VİRÜSLERE VE BAKTERİLERE KARŞI KONTROLLÜ KONUT HAVALANDIRMASI

Sağlıklı bir konut iklimi için etkili havalandırma

Günümüzün yarıdan fazlasını kendi dört duvarımız içinde geçiriyoruz. Konut iklimi yuvamızda kendimizi alabildiğine rahat hissetmemiz bakımından önemli bir rol oynar. Çünkü taze hava sadece huzur içinde yaşamamızı sağlamakla kalmaz, sağlığımız üzerinde de etkili olur. Yeterli oksijen taşıyan taze hava baş ağrılarını önleyebildiği gibi, sürekli olarak değiştirilmesi sayesinde, hastalık yapan mikropların yayılmasına da engel olur. Çünkü havalandırma konut havasında virüs ve bakteri yoğunluğunu düşük seviyede tutmaktadırr.

Ne var ki, konutu pencere açarak havalandırmak sakinlerinin etkin davranmasını gerektirir. Oysa birçok kimse evdeki bütün mekânları düzenli olarak yeterli biçimde havalandırmak için ya zaman bulamaz ya da bunu düzenli olarak hatırlamaz. Öte yandan, alerji hastaları da belli dönemlerde konutlarının pencerelerini açıp dışarıdaki havayı süzülmeden içeriye bırakmaktan kaçınacaktır.

Kontrollü Konut Havalandırması birçok avantajı bir araya getirir: Havanın bütün evde veya dairede kendiliğinden sürekli olarak değiştirilmesi işini üstlenir. Odadaki kullanılmış hava, otomatik olarak, dışarının taze havasıyla değiştirilir. Bu arada, dışarıdan gelen hava süzülür, öyle ki konut mekânlarına zararlı maddeler, çiçektozları veya virüsler giremez.

Kontrollü Konut Havalandırması (KKH) sistemleri:

Virüse, bakteriye fırsat yok

Muhakkak, kimilerimiz havalandırma tesislerinin virüs ve bakterilerin yayılmasına, bir yerden bir yere taşınmasına yol açıp açmadığını soruyordur. Cevap şöyle: “Hayır.”

VİRÜSLER EVE NİÇİN GİREMEZ?

Virüsler genellikle damlacıklara tutunarak yayılır. Doğru filtre kullanıldığında virüs yüklü damlacıklar dış havayı taşıyan kanallar üzerinden konutun içine giremez.

VİRÜSLER KONUTLARDA KKH SİSTEMİ ÜZERİNDEN NİÇİN YAYILAMAZ?

Giren ve çıkan hava boruları birbirinden kesin biçimde ayrılmıştır. Böylece, damlacıklar içermesi mümkün olan atık havanın bir odadan hava boruları yoluyla başka odalara taşınması neredeyse imkânsızdır.

VİRÜSLER NİÇİN BORU ARALIKLARINDAN BİLE YAYILAMAZ?

Atık hava boruları alçak basınçla çalıştığından, boruda bir aralık meydana gelmiş bile olsa, buradan dışarıya atık hava kaçamaz.

Havalandırma tesislerinin işletilmesi için tavsiyeler

  • Havalandırma tesisleri kapatılmamalıdır. Dış hava oranı olabildiğince yüksek tutulmalıdır

  • Yüksek ayırma dereceli, örneğin ISO ePM1 (eski “F”) sınıfı filtreler kullanılmalıdır

  • Mekânlarda hava nemi % 35’in altında olmamalı, % 40’in üstüne de olabildiğince çıkmamalıdır

  • Çeşitli kullanım birimlerinde sürek havası en aza indirilmelidir

  • Tesisin güvenle kullanılabilmesi için düzenli bakım şarttır

ÇEŞİTLİ FİLTRE SINIFLARINDAN ORİJİNAL PROFİ-AİR FİLTRELERİMİZİN KULLANILDIĞI FRÄNKISCHE SİSTEMLERİNİN KALİTESİNE GÜVENİN.

profi-air havalandırma cihazlarımız standart olarak ISO Coarse tipi filtrelerle donatılmaktadır. Bunların yerine, virüslere, bakterilere vs. karşı ideal konuma sağlamak için, istendiği zaman ISO ePM filtreleri takılabilir.

Yandaki grafik parçacık büyüklüklerini ve bunları tutabilen filtre sınıflarını gösteriyor. Burada kendi profi-air konut havalandırmanız için uygun filtre sınıfını kolayca bulabilirsiniz.

Filtre çeşitlerimize buradan ulaşabilir, veya kendi bölgenizdeki temsilcimizle temas kurabilirsiniz.

Bilmekte fayda var

Tesisin kusursuz ve uzun süre çalışarak konutunuza kaliteli hava sağlaması için filtrelerin düzenli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Havalandırma cihazlarımızda filtre değiştirme işinin ne kadar çabuk ve kolay olduğunu uygulama videolarımızda izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi şu bağlantılarda