conform articolului 5 din Legea privind serviciile telemedia
Responsabil pentru conținutul site-ului:

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Adresa: Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/Germania
info@fraenkische.de
Tel. +49 9525 88 – 0

Date de registru
Tribunalul de înregistrare: Judecătoria Bamberg
Număr de înregistrare: HRA 7042
Număr de identificare în scopuri TVA conform articolului 27 din Legea privind Taxa pe valoare adăugată: DE 132 96 55 46

Partener general:
FRÄNKISCHE Rohrwerke Management GmbH
Adresa: Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/Germania

Tribunalul de înregistrare: Judecătoria Bamberg
Număr de înregistrare: HRB 6526

Director general
Otto Kirchner (asociat executiv)
Julius Kirchner (asociat executiv)
Hartmut Hausknecht
Guido Wey
Marcus Wittmann

Informații pentru consumatori, conform Regulamentului nr. 524/2013
Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă online pentru soluționarea disputelor (OS). Platforma poate fi accesată la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informații pentru consumatori, conform Legii privind soluționarea litigiilor consumatorilor
Vânzătorul nu este dispus și nu este obligat să participe la procedurile de soluționare a litigiilor înaintea unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

RĂSPUNDEREA PENTRU CONȚINUT
Conținutul site-ului nostru web a fost creat cu cel mai mare grad de atenție. Cu toate acestea, nu putem garanta faptul că acest conținut menționat mai sus este unul corect, complet și actualizat.

În calitate de furnizor de servicii, suntem răspunzători pentru propriul conținut al acestor pagini, în conformitate cu legile generale, în conformitate cu articolul 7 paragraful 1, din Legea privind serviciile telemedia. Conform articolelor 8-10 din Legea privind serviciile telemedia, noi, în calitate de furnizor de servicii, nu suntem obligați să monitorizăm informațiile terțe transmise sau stocate sau să investigăm circumstanțele care indică o activitate ilegală. Obligațiile de a elimina accesul la sau de a bloca utilizarea informațiilor, în conformitate cu legile generale, rămân neafectate. Cu toate acestea, răspunderea în această privință este posibilă numai din momentul în care devenim conștienți de o încălcare legală concretă. Imediat ce vom lua act de astfel de încălcări, vom elimina imediat conținutul afectat.

RĂSPUNDEREA ÎN CE PRIVEȘTE LINK-URI
Oferta noastră conține link-uri către site-uri web externe ale terților, asupra cărora nu dispunem de nici o influență. Din acest motiv, nu putem accepta preluarea unei răspunderi privind acest conținut extern. Furnizorul, respectiv operatorul paginilor, este întotdeauna responsabil pentru conținutul paginilor care fac obiectul link-urilor. Paginile care fac obiectul link-urilor au fost verificate, din perspectiva posibilelor încălcări legale la momentul creării link-ului. Nu a fost identificat vreun conținut ilegal la momentul creării link-ului. Un control permanent al conținutului paginilor care fac obiectul link-urilor nu este rezonabil, fără dovezi concrete ale unei încălcări. Imediat ce vom lua act de încălcări ale prevederilor legale, vom elimina imediat link-urile afectate.

Se exclude în mod expres utilizarea datelor de contact care au fost publicate în cadrul cerințelor legale privind obligația de notificare de către terți, pentru trimiterea de materiale și informații publicitare nesolicitate. Operatorii site-ului își rezervă în mod expres dreptul de a întreprinde măsuri legale, în cazul în care sunt trimise informații publicitare nesolicitate, cum ar fi e-mailuri spam.