecare dată.

a) Module cookie de la furnizori terți

În plus, FRÄNKISCHE integrează conținuturi oferite de terți pe fraenkische.de. Acești furnizori terți pot să seteze module cookie atunci când vizitați site-urile noastre web și să primească, cu ajutorul acestora, informații, ca de exemplu, faptul că ați apelat site-ul nostru web la www.fraenkische.com. Vizitați site-urile web ale furnizorilor terți dacă doriți să aflați mai multe informații despre modul în care utilizează aceștia modulele cookie. Dacă ați hotărât să nu vă dați consimțământul pentru utilizarea modulelor cookie ce necesită acordul dvs., sau să le refuzați (prin dezactivarea modulelor cookie), vă stau la dispoziție numai funcțiile site-urilor noastre web a căror utilizare poate fi garantată în lipsa acestor module cookie.

b) Rețele sociale (Facebook, Google+, Twitter) 

Puteți găsi servicii ale companiei noastre și pe rețele sociale online, puse la dispoziția dvs. pe internet de către alte companii (Facebook, Google, Twitter)

Puteți utiliza aceste servicii numai dacă sunteți înregistrat(ă) și conectat(ă) pe rețeaua socială respectivă. Rețineți, în acest context, că pentru utilizarea rețelei sociale respective sunt valabile condițiile de utilizare și de protecție a datelor ale furnizorului respectiv de servicii.

 • Site-urile noastre web utilizează plug-in-uri sociale („plug-in-uri”) aparținând următoarelor rețele sociale: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irlanda, care poate fi recunoscută după emblema Facebook (litera „f” albă sau albastră pe o dală albastră sau albă);
 • Google+, operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA, care poate fi recunoscută după emblema Google+ (o literă „g” roșie urmată de un „+1”);
 • Twitter, un serviciu de microblogging al companiei americane Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SUA, care poate fi recunoscută după emblema Twitter (o pasăre albastră)

Nu avem nicio influență asupra anvergurii datelor pe care le colectează furnizorii de servicii prin intermediul plug-in-urilor lor și vă informăm în această privință numai în baza cunoștințelor deținute la momentul actual: Prin integrarea plug-in-ului, furnizorul respectiv de servicii primește informația că ați apelat pagina respectivă a prezenței noastre pe internet. Dacă sunteți conectat(ă) pe site-ul respectivului furnizor de servicii, acesta poate face legătura dintre contul dvs. și această vizită. Atunci când interacționați cu plug-in-urile, de exemplu, când acționați butonul de recomandare, informația respectivă se transmite de pe browserul dvs. direct către furnizorul respectiv de servicii și se stochează acolo. Dacă nu sunteți membru al rețelei unui furnizor de servicii, este de presupus că furnizorul respectiv de servicii va afla adresa dvs. IP și o va stoca. Dacă sunteți membru al rețelei unui furnizor de servicii și nu doriți ca acesta să colecteze date despre dvs. prin intermediul prezenței noastre pe internet și să le cumuleze cu datele dvs. de membru stocate de furnizorul respectiv, trebuie să vă deconectați de pe rețeaua furnizorului respectiv de servicii înainte de a da clic pe butonul rețelei sociale.

Puteți găsi mai multe informații privind scopul și amploarea colectării de date și ale prelucrării și utilizării ulterioare ale acestor date de către Facebook, precum și posibilitățile de setare în vederea protejării sferei dvs. private, în directiva privind protecția datelor a furnizorului respectiv de servicii:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation și http://www.facebook.com/full_data_use_policy

Google+:   http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Twitter:     http://twitter.com/privacy

 1.  Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în prezența consimțământului utilizatorului este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor transmise în contextul utilizării plug-in-urilor este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

 1.  Scopul prelucrării datelor

Scopul întrebuințării modulelor cookie necesare din motive tehnice este simplificarea utilizării site-ului web în beneficiul utilizatorilor. Unele funcții ale site-ului nostru de pe internet nu ar putea fi oferite în absența modulelor cookie. Pentru acestea este necesar ca browserul să fie recunoscut și după trecerea la o altă pagină.

Datele despre utilizator colectate de modulele cookie necesare din motive tehnice nu se utilizează pentru generarea de profiluri de utilizator.

Utilizarea modulelor cookie de analiză se realizează în scopul îmbunătățirii calității site-ului nostru web și al conținuturilor lui. Prin intermediul modulelor cookie de analiză aflăm cum este utilizat site-ul web și, astfel, ne putem optimiza în permanență oferta.

Modulele cookie oferite de Google sunt întrebuințate, în special, pentru colectarea de statistici pe web.

Întrebuințăm modulele cookie oferite de furnizori de servicii de rețele sociale pentru a oferi utilizatorilor posibilitatea de a interacționa cu alte servicii pe care aceștia le utilizează.

Și aceste scopuri ale prelucrării datelor cu caracter personal reprezintă interesul nostru legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

 1.  Durata stocării

Modulele cookie se stochează pe computerul utilizatorului și sunt transmise de la acesta către pagina noastră. Astfel, dvs., în calitate de utilizator, vă revine controlul deplin asupra întrebuințării modulelor cookie. Prin modificarea setărilor browserului dvs. de internet, puteți dezactiva ori restricționa transferul de module cookie. Modulele cookie deja stocate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate realiza și automat.

Cu privire la durata stocării datelor realizate de către furnizorii de servicii de rețele sociale, precum și drepturile și posibilitățile de setare ce vă revin în vederea protejării sferei dvs. private, facem referire la linkurile specificate mai sus, cu ajutorul cărora puteți accesa declarațiile de protecție a datelor aparținând furnizorilor respectivi de servicii.

Rețineți și faptul că la ștergerea modulelor cookie este posibil să se șteargă și modulele cookie ce memorează refuzul dvs. de a primi astfel de fișiere, ceea ce poate anula efectul dorit de dvs. Dacă ați șters toate modulele cookie din browserul dvs., trebuie să setați din nou modulul cookie ce memorează refuzul dvs. de a primi astfel de fișiere.

 1.  Dreptul de opoziție și de eliminare

Aveți în orice moment posibilitatea de a dezactiva setarea privind modulele cookie din browserul dvs., așa cum este descris la punctul V. 1. Dacă nu realizați activ această dezactivare, singura posibilitate de a elimina modulele cookie rămâne ștergerea acestora din sistemul dvs. Din motive tehnice, nu vă revine un drept de opoziție.

Cu privire la dreptul de opoziție și eliminare în raport cu furnizorii de servicii de rețele sociale, precum și drepturile și posibilitățile de setare ce vă revin în vederea protejării sferei dvs. private, facem referire la linkurile specificate mai sus, cu ajutorul cărora puteți accesa observațiile privind protecția datelor publicate de furnizorii respectivi de servicii.

VI. Furnizarea site-ului web și generarea de fișiere jurnal

 1. Descrierea și circumstanțele prelucrării datelor

La fiecare apelare a paginii noastre de internet, sistemul nostru colectează automat date și informații de pe sistemul computerului apelant.
Vor fi procesate în mod special următoarele date cu caracter personal:

(1) Informații privind tipul de browser și versiunea utilizată
(2) Sistemul de operare al utilizatorului
(3) Furnizorul de internet al utilizatorului
(4) Adresa IP a utilizatorului
(5) Data și ora accesului
(6) Pagini web, de pe care sistemul utilizatorului ajunge pe pagina noastră
(7) Pagini web, care sunt apelate de sistemul utilizatorului prin pagina noastră web

Datele se stochează și în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Stocarea acestor date nu se realizează împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

 1. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

Temeiul legal pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

 1. Scopul prelucrării datelor

Stocarea datelor numite are loc pentru a permite afișarea paginii web pe browserul dumneavoastră, pentru a asigura funcționalitatea paginii web și pentru a optimiza pagina web. În acest context, nu se realizează o evaluare a datelor în scopuri de marketing.

Aceste scopuri ale prelucrării datelor reprezintă interesul nostru legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

 1. Durata stocării

Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. În cazul datelor care au fost colectate pentru a putea furniza site-ul web, ștergerea se realizează atunci când se încheie sesiunea respectivă.

În cazul stocării datelor în fișiere jurnal, ștergerea se realizează după 14 zile. Este posibil să aibă loc și stocări pe perioade mai îndelungate. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt anonimizate, astfel încât să nu mai poată fi făcută nicio legătură cu clientul apelant.

 1. Posibilitate de contestare și eliminare

Colectarea datelor în vederea furnizării site-ului web și stocarea datelor în fișiere jurnal sunt strict necesare pentru funcționarea site-ului de internet. De aceea, utilizatorul nu are posibilitatea de a se opune acestei colectări.

VII.    Referințe către rețele sociale (LinkedIn, Xing, Youtube)

Utilizăm referințe („link”) către rețelele sociale LinkedIn, Xing și Youtube pe pagina noastră web, pentru a atrage atenția asupra serviciilor și produselor FRÄNKISCHE și pentru a intra în contact cu dumneavoastră, ca vizitatori și utilizatori ai acestor pagini de rețele sociale, precum și ai paginii noastre web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal la vizitarea paginilor de rețele sociale. Furnizorii rețelelor sociale au control asupra prelucrării datelor în cadrul utilizării serviciului respectiv. Acest lucru include, de exemplu, stocarea și utilizarea de cookies în terminalele utilizatorilor, precum și analiza comportamentului dumneavoastră pe rețeaua socială.

Puteți recunoaște referințele la logo-ul rețelei sociale respective. Prin acționarea logo-ului, se creează o legătură directă între browserul dumneavoastră și serverul serviciului respectiv și sunteți redirecționat pe pagina web a furnizorului terț.

Temeiul legal pentru utilizarea referințelor către furnizori terți este art. 6 para. 1 lit. f RGPD.

Puteți găsi mai multe informații privind prelucrarea datelor pe paginile de rețele sociale în directiva privind protecția datelor a rețelei sociale corespunzătoare:

–           Xing

–           LinkedIn

–           Youtube

VIII. Buletine informative

 1. Descrierea și anvergura prelucrării datelor
  a) Pe site-ul nostru de internet există posibilitatea de a vă abona la un buletin informativ gratuit. Astfel, toate datele din interfața de intrare, cum ar fi de exemplu adresa de e-mail, datele de contact și țara, sunt transmise către noi la înregistrarea pentru buletinul informativ.
  b) dacă dumneavoastră, respectiv angajatorul dumneavoastră, pentru care sunteți persoană de contact pentru firma noastră, cumpărați produse sau servicii de la noi (de ex. prin pagina noastră web) și introduceți adresa dumneavoastră de e-mail, acesta poate fi utilizată ulterior de noi pentru trimiterea unui buletin informativ. Într-un astfel de caz, buletinul informativ va trimite doar anunțuri publicitare directe pentru produse similare, pe care le-ați comandat deja de la noi sau pe care le-ați luat în considerare.
  În contextul prelucrării datelor în vederea trimiterii de buletine informative, datele nu sunt divulgate niciunui terț. Pe lângă trimiterea buletinului informativ, datele se utilizează și pentru generarea de profiluri de utilizator.
 1. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

Colectarea adresei de e-mail a utilizatorului servește la expedierea buletinului informativ.

Colectarea altor date cu caracter personal în contextul procedurii de înregistrare servește la împiedicarea utilizării abuzive a serviciilor sau a adresei de e-mail întrebuințate.

 1. Scopul prelucrării datelor

Colectarea adresei de e-mail a utilizatorului servește la expedierea buletinului informativ.

Colectarea altor date cu caracter personal în contextul procedurii de înregistrare servește la împiedicarea utilizării abuzive a serviciilor sau a adresei de e-mail întrebuințate.

 1. Durata stocării

Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. Așadar, adresa de e-mail a utilizatorului se stochează doar atâta timp cât este activ abonamentul la buletinul informativ.

Restul datelor cu caracter personal colectate în cadrul procedurii de înregistrare se șterg după șapte zile.

 1. Dreptul de opoziție și de eliminare

Abonamentul la buletinul informativ poate fi revocat în orice moment de către utilizatorul vizat. În acest scop, în fiecare buletin informativ se găsește un link corespunzător.

Prin acesta este posibilă și revocarea consimțământului acordat pentru stocarea datelor cu caracter personal colectate cu ocazia procedurii de înregistrare.

IX. Crearea și utilizarea unui cont de client

 1. Descrierea și anvergura prelucrării datelor

Pentru utilizarea unor anumite servicii prin pagina noastră web este necesară înregistrarea utilizatorului. În cazul creării și utilizării unui cont de client sunt prelucrate date cu caracter personal, cum ar fi de exemplu numele dumneavoastră, datele de contact, datele contului de utilizator, precum și date privind serviciile luate în considerare de dumneavoastră în cadrul utilizării contului de client.

O parte din aceste informații este preluată automat de programul nostru de administrare a clienților și se stochează acolo în vederea completării comenzii pentru produsul comandat. În plus, datele colectate la înregistrare ne permit să întreținem relația cu utilizatorul, să transmitem materiale publicitare, să încheiem relații contractuale și să procesăm solicitări.

 1. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

Dacă înregistrarea servește la executarea unui contract, la care persoana vizată este parte contractantă, sau la realizarea de demersuri preliminare încheierii unui contract, un temei legal suplimentar pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD.

Dacă utilizatorul este un angajat la un partener comercial al FRÄNKISCHE, temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

Temeiul legal pentru preluarea și stocarea automată a datelor în programul nostru de administrare a clienților este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD.
Temeiul legal pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal la utilizarea contului este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD.

 1. Durata stocării

Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. În cazul datelor care au fost colectate pentru a putea furniza site-ul web, ștergerea se realizează atunci când se încheie sesiunea respectivă.

Datele colectate în cadrul procesului de înregistrare în vederea executării unui contract sau realizării de demersuri preliminare încheierii unui contract se șterg atunci când datele nu mai sunt necesare pentru executarea contractului. Inclusiv după revocarea contractului poate să se mențină necesitatea de a stoca datele cu caracter personal ale părții contractuale, pentru a respecta obligații de natură contractuală sau legală.

Dacă doriți să ștergem contul dvs. de client, contactați-ne la adresa info@fraenkische.de. Vă informăm că prin ștergerea contului de client se înțelege ștergerea datelor cu caracter personal care nu cad sub incidența termenelor de păstrare impuse de lege. Aceste date se găsesc în programul nostru de administrare a clienților.

X. Formular de contact și contactarea prin e-mail

 1. Descrierea și circumstanțele prelucrării datelor

  Pe pagina noastră web sunt disponibile formulare de contact care pot fi utilizate pentru a ne contacta prin mijloace electronice. Dacă un utilizator face uz de această posibilitate de a ne contacta, datele introduse pe ecranul de completare a datelor ne sunt transmise și sunt stocate. Aceste date sunt:

  (1) Nume (câmp obligatoriu)
  (2) Posibilitate de contact, de ex. adresă de e-mail, adresă poștală sau număr de telefon
  (conform modalității de contact dorite, câmp obligatoriu)
  (3) Mesajul dumneavoastră

  (4) Adresa IP a utilizatorului
  (5) Data și ora înregistrării

  În acest context, datele nu sunt divulgate niciunui terț din afara grupului de companii FRÄNKISCHE. Datele se utilizează exclusiv pentru procesarea corespondenței.

2.) Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în prezența consimțământului utilizatorului este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor transmise în contextul expedierii e-mailurilor este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. În cazul în care interacțiunea prin e-mail are loc în vederea încheierii unui contract, un temei legal suplimentar al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD.

3.) Scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal ce provin de pe ecranul de completare a datelor servește exclusiv la procesarea interacțiunii respective. În cazul unei interacțiuni prin e-mail, este valabil și interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor.
Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procedurii de expediere servesc la împiedicarea utilizării abuzive a formularului de contact și la asigurarea securității sistemelor noastre informatice.

4.) Durata stocării

Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. Pentru datele cu caracter personal ce provin de pe ecranul de completare a formularului de contact și cele transmise prin e-mail, acest lucru se întâmplă atunci când corespondența respectivă cu utilizatorul încetează și situația respectivă este clarificată ca fiind încheiată.

5.) Posibilitate de contestație și revocare

Utilizatorul are în orice moment posibilitatea de a-și retrage consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal care îi aparțin. Dacă utilizatorul ne contactează prin e-mail, se poate opune în orice moment stocării datelor cu caracter personal care îi aparțin. Într-un atare caz, corespondența nu poate să continue. Dacă doriți să vă ștergem datele, vă rugăm să ne trimiteți solicitarea respectivă la info@fraenkische.de

În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate pe parcursul interacțiunii se șterg.

XI. Utilizarea altor plug-in-uri ale rețelelor sociale

Pe pagina noastră web utilizăm așa numitele plug-in-uri sociale ale întreprinderii, care operează rețelele sociale. Plug-in-urile reprezintă extensii independente ale furnizorului de rețele sociale. Utilizăm plug-in-uri, pentru ca vizitatorul paginii noastre web să poată împărți conținuturile ofertei noastre online în rețele individuale și pentru a lărgi oferta noastră online.

Dacă doriți, ca furnizorul de rețele sociale să poată obține date despre această ofertă online și după caz, să le stocheze, respectiv să le transmită mai departe, nu trebuie să utilizați plug-in-urile respective. Prin așa numita soluție prin 2 click-uri, vă protejăm de faptul că vizita dumneavoastră pe pagina noastră web este înregistrată și evaluată regulat de furnizorii de rețele sociale. Transmiterea datelor cu caracter personal către operatorul unei rețele sociale are loc doar la utilizarea plug-in-ului social.

În continuare veți găsi informații privind plug-in-urile individuale aplicate pe pagina noastră web.

 1. LinkedIn a) Contextul prelucrării datelor cu caracter personal
  Pe paginile noastre sunt integrate componente ale rețelei sociale „LinkedIn”. Aceste funcții sunt furnizate de LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda. Prin utilizarea butonului „InShare”, site-urile web vizitate de dvs. sunt conectate la contul dvs. LinkedIn și aduse la cunoștința altor utilizatori. În acest context, se transmit date către LinkedIn.

Puteți găsi indicații privind prelucrarea și utilizarea ulterioară ale acestor date de către LinkedIn, precum și drepturile și posibilitățile de setare în vederea protejării sferei dvs. private, în declarația LinkedIn privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Baza legală pentru transmiterea datelor cu caracter personal către LinkedIn este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

Puteți găsi mai multe informații privind prelucrarea datelor pe LinkedIn în declarația LinkedIn privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

2. Xing

a) Contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Pe site-urile noastre sunt integrate componente ale serviciului „Xing”, operat de XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Prin utilizarea butonului XING, paginile web vizitate de dvs., respectiv conținuturile sunt conectate la contul dvs. XING și aduse la cunoștința altor utilizatori. În acest context, se transmit date către XING.

Puteți găsi indicații privind prelucrarea și utilizarea ulterioare ale acestor date de către Xing, precum și drepturile și posibilitățile de setare în vederea protejării sferei dvs. private, în declarația Xing privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

b. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Baza legală pentru transmiterea datelor cu caracter personal către XING este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.
Puteți găsi mai multe informații privind prelucrarea datelor pe XING în declarația Xing privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

3. Youtube

a) Contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Pe site-urile noastre sunt integrate componente ale serviciului „Youtube”, operat de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube, LLC este o companie fiică a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.
Prin așa numita soluție prin 2 click-uri, vă protejăm de faptul că vizita dumneavoastră pe pagina noastră web este înregistrată și evaluată regulat de Youtube. Dacă la vizitarea paginii noastre web v-ați dat acordul pentru includerea și utilizarea serviciilor Youtube, datele cu caracter personal vor fi transferate de la dumneavoastră către Youtube. Puteți găsi indicații privind prelucrarea și utilizarea ulterioare ale acestor date de către Youtube/Google, precum și drepturile și posibilitățile de setare în vederea protejării sferei dvs. private, în declarația Google privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b) Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Baza legală pentru transmiterea datelor cu caracter personal către Youtube este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.
Puteți găsi mai multe informații în această privință în declarația Youtube/Google privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c) Scopul prelucrării datelor
În ceea ce privește scopul prelucrării datelor dvs. precum și utilizarea lor de către Youtube, facem referire la declarația Youtube/Google privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

d) Durata stocării, posibilitate de contestare și anulare
În ceea ce privește durata de stocare precum și dreptul de opoziție și de eliminare valabile la Youtube, facem referire la declarația Youtube/Google privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

XII. Analiza web realizată prin etracker

 1. Contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Pentru site-ul nostru web, utilizăm instrumentul software Web Controlling Suite de la etracker (www.etracker.com), un furnizor german de software-uri de analiză web, pentru analiza comportamentului de navigare al utilizatorilor noștri. Software-ul setează un modul cookie pe computerul utilizatorului (pentru detalii despre module cookie, consultați informațiile de mai sus). Atunci când sunt apelate anumite caracteristici ale site-ului nostru, se stochează următoarele date:

(1) Trei octeți din adresa IP a sistemului apelant al utilizatorului (xxx.xxx.xxx.???)
(2) Pagina web apelată
(3) Pagina web, de pe care utilizatorul a ajuns la pagina web apelată (referința)
(4) Subpaginile, care sunt apelate de pe pagina apelată
(5) Durata de așteptare pe pagina web
(6) Cât de des este apelată pagina web

Software-ul de evaluare rulează în acest timp exclusiv pe serverele etracker Nu are loc stocarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului, deoarece adresa IP este anonimizată. Software-ul este setat în așa fel încât adresele IP să nu fie stocate în totalitate, 1 octet al adresei IP fiind ascuns (de exemplu: xxx.xxx.xxx.???). Astfel, nu mai este posibil să se creeze o legătură între adresa IP abreviată și computerul apelant.
Datele nu sunt transmise mai departe niciunui terț. În scopuri statistice, exportăm la nevoie rapoarte cu datele anonimizate memorate de etracker.

 1. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

 1. Scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând utilizatorilor, anonimizate cât se poate de curând, ne permite să analizăm comportamentul de navigare al utilizatorilor noștri. Prin evaluarea datelor obținute, suntem în măsură să compilăm informații privind utilizarea componentelor individuale ale site-ului nostru web. Acest lucru ne ajută să ne îmbunătățim în permanență site-ul web și caracteristicile care îl fac ușor de utilizat.

 1. Durata stocării

Deoarece datele sunt anonimizate, ele nu se șterg, ci rămân permanent la dispoziția noastră, pentru a putea fi evaluate. Nu este posibil să se creeze o legătură cu utilizatorii individuali. etracker s-a obligat să nu cumuleze niciodată datele colectate cu date din alte surse, de exemplu pentru a face o referință personală (consultați și https://www.etracker.com/datenschutz/).

Puteți găsi mai multe detalii privind setările referitoare la sfera privată valabile pentru software-ul etracker urmând linkul: https://www.etracker.com/datenschutz/

XIII.  Google Adwords

 1. Descrierea și contextul prelucrării datelor

Pentru campaniile noastre de marketing, utilizăm sistemul Google Adwords Conversion-Tracking. Acesta este un serviciu de analiză oferit de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.
Atunci când dați clic pe un anunț conectat la Google, pe computerul dvs. este memorat un modul cookie de Conversion-Tracking. Aceste module cookie își pierd valabilitatea după 30 de zile, nu obțin date cu caracter personal și, așadar, nu au rol în identificarea personală.
Atunci când apelați anumite site-uri web care ne aparțin, cât timp modulul cookie încă nu a expirat, suntem în măsură să recunoaștem faptul că ați dat clic pe anunț și că astfel ați fost redirecționat(ă) la site-ul nostru web. Google, în calitate de furnizor al serviciului, primește, de asemenea, această informație.

 1. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

 1. Scopul prelucrării datelor

Informațiile pe care le obținem cu ajutorul modulului cookie de conversie servesc scopului de a genera statistici privind conversia. Cu ajutorul acestora aflăm numărul total de utilizatori care au dat clic pe un anunț al nostru conectat la Google și care au fost redirecționați către un site prevăzut cu un marcator de Conversion-Tracking. Totuși, nu primim informații care permit identificarea personală a utilizatorului.

 1. Durata stocării

Deși modulele cookie își pierd valabilitatea după 30 de zile, ele nu se șterg până când nu vă ocupați personal de ștergerea lor.
Puteți găsi mai multe informații, precum și declarația de protecție a datelor de la Google la https://www.google.de/policies/privacy/.

 1. Posibilitate de contestare și anulare

Dacă nu mai doriți să participați la tracking, puteți refuza să vă dați acordul în acest sens prin apelarea inițială a paginii noastre web sau prin prevenirea creării de cookies în setările browserului.
De asemenea, puteți dezactiva reclamele personalizate pentru dumneavoastră în setările de la Google. Puteți găsi instrucțiuni la https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

XIV. Google Maps

 1. Descrierea și contextul prelucrării datelor

Pentru a afișa informații geografice, de exemplu, pentru afișarea hărții interactive folosite pentru descrierea indicațiilor de călătorie către sediile noastre, utilizăm Google Maps pe site-ul nostru de internet. Atunci când utilizați Google Maps, sunt transmise date cu caracter personal către Google cu privire la utilizarea funcțiilor Maps de către utilizatorii site-urilor web.

Puteți găsi mai multe informații privind prelucrarea datelor realizată de către Google în Observațiile Google privind protecția datelor

 1. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

Temeiul legal pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. Temeiul legal pentru transmiterea datelor cu caracter personal către Google ca furnizor al serviciului Google Maps este art. 6 alin. 1 lit. A RGPD.

 1. Scopul prelucrării datelor

Prin utilizarea serviciilor pentru hărți oferite de Google pe site-urile noastre de internet, utilizatorul are posibilitatea, de exemplu, de a ne găsi mai ușor atunci când dorește să ne facă o vizită.

 1. Durata stocării

Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. În cazul datelor care au fost colectate pentru a putea furniza site-ul web, ștergerea se realizează atunci când se încheie sesiunea respectivă.
În cazul stocării datelor în fișiere jurnal, ștergerea se realizează după 14 zile. Este posibil să aibă loc și stocări pe perioade mai îndelungate. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt anonimizate sau pseudonimizate, astfel încât să nu mai poată fi făcută nicio legătură cu utilizatorul apelant.

 1. Posibilitate de contestare și anulare

Dacă doriți, ca Google să nu mai colecteze, proceseze sau utilizeze date despre dumneavoastră prin pagina noastră web atunci când afișați harta, puteți refuza să vă dați acordul pentru transmiterea datelor către Google, lucru care este afișat când accesați pagina noastră pentru prima dată. Pentru aceasta, puteți dezactiva JavaScript din setările browserului dumneavoastră. În acest caz, nu veți mai putea utiliza hărțile. Prin dezactivarea JavaScript veți afecta și funcționarea altor funcții disponibile pe site-ul web, de exemplu, navigarea în meniu. De aceea, vă recomandăm să nu dezactivați JavaScript, dacă doriți să utilizați în totalitate conținuturile și funcțiile site-ului nostru web.
Conform descrierii de la punctul V, și atunci când utilizați Google Maps se setează un modul cookie. În privința acestuia sunt aplicabile prevederile descrise în secțiunea respectivă.

XV. Drepturile persoanei vizate

Dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți o persoană vizată, conform definiției acestui termen din RGPD, fapt pentru care vă revin următoarele drepturi în raport cu operatorul de date:

1. Dreptul la informare, anulare, ștergere, reducere a prelucrării datelor, revocarea acordului, transferabilitatea datelor
Fiecare persoană implicată are dreptul la informare conform art. 15 RGPD, dreptul la anulare conform art. 16 RGPD, dreptul la ștergere conform art. 17 RGPD, dreptul la reducerea prelucrării conform art. 18 RGPD, precum și dreptul la transferabilitatea datelor din art. 20 RGPD.

În cazul dreptului la informare și la ștergere, sunt aplicabile limitele conform secțiunilor 34 și 35 BDSG. În acest sens există un drept de contestare la o autoritate competentă pentru supravegherea protecției datelor (art. 77 RGPD în asociație cu secțiunea 19 BDSG).

Puteți oricând să revocați acordul ca noi să prelucrăm datele cu caracter personal. Acest lucru este aplicabil și pentru revocarea declarațiilor de acord, care au fost acordate nouă înainte de data de 25 mai 2018, valabile înainte de RGPD. Vă rugăm să aveți în vedere, că revocarea este aplicabilă abia în viitor. Prelucrările, care au avut loc înainte de revocare, nu sunt afectat de aceasta.

Astfel, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii complet automate conform art. 22 RGPD. Pentru justificarea, efectuarea și terminarea relației comerciale nu utilizăm din principiu decizii complet automate. Dacă aplicăm aceste procese în cazuri individuale (de ex. pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre), vă vom informa separat privind drepturile dumneavoastră în acest sens, dacă este prevăzut legal.

 1. Drept de contestație
  Aveți de asemenea dreptul ca, din motive, care reies din situația dumneavoastră specială, să depuneți contestație împotriva prelucrării datelor cu caracter personal, care are loc conform art. 6 alin. 1 lit. e RGPD (prelucrarea datelor în interes public) și art. 6 alin. 1 lit. f RGPD (prelucrarea datelor în baza unei evaluări a intereselor); acest lucru este valabil și pentru întocmirea unui profil în baza acestei prevederi în sensul art. 4 nr. 4 RGPD. Dacă depuneți contestație, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate, iar în acest caz putem aduce dovezi justificate ce ne îndreptățesc la prelucrare, care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră. Acestei situații aparțin în mod special cazurile, în care prelucrarea este necesară pentru invocarea, exercitarea sau apărarea drepturilor.
 • Obligația de furnizare a datelor

În cadrul relației noastre comerciale trebuie să furnizați acele date contractuale cu caracter personal, care sunt necesare pentru acceptarea, executarea și terminarea relației comerciale și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale asociate sau date care suntem obligați legal să le colectăm. Fără aceste date, de obicei nu putem încheia un contract cu dumneavoastră, nu putem executa și termina acesta.

Același lucru este valabil pentru vizita ofertei noastre online și colectarea datelor de utilizator. Fără colectarea datelor de utilizator, noi și furnizorii noștri de servicii nu putem să vă punem la dispoziție oferta noastră online.

 1. Drept de contestare la o autoritate de supraveghere
  Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, vă revine dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, în care se află locul dvs. de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă RGPD.
  Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul art. 78 RGPD.

Mai multe informații cu referire la drepturile mai sus numite puteți găsi pe pagina web Drepturi pentru cetățeni“ („Drepturile cetățenilor”) a Comisiei Europene.

XVI. Credite foto

©peshkova – stock.adobe.com
©blackzheep – stock.adobe.com
©Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
©Robert Kneschke – stock.adobe.com
©3darcastudio – stock.adobe.com
©archideaphoto –  stock.adobe.com
©Christian Hillebrand – stock.adobe.com
©ptyphoto – stock.adobe.com
©peshkov – stock.adobe.com
©momius – stock.adobe.com
©stock.adobe.com
©Gpoint Studio – fotolia.de
©REDPIXEL – stock.adobe.com
©vejaa – stock.adobe.com
©lev dolgachov – stock.adobe.com
©pololia – stock.adobe.com