profi-air: Nútené vetranie so spätným získavaním tepla tak jednoducho

Nútené vetranie so spätným získavaním tepla (HRV) je viac, ako vytváranie zdravého prostredia v miestnostiach. Zdravé vetranie budov zabezpečuje stabilnú hodnotu celého objektu: prevenciu poškodenia vlhkostí a tým zamedzí rast pliesní, ochraňuje stavebnú konštrukciu a teda i predajnú hodnotu budovy. Súčasne znižuje požiadavky na vykurovanie, pretože nedochádza k úniku energie manuálnym vetraním. Filtrovaný vzduch je upravený na príjemnú teplotu a zabezpečuje zdravú a príjemnú klímu vo všetkých miestnostiach.

Stojíme za premysleným systémom a technickým zariadením budov od expertov. Profi-air systém, kompletný systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla nie je výnimkou. To udržuje stabilnú hodnotu budovy a poskytuje príjemnú klímu pohody.Náš systém flexibilného rozvodu vzduchu je vhodný inštalovať ako do nových, tak do existujících budov.

Výhody profi-air stručne:

OCHRANA STAVIEB

ÚSPORA ENERGIE/ZVÝŠENIE
ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

KLIMATICKÁ POHODA

OCHRANA ZDRAVIA

NÁRAST HODNOTY PRI PREDAJI

HYGIENICKÉ