Dobre powietrze dzięki wentylacji mechanicznej

Efektywna wentylacja zapewnia zdrowy klimat w mieszkaniu

We własnych czterech ścianach spędzamy co najmniej połowę dnia. Klimat w pomieszczeniach jest ważny dla naszego komfortu, gdyż świeże powietrze nie tylko zapewnia dobre samopoczucie, ale także ma wpływ na nasze zdrowie. Świeże powietrze bogate w tlen nie tylko może zapobiegać bólom głowy – regularna wymiana powietrza powstrzymuje rozprzestrzenianie się patogenów, ponieważ wentylacja utrzymuje w pomieszczeniach niskie stężenie wirusów i bakterii w powietrzu.

Wentylacja poprzez otwieranie okien wymaga jednak aktywnego działania ze strony
mieszkańców – nie każdy pamięta o wystarczającym wietrzeniu wszystkich pomieszczeń w domu lub po prostu czasami brakuje na to czasu.  Alergicy w niektórych porach roku unikają wręcz otwierania okien, aby nie wpuszczać niefiltrowanego powietrza z zewnątrz.

Wentylacja mechaniczna łączy w sobie wiele zalet: zapewnia stałą wymianę powietrza w całym domu lub mieszkaniu. Zużyte powietrze  jest automatycznie wymieniane na świeże z zewnątrz. A przy tym powietrze z zewnątrz jest filtrowane w taki sposób, że żadne zanieczyszczenia, pyłki ani wirusy nie przedostają się do pomieszczeń mieszkalnych.

Wentylacja mechaniczna:

Bez szans dla wirusów i bakterii

Z pewnością pojawią się pytania, czy systemy wentylacyjne rozprzestrzeniają lub transportują wirusy i bakterie. Odpowiedź brzmi: nie.

DLACZEGO WIRUSY NIE DOSTAJĄ SIĘ DO DOMU?

Wirusy zazwyczaj rozprzestrzeniają się poprzez kropelki, do których się przyczepiają. Dzięki odpowiednim filtrom żadna skażona wirusem kropla nie może przedostać się do pomieszczeń przez przewody doprowadzające powietrze.

DLACZEGO WIRUSY NIE ROZPRZESTRZENIAJĄ SIĘ W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH POPRZEZ SYSTEMY WENTYLACJI MECHANICZNEJ?

Rury doprowadzające i odprowadzające powietrze są od siebie dokładnie oddzielone. Dlatego to jest prawie niemożliwe, aby powietrze wywiewane, które może być zanieczyszczone kropelkami, przedostało się z jednego pomieszczenia do drugiego przez kanały powietrzne.

DLACZEGO WIRUSY NIE WYDOSTANĄ SIĘ PRZEZ NIESZCZELNOŚCI?

Ponieważ w przewodach wywiewnych panuje podciśnienie, powietrze zużyte nie może wydostać się nawet w
przypadku nieszczelności przewodów.

Zalecenia dotyczące eksploatacji systemów wentylacyjnyc

  • Nie należy wyłączać systemów wentylacyjnych. Udział świeżego powietrza powinien być utrzymywany na jak najwyższym poziomie

  • Należy stosować filtry o wyższym stopniu separacji, np. klasy filtra ISO ePM1 (poprzednio „F”)

  • Wilgotność powietrza w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 35%, a najlepiej wynosić powyżej 40%

  • Należy zminimalizować przepływy powietrza pomiędzy różnymi jednostkami użytkowymi

  • Regularny serwis i konserwacja są niezbędne dla bezpiecznej eksploatacji instalacji

POSTAW NA JAKOŚĆ FRÄNKISCHE Z NASZYMI ORYGINALNYMI FILTRAMI PROFI-AIR – DOSTĘPNYMI W RÓŻNYCH KLASACH FILTROWANIA.

Nasze centrale rekuperacyjne profi-air są standardowo dostarczane z filtrami ISO Coarse. Dla pełnej ochrony przed wirusami, bakteriami i tym podobnymi centrale rekuperacyjne mogą być doposażone w filtry klasy ISO ePM1.

Grafika na sąsiedniej stronie ilustruje rozmiary poszczególnych cząstek i klasy filtrów. Znajdziesz na niej odpowiednią klasę filtra dla wentylacji mechanicznej profi-air.

Pełny asortyment naszych filtrów znajduje się tutaj lub zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem regionalnym.

Dobrze wiedzieć

W celu zapewnienia bezawaryjnej i długotrwałej pracy systemu oraz odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniu filtry należy wymieniać w regularnych odstępach czasu. Nasze krótkie, praktyczne filmy wideo prezentują, jak szybko i łatwo można wymienić filtry w naszych centralach rekuperacyjnych.

Pozostałe linki