Dostawca

zgodnie z § 5 Ustawy o telemediach (TMG)
Odpowiedzialny za treść strony internetowej:

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/Niemcy
info@fraenkische.de
Tel. +49 9525 88 – 0

Dane rejestrowe
Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Bambergu
Numer rejestracyjny: HRA 7042
Numer Identyfikacji Podatkowej zgodnie z § 27 a [niemieckiej] Ustawy o podatku od towarów i usług (UStG): DE 132 96 55 46

Komplementariusz
FRÄNKISCHE Rohrwerke Management GmbH
Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/Deutschland

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Bambergu
Numer rejestracyjny: HRB 6526

Zarząd
Francesco Vitale
Dr. Steffen Wetterich

Informacje dla konsumentów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 524/2013.
Unia Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów. Platforma znajduje się po adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informacje dla konsumentów zgodnie z ustawą rozstrzyganiu sporów konsumenckich
Sprzedawca nie wyraża gotowości i nie jest zobowiązany do brania udziału w postępowaniu rozstrzygającym spór przed organami prowadzącymi postępowanie ugodowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI
Materiały na naszych stronach przygotowywane są z najwyższą starannością. Nie możemy jednak dać gwarancji ich poprawności, kompletności i aktualności.

Jako dostawca usług zgodnie z § 7 ust. 1 TMG jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach na podstawie ogólnych przepisów. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania względnie badania udostępnionych lub zapisanych informacji osób trzecich, które wskazują na działania niezgodne z prawem. Zobowiązania do usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Po otrzymaniu informacji o odpowiednich naruszeniach prawa natychmiast usuniemy te treści.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć gwarancji za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialny jest zawsze ich dostawca lub administrator strony. W momencie udostępniania linków strony zostały sprawdzone pod względem ewentualnych naruszeń prawa. W momencie linkowania nie stwierdzono nielegalnych treści. Stała kontrola linkowanych treści stron bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa jest nieuzasadniona. Po otrzymaniu informacji o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy dane linki.

Zabrania się niniejszym wykorzystywania podanego ze względu na obowiązujące przepisy w Stopce redakcyjnej adresu mailowego przez osoby trzecie do przesyłania niezamawianej reklamy i materiałów informacyjnych. Administrator stron zastrzega sobie prawo do podjęcia stanowczych kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, np. spamu.

Photo Credits

©peshkova – stock.adobe.com
©blackzheep – stock.adobe.com
©Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
©Robert Kneschke – stock.adobe.com
©3darcastudio – stock.adobe.com
©archideaphoto –  stock.adobe.com
©Christian Hillebrand – stock.adobe.com
©ptyphoto – stock.adobe.com
©peshkov – stock.adobe.com
©momius – stock.adobe.com
©stock.adobe.com
©Gpoint Studio – fotolia.de
©REDPIXEL – stock.adobe.com
©vejaa – stock.adobe.com
©lev dolgachov – stock.adobe.com
©pololia – stock.adobe.com

Polityka prywatności zgodnie z RODO

I. Nazwisko i adres podmiotu przetwarzającego

Administratorem w rozumienie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych ustaw o ochronie danych krajów członkowskich oraz innych postanowień w zakresie ochrony danych jest:

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Niemcy
Telefon: +49 95 25 88-0
Faks: +49 95 25 88-150
E-mail: info@frafenkische.de
Strona internetowa: www.fraenkische.com


II. Nazwisko i adres Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych administratorów jest:

Riscreen GmbH
Hauptplatz 37
85276 Pfaffenhofen an der Ilm / Niemcy
Tel.: +49 8441 47706-12
Faks: +49 8441 47706-20
E-Mail: datenschutz@fraenkische.de

III. Informacje ogólne dot. przetwarzania danych

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo pobieramy i użytkujemy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie wtedy, jeżeli jest to koniczne do przygotowania sprawnie działającej strony internetowej, jak i naszych treści i usług. Pobieranie i korzystanie z danych osobowych naszych użytkowników możliwe jest wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy uprzednie otrzymania zgody nie jest możliwe z uzasadnionych względów, a przetwarzanie danych wymagane jest przepisami prawnymi.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli otrzymamy zgodę na przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6, ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które są konieczne w celu wykonania niniejszej umowy, której stroną jest osoba, której danych dotyczą, jest art. 6, ust. 1 lit. b RODO. Obowiązuje to również procesy przetwarzania, które są niezbędne w celu wykonania czynności przedumownych.

Jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane w celu wykonania zobowiązania umownego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane w związku z istotnymi interesami osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne w celu ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub innej osoby trzeciej, a interesy, prawa podstawowe i wolności podstawowe osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne względem podanego wyżej interesu, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, jeżeli zostanie spełniony cel przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli przewiduje to ustawodawca europejski lub krajowy zgodnie z rozporządzeniami europejskimi, ustawami lub innymi przepisami, którym podlega administrator. Dane są blokowane lub usuwane również wtedy, jeżeli minie termin przechowywania określony w normach, chyba że zachodzi dalsza konieczność przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

IV. Przygotowanie strony internetowej i sporządzanie raportów

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas każdej wizyty na naszej internetowej nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego.

Pobierane są następujące dane:

 • Informacje o rodzaju przeglądarki i użytkowana wersja
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina odwiedzin
 • Strony, z których system użytkownika został przekierowany na naszą stronę internetową
 • Strony, które zostały otwarte przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane zapisywane są również w raportach naszego systemu. Przechowywanie danych nie odbywa się z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i raportów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przetwarzanie adresu IP w systemie jest konieczne, by umożliwić dostawę strony internetowej na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas sesji.

Przechowywanie w raportach jest konieczne, by zapewnić działanie strony internetowej. Poza tym dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów IT. W związku z tym nie analizujemy danych w celach marketingowych.

W tych celach zachodzi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 1. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, jeżeli dane nie są już wymagane do osiągnięcia celu pobierania danych. Rejestrowanie danych w celu przygotowania strony internetowej następuje, dane są przechowywane do zakończenia sesji.

W przypadku przechowywania danych w raportach, dane są przechowywane przez 14 dni. Możliwe jest przechowywanie dodatkowe. W tym celu adresy IP użytkowników są pseudonimizowane i anonimizowane, by nie było możliwości przyporządkowania danych do wywoływanych klientów.

 1. Prawo do odstąpienia i usunięcia

Rejestrowanie danych w celu przygotowania strony internetowej i przechowywania danych w raportach wymagane jest koniecznie do prowadzenia strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości odstąpienia.

V. Korzystanie z plików cookies

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

W celu przyjaznego użytkowaniu naszej oferty, korzystamy z plików cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które wysyła serwer FRÄNKISCHE (oraz np. Serwer www.fraenkische.com) do Państwa przeglądarki internetowej podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikacje przeglądarki podczas kolejnych odwiedzin na stronie internetowej. Sesyjne pliki cookies usuwane są po zakończeniu sesji i zapisują Państwa czynności podczas jednej sesji. W przeciwieństwie do tego, trwałe pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym również między różnymi posiedzeniami i mogą zapisywać Państwa ustawienia lub czynności na kilku stronach internetowych.

Zasadniczo pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla Państwa komputera, ponieważ są one wyłącznie plikami tekstowymi, a nie wykonywalnymi programami.

Pliki cookies na stronie internetowej FRÄNKISCHE (www.fraenkische.com) z jednej strony służą łatwiejszemu użytkowaniu naszej strony internetowej, a z drugiej celom badania rynku i reklamowym, jak i pobieraniu statystyk użytkowania. Ponadto korzystamy z plików cookies w ramach śledzenia strony i korzystania z nich jako podstawy dla treści spersonalizowanych.

Wraz z sesyjnymi plikami cookies, które są usuwane po zakończeniu sesji, korzystamy również z trwałych plików cookies. Pliki cookies są przechowywane do momentu, gdy je Państwo usuną. W użytkowanych przez nas plikach cookies nie są zapisywane dane osobowe.

W zależności od ustawienia Państwa przeglądarki, można zapisać lub odrzucić plik cookie. Jeżeli plik zostanie zapisany, nasz serwer internetowy rozpozna Państwa urządzenie kontrolne podczas kolejnej wizyty. Podczas późniejszych wizyt i zmiany funkcji, które wymagają od Państwa podania hasła, przy użyciu plików cookies można zapisać niektóre dane. W ten sposób pliki cookies ułatwiają Państwu korzystanie ze stron internetowych, które wymagają danych użytkownika. Dodatkowo pliki cookies pomagają nam zaoferować Państwu ofertę internetową, możliwie jak najlepiej dostosowaną do Państwa potrzeb.

Jeżeli nie wyrażają Państwu zgody na korzystanie z plików cookies, mogą Państwo je dezaktywować:

Przeglądarkę należy tak ustawić, by nie akceptowała ona naszych plików cookies, jeżeli chcą Państwo korzystać z naszej strony internetowej bez funkcji cookies. Jakie czynności należy w tym celu wykonać, zależy od stosowanej przeglądarki, dlatego nie mamy możliwości opisania tych kroków.

Jeżeli przeglądarka jest tak ustawiona, by za każdym razem wyświetlane było ostrzeżenie, że otrzymała plik cookie, możecie Państwo od czasu do czasu zdecydować, czy akceptują Państwo korzystanie z danego pliku cookie. Ponieważ podczas odwiedzin każdej naszej strony internetowej wysyłany jest nasz identyfikacyjny plik cookie, ostrzeżenia te mogą być denerwujące.

W związku z tym proponujemy, by tak ustawić przeglądarkę, aby pliki cookies www.fraenkische.com były zawsze akceptowane. Ustawienie to można zmienić dla każdej pojedynczej strony internetowej. W takim przypadku można np. przechowywać Państwa dane tekstowe w polach formularza dla kolejnych zapytań, by podczas kolejnych odwiedzin naszych stron internetowych dane nie musiały być ponownie wprowadzane. Naturalnie możemy Państwu również prezentować treści dostosowane do Państwa wymogów.

Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, by przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana również po zmianie strony.

W plikach cookies przechowywane i przekazywane są następujące dane:

 • Ustawienia przechowywania
 • Informacje logowania
 • Wprowadzane wyszukiwane terminy
 • Częstotliwość odwiedzin strony
 • Korzystanie z funkcji strony

Pobierane na stronie dane użytkowników anonimizowane są poprzez stosowanie środków technicznych. W związku z tym nie ma możliwości przyporządkowania danych do użytkowników. Dane nie są przechowywane z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej użytkownicy informowani są za pośrednictwem pola informacyjnego o użytkowaniu plików cookies w celach analizy i kierowani do niniejszej polityki prywatności. W związku z tym informujemy, jak można zablokować przechowywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Więcej informacji o użytkowaniu i dezaktywacji plików cookies można znaleźć pod adresem www.meine-cookies.org lub www.youronlinechoices.com.

Niezależnie od przechowywanych plików cookies, ze względów bezpieczeństwa należy ponownie zalogować się podczas przechodzenia do obszarów objętych obowiązkiem logowania na naszej stronie.

a) Pliki cookies usługodawców zewnętrznych

FRÄNKISCHE integruje poza tym treści usługodawców zewnętrznych fraenkische.de. Usługodawcy zewnętrzni mogą korzystać z plików cookies, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, a tym samym otrzymują Państwo informacje, że odwiedzili Państwo nasze strony pod adresem www.fraenkische.com. W celu uzyskania informacji o korzystanie z plików cookies należy odwiedzić stronę internetową usługodawcy zewnętrznego. Jeżeli podejmą Państwo decyzję, że nie udzielą Państwo zgody na użytkowanie plików cookies wymagających zgody lub wycofają Państwo zgodę (dezaktywacja plików cookies), udostępnione zostaną wyłącznie te funkcje strony, z których można korzystać bez plików cookies.

b) Social Media (Facebook, Google+, Twitter)

Usługi naszego przedsiębiorstwa można znaleźć również w sieciach społecznościowych online, które są oferowane przez inne przedsiębiorstwa w Internecie (Facebook, Google, Twitter)

Z usług tych można korzystać wyłącznie wtedy, jeżeli są Państwo zarejestrowani lub zalogowani w danej sieci społecznościowej. Przy tym należy pamiętać, że korzystanie z danej sieci społecznościowej podlega warunkom użytkowania i ochrony danych danego usługodawcy.

 • Nasze strony internetowe korzystają z wtyczki społecznościowej („plug-in”) następujących sieci społecznościowych: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irlandia, rozpoznawalna pod logo Facebook (białe lub niebieskie „f” na niebieskim lub białym kafelku)
 • Google+, prowadzona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, rozpoznawalna pod logo Google+-(czerwone „g” z poprzedzającym „+1”)
 • Twitter, usługa mikroblogów amerykańskiego przedsiębiorstwa Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, rozpoznawalna pod logo Twitter (niebieski ptak)

Nie mamy wpływu na zakres danych, które usługodawca pobiera przy użyciu wtyczki i zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy: Poprzez włączenie wtyczki dany usługodawca uzyskuje informacje, że otworzyli Państwo daną stronę za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeżeli są Państwo zalogowani u danego usługodawcy, może on przyporządkować wizytę do Państwa konta. Jeżeli wchodzą Państwo w interakcję z wtyczką, na przykład naciskają Państwo przycisk Udostępnij, Państwa przeglądarka przesyła i zapisuje odpowiednią informację bezpośrednio u danego usługodawcy. Jeżeli nie są Państwo członkami danego usługodawcy, wychodzi się z założenia, że dany usługodawca będzie korzystać z Państwa adresu IP i go przechowa. Jeżeli są Państwo członkiem usługodawcy, a nie chcą Państwo, by zbierał on Państwa dane przez naszą stronę internetową i powiązał z Państwem zachowane dane członkostwa danego usługodawcy, przed wyborem ikony danej sieci społecznościowej należy się z niej wylogować.

Więcej informacji oraz cel i zakres pobierania danych oraz dalsze przetwarzanie oraz korzystanie z danych za pośrednictwem Facebooka, jak i możliwości ustawienia w celu ochrony Państwa prywatności znajduje się w poszczególnych politykach prywatności usługodawców:

Facebook  https://www.facebook.com/privacy/explanation i http://www.facebook.com/full_data_use_policy

Google+:   http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Twitter:     http://twitter.com/privacy

 1.  Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku przedłożenia zgody użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z użytkowaniem wtyczek jest art. 6 ust 1 lit f RODO.

 1.  Cel przetwarzania danych

Celem korzystania z technicznie wymaganych plików cookies jest ułatwienia użytkowania stron internetowych przez użytkownika. Poszczególne funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez korzystania z plików cookies. W tym celu konieczne jest, by przeglądarka była rozpoznawalna również po zmianie strony.

Dane użytkownika pobierane przez wymagane technicznie pliki cookies nie są użytkowane w celu utworzenia profili użytkowników.

Korzystanie z analitycznych plików cookies ma na celu poprawienie jakości naszej strony internetowej oraz jej treści. Dzięki analitycznym plikom cookies wiemy, w jaki sposób nasza strona jest użytkowana i jak możemy optymalizować naszą ofertę.

Pliki cookies Google służą przede wszystkim tworzeniu statystyk internetowych.

Pliki cookies usługodawcy mediów społecznościowych są wykorzystywane, by umożliwić użytkownikom interakcję z wykorzystywanymi przez nich usługami.

W tych celach zachodzą nasze uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 1.  Czas przechowywania

Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę. W związku z tym Państwo, jako użytkownik mają pełną kontrolę nad użytkowaniem plików cookies. Poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej mogą Państwo dezaktywować lub ograniczyć przenoszenie plików cookies. Zachowane pliki cookies mogą zostać w każdej chwili usunięte. Mogą być usuwane automatycznie.

W odniesieniu do czasu przechowywania danych przez danego usługodawcę mediów społecznościowych, jak i związanych z tym Państwa praw i możliwości ustawienia ochrony Państwa prywatności wskazujemy na podane powyżej odnośniki z informacjami o ochronie danych poszczególnych usługodawców.

Należy pamiętać, że podczas usuwania plików cookies mogą zostać usunięte również pliki cookies opt/out, co może prowadzić do braku właściwego działania strony. Jeżeli usunęli Państwo pliki cookies w Państwa przeglądarce, konieczne będzie ponowne ustawienie plików cookies opt/out.

 1.  Prawo do odstąpienia i usunięcia

W każdej chwili mają Państwo możliwość dezaktywacji opisanego w punkcie 1 ustawienia plików cookies w Państwa wyszukiwarce. Jeżeli nie zostanie ustawiona aktywna dezaktywacja, usuwanie możliwe jest wyłącznie poprzez usunięcie w Państwa systemie. Ze względów technicznych nie ma możliwości odstąpienia.

W odniesieniu do możliwości odstąpienia i usunięcia przez danego usługodawcę mediów społecznościowych, jak i związanych z tym Państwa praw i możliwości ustawienia ochrony Państwa prywatności wskazujemy na podane powyżej odnośniki z informacjami o ochronie danych poszczególnych usługodawców.

VI .Newsletter

 1. Opis i zakres przetwarzania danych a) Na naszej stronie jest możliwość korzystania z bezpłatnego newslettera. W tym celu podczas rejestracji do newslettera przekazywane są do nas dane za pośrednictwem maski wprowadzania.

(1) adres e-mail (pole obowiązkowe)
(2) newsletter z wybranego obszaru (pole obowiązkowe)
(3) tytuł
(4) imię
(5) nazwisko
(6) firma
(7) ulica i numer domu
(8) kod pocztowy i miejsce
(9) kraj
(10) telefon
(11) przynależność do obszaru

Poza tym podczas rejestracji pobierane są następujące dane:

 • Adres IP danego komputera
 • Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych w ramach procedury rejestracji pobierana jest Państwa zgoda oraz przekazywana informacja o niniejszej polityce prywatności.

b) Jeżeli dokonują Państwo zakupu towarów i usług za pośrednictwem naszej strony internetowej i w tym celu podają Państwo adres e-mail, może on zostać przez nas użyty w celu przesłania newslettera. W takim przypadku za pośrednictwem newslettera przesyłane są wyłącznie bezpośrednie reklamy dla właściwych towarów lub usług.

W związku z przetwarzaniem danych w celu przesłania newslettera dane nie są przekazywane osobom trzecim. Poza przesyłaniem newslettera dane są również użytkowane w celu utworzenia profili użytkowników.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po rejestracji do newslettera przez użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku przedłożenia zgody użytkownika.

Podstawą prawną przesyłania newslettera w związku z zakupem towarów lub usług jest § 7 ust. 3 UWG.

 1. Cel przetwarzania danych

Pobieranie adresu e-mail użytkownika ma na celu dostarczenie newslettera.

Pobieranie danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy ochronie przed nadużyciem usług lub wykorzystywanego adresu e-mail.

 1. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, jeżeli dane nie są już wymagane do osiągnięcia celu pobierania danych. Adres e-mail użytkownika przechowywany jest tak długo, aż abonament newslettera jest aktywny.

Inne dane osobowe pobierane w związku z procesem rejestracji usuwane są po upływie siedmiu dni.

 1. Prawo do odstąpienia i usunięcia

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z abonamentu newslettera. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni odnośnik.

Umożliwia on również wycofanie zgody na przechowywanie danych pobranych podczas procesu rejestracji.

 

VII.    Przygotowanie strony internetowej i utworzenie konta klienta

W przypadku, jeżeli będą chcieli Państwo skorzystać z możliwości utworzenia konta klienta oraz zarejestrować się, pobierane są następujące informacje i przechowywane przez czas aktywności Państwa konta użytkownika.

 1.  Opis i zakres przetwarzania danych

W celu utworzenia konta użytkownika rejestrują się Państwo przy użyciu następujących danych:

 • Tytuł
 • Imię (pole obowiązkowe)
 • Nazwisko (pole obowiązkowe)
 • Adres z ulicą, krajem, kodem pocztowym i miejscem (pola obowiązkowe)
 • Numer osobowy (pole obowiązkowe)
 • Adres e-mail do wysłania faktury (pole obowiązkowe)
 • Hasło do konta klienta (pole obowiązkowe)
 • Komentarz do zamówienia

Dane od (1) do (7) pobierane są automatycznie w ramach naszego programu do zarządzania klientami i zapisywane w nim w celu wykonania zlecenia dla zamówionego towaru.

 1.  Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną automatycznego pobierania danych w naszym programie do zarządzania klientami jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podstawą prawną trwałego przechowywania danych w naszym programie zarządzania klientami jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, ponieważ mamy prawny obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących transakcji handlowych.

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i raportów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1.  Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przetwarzanie adresu IP w systemie jest konieczne, by umożliwić dostawę strony internetowej na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas sesji.

Przechowywanie w raportach jest konieczne, by zapewnić działanie strony internetowej. Poza tym dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów IT. W związku z tym nie analizujemy danych w celach marketingowych.

W tych celach zachodzi nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Automatyczne pobieranie do naszego programu zarządzania klientami oraz trwałe przechowywanie służy wykonaniu naszych zobowiązań umownych i ustawowych.

 1.  Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, jeżeli dane nie są już wymagane do osiągnięcia celu pobierania danych. Rejestrowanie danych w celu przygotowania strony internetowej następuje, dane są przechowywane do zakończenia sesji.

Jeżeli chcą Państwo usunąć konto należy napisać na nasz adres info@fraenkische.de. Informujemy, że wraz z usunięciem konta klienta nie wiąże się usunięcie danych osobowych, które podlegają ustawowym terminom przechowywania. Dane te znajdują się w naszym programie zarządzania klientami.

 1.  Prawo do odstąpienia i usunięcia

Rejestrowanie danych w celu przygotowania strony internetowej i przechowywania danych w raportach wymagane jest koniecznie do prowadzenia strony internetowej. Również konieczne jest pobieranie danych do naszego programu zarządzania klientami, ponieważ inaczej nie ma możliwości przygotowania zlecenia i trwałego przechowywania danych w celu zachowania ustawowo określonych okresów przechowywania. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości odstąpienia.

VIII. Rejestracja

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane wpisywane są w maski wprowadzania, przekazywane do nas i przechowywane. Dane nie są przekazywane osobom trzecim poza grupą przedsiębiorstw FRÄNKISCHE. W ramach procesu rejestracji pobierane są następujące dane:

W momencie rejestracji zapisywane są dodatkowo następujące dane:

 • Tytuł (pole obowiązkowe)
 • Tytuł
 • Imię (pole obowiązkowe)
 • Nazwisko (pole obowiązkowe)
 • Firma (pole obowiązkowe)
 • Pozycja i dział
 • Ulica i numer domu (pole obowiązkowe)
 • Kod pocztowy (pole obowiązkowe)
 • Miejsce (pole obowiązkowe)
 • Adres e-mail (pole obowiązkowe)
 • Telefon (pole obowiązkowe)
 • Kraj (pole obowiązkowe)
 • Przynależność do obszaru
 • Telefon (pole obowiązkowe)
 • Przynależność do obszaru (pole obowiązkowe)
 • Hasło (pole obowiązkowe)
 • Kompetencja i temat (pole obowiązkowe)

Poza tym podczas rejestracji pobierane są następujące dane:

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina rejestracji

W ramach procesu rejestracji pobierana jest od użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i raportów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku przedłożenia zgody użytkownika.

Jeżeli rejestracja jest wymagana w celu wykonania umowy, której stroną jest użytkownik lub w celu czynności przed umownych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Pobieranie danych osobowych przez system w ramach procesu rejestracji, jak adres IP, data i godzina, jest konieczne w celu umożliwienia dostarczenia strony na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas sesji. Przechowywanie danych w raportach służy ochronie przed nadużyciem usług. Poza tym dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów IT. W tych celach zachodzi nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Rejestracja użytkownika jest wymagana w celu przygotowania określonych treści i usług na naszej stronie internetowej. W przypadku tych treści i usług chodzi o informacje i/lub dokumenty, które nie są ogólnie dostępne na naszych stronach internetowych, lecz udostępniane są wyłącznie zamkniętej grupie użytkowników.

Ponadto służą nam one w celach kontaktowych, do zapytań reklamowych, zawierania stosunków umownych oraz przetwarzania zapytań.

 1. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, jeżeli nie są już wymagane w celu osiągnięcia celu przetwarzania danych oraz nie zachodzi podstawa prawna ich przechowywania.

Zachodzi to w przypadku danych pobieranych podczas rejestracji, jeżeli rejestracja na naszej stronie zostanie wycofana lub zmieniona.

Dane pobierane podczas procesu rejestracji w celu wykonania umowy lub wykonania czynności przed umownych zostają usunięte, jeżeli dane nie są już wymagane do wykonywania umowy. Również po zawarciu umowy może być konieczne przechowywanie danych osobowych strony umowy, by wykonać obowiązki umowne i ustawowe. Zobowiązanie ciągłe wymaga przechowywania danych osobowych na czas trwania umowy. Dodatkowo należy uwzględniać okresy gwarancyjne oraz przechowywanie danych w celach podatkowych.

 1. Prawo do odstąpienia i usunięcia

Jako użytkownik mają Państwo w każdej chwili możliwość usunięcia rejestracji. W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany zapisanych danych. W tym celu należy wysłać prośbę o usunięcie drogą mailową na adres info@fraenkische.de.

IX. Formularz kontaktowy i kontakt drogą mailową

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, z którego można skorzystać w celu kontaktu droga elektroniczną. Jeżeli użytkownik będzie chciał skorzystać z tej możliwości, przekazuje nam dane wprowadzane w maskach wprowadzania i zapisuje je. Dane obejmują:

 • Nazwisko (pole obowiązkowe)
 • Adres e-mail (pole obowiązkowe)
 • Numer telefonu
 • Państwa wiadomość (pole obowiązkowe)

W momencie wysłania wiadomości zapisywane są dodatkowo następujące dane:

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych w ramach procedury rejestracji pobierana jest Państwa zgoda oraz przekazywana informacja o niniejszej polityce prywatności.

Opcjonalnie mogą Państwo się skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe przekazane drogą mailową.

W związku z tym dane nie są przekazywane osobom trzecim poza grupą przedsiębiorstw FRÄNKISCHE. Dane są użytkowane wyłącznie w celu przetwarzania korespondencji.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku przedłożenia zgody użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z przesyłaniem wiadomości e-mail jest art. 6 ust 1 lit f RODO. Jeżeli kontakt drogą mailową ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych w maski wprowadzania ma na celu przetworzenie zapytania kontaktowego. W przypadku kontaktu drogą mailową dane przetwarzane są w związku z wymaganym, uzasadnionym interesem.

Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania mają na celu ochronę przed nadużyciem formularza kontaktowego i zapewniają bezpieczeństwo naszych systemów IT.

 1. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, jeżeli dane nie są już wymagane do osiągnięcia celu pobierania danych. Dla danych osobowych wprowadzonych w maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz tych, które przesyłane są droga mailową, dane przechowywane są do momentu zakończenia korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja z użytkownikiem zakończona jest wtedy, jeżeli z okoliczności można wnioskować, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane pobierane podczas procesu wysyłki są usuwane po upływie siedmiu dni.

 1. Prawo do odstąpienia i usunięcia

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość odstąpienia od zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami poprzez e-mail, to może on w każdej chwili wycofać przechowywanie swoich danych osobowych. W takim przypadku korespondencja nie będzie kontynuowana. W tym celu należy wysłać prośbę o usunięcie drogą mailową na adres info@fraenkische.de

Wszystkie dane kontaktowe, które zostały zapisane w związku z nawiązaniem kontaktu, zostaną usunięte.

X. Stosowanie innych wtyczek mediów społecznościowych

 1. LinkedIn
  a) Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej włączone są komponenty sieci społecznościowej „LinkedIn”. Funkcje te oferuje LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia. Poprzez korzystanie z przycisku „Udostępnij” odwiedzane przez Państwo strony zostaną powiązane z Państwa kontem LinkedIn i przekazywane innym użytkownikom. Przy tym dane są przenoszone na LinkedIn.

Jeżeli otwierają Państwo jedną z naszych stron, która zawiera elementy LinkedIn, Państwa przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. Treść komponentów LinkedIn przekazywana jest bezpośrednio do Państwa przeglądarki i połączona za ich pośrednictwem ze stroną internetową.

Poprzez włączenie tych komponentów LinkedIn uzyskuje informacje, że otworzyli Państwo daną stronę za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeżeli są Państwo zalogowani, LinkedIn może przyporządkować wizytę do Państwa konta na LinkedIn.

Jeżeli nie chcą Państwo przekazywać tych informacji do LinkedIn, mogą Państwo wyłączyć tę możliwość, jeżeli przed otwarciem naszych stron internetowych wylogują się Państwo z konta na LinkedIn.

Informacje o dalszym przetwarzaniu i użytkowaniu danych przez LinkedIn, jak i związane z nim Państwa prawa i możliwości ustawienia ochrony Państwa strefy prywatnej dostępne są w polityce prywatności LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO. Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności LinkedIn na stronie

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

c) Cel przetwarzania danych

Cel przetwarzania Państwa danych oraz ich użytkowanie przez LinkedIn znajduje się w polityce prywatności LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

d) Czas przechowywania, możliwość odstąpienia i usunięcia

Czas przechowywania oraz możliwości odstąpienia i usunięcia danych przez LinkedIn znajduje się w polityce prywatności LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

 1. Xing a) Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się komponenty usługi „Xing”, która świadczona jest przez XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg.

Jeżeli otwierają Państwo jedną z naszych stron, która zawiera elementy Xing, Państwa przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Xing. Treść komponentów Xing przekazywana jest bezpośrednio do Państwa przeglądarki i połączona za ich pośrednictwem ze stroną internetową.

Poprzez włączenie tych komponentów Xing uzyskuje informacje, że otworzyli Państwo daną stronę za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeżeli są Państwo zalogowani, Xing może przyporządkować wizytę do Państwa konta na Xing.

Jeżeli nie chcą Państwo przekazywać tych informacji Xing, mogą Państwo wyłączyć tę możliwość, jeżeli przed otwarciem naszych stron internetowych wylogują się Państwo z konta na Xing.

Informacje o dalszym przetwarzaniu i użytkowaniu danych przez Xing, jak i związane z nim Państwa prawa i możliwości ustawienia ochrony Państwa strefy prywatnej dostępne są w polityce prywatności Xing na stronie https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO.

Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności Xing na stronie https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

c) Cel przetwarzania danych

Cel przetwarzania Państwa danych oraz ich użytkowanie przez Xing znajduje się w polityce prywatności Xing na stronie https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

d) Czas przechowywania, możliwość odstąpienia i usunięcia

Czas przechowywania oraz możliwości odstąpienia i usunięcia danych przez Xing znajduje się w polityce prywatności Xing na stronie https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

 1. Youtube

  a) Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie znajdują się komponenty usługi „Youtube”, która świadczona jest przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC to spółka córka Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Jeżeli otwierają Państwo jedną z naszych stron, która zawiera elementy Youtube, Państwa przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Youtube. Treść komponentów Youtube przekazywana jest bezpośrednio do Państwa przeglądarki i połączona za ich pośrednictwem ze stroną internetową.

Poprzez włączenie tych komponentów Youtube i Google uzyskuje informacje, że otworzyli Państwo stronę naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jeżeli są Państwo zalogowani, Youtube i Google może przyporządkować wizytę do Państwa konta na Youtube.

Jeżeli nie chcą Państwo przekazywać tych informacji Youtube i Google, mogą Państwo wyłączyć tę możliwość, jeżeli przed otwarciem naszych stron internetowych wylogują się Państwo z konta na Youtube.

Informacje o dalszym przetwarzaniu i użytkowaniu danych przez Youtube/Gogole, jak i związane z nim Państwa prawa i możliwości ustawienia ochrony Państwa strefy prywatnej dostępne są w polityce prywatności Google na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO.

Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności Youtube/Google na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

c) Cel przetwarzania danych

Cel przetwarzania Państwa danych oraz ich użytkowanie przez Youtube znajduje się w polityce prywatności Youtube/Google na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

d) Czas przechowywania, możliwość odstąpienia i usunięcia

Czas przechowywania oraz możliwości odstąpienia i usunięcia danych przez Youtube znajduje się w polityce prywatności Youtube/Google na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

XI. Analiza internetowa przez etracker

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oprogramowania Web-Controlling-Suite firmy etracker (www.etracker.com), niemieckiego dostawcy oprogramowania do analizy internetowej w celu analizy aktywności użytkownika. Oprogramowanie korzysta z pliku cookies na komputerze użytkownika (informacje o plikach cookies patrz wyżej). W przypadku otwierania poszczególnych stron na naszej stronie zapisywane są następujące dane:

 • Trzy bajty adresu IP otwieranego systemu użytkownika (xxx.xxx.xxx???)
 • Otwierana strona
 • Strona, za pośrednictwem której użytkownik przeszedł na otwieraną stronę (referencyjna)
 • Podstrony, które otwierane są przez otwieraną stronę
 • Czas przebywania na stronie internetowej
 • Częstotliwość otwierania strony internetowej

Oprogramowanie analityczne korzysta przy tym wyłącznie z serwerów etracker. Dane osobowe użytkownika nie są przechowywane, ponieważ adres IP jest anonimizowany. Przy tym oprogramowanie jest tak ustawione, by nie były zapisywane pełne adresy IP, lecz 1 bajt adresu IP jest maskowany (np.  xxx.xxx.xxx.???). W ten sposób nie ma możliwości przyporządkowania skróconego adresu IP do uruchamianego komputera.

Dane nie są przekazywane osobom trzecim. W celach statystycznych eksportujemy w razie konieczności raporty na podstawie anonimizowanych danych zebranych w etracker.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli adres IP użytkownika jest anonimizowany. Dokonuje się w tego w możliwie jak najszybszym czasie (por. https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

 1. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników, które są anonimizowane w możliwie jak najszybszym czasie, umożliwia analizę zachowania użytkownika podczas przeglądania strony. Poprzez analizę zebranych danych mamy możliwość zebrania informacji o użytkowaniu poszczególnych komponentów na naszej stronie internetowej. Pomaga nam to w ulepszaniu naszej strony i jej obsługi przez użytkownika.

 1. Czas przechowywania

Ponieważ dane są anonimizowane, to nie są one usuwane, lecz są one trwale udostępniane w celach analitycznych. Nie ma możliwości powiązania ich z danym użytkownikiem. etracker zobowiązał się do tego, by pobrane dane nie były powiązane z innymi zasobami danych np. w celu identyfikacji osoby (por. https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

 1. Prawo do odstąpienia i usunięcia

Pliki cookies etracker są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę. W związku z tym Państwo, jako użytkownik mają pełną kontrolę nad użytkowaniem plików cookies. Poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej mogą Państwo dezaktywować lub ograniczyć przenoszenie plików cookies. Zachowane pliki cookies mogą zostać w każdej chwili usunięte. Mogą być usuwane automatycznie. Jeżeli pliki cookies zostaną dezaktywowane dla naszej strony, to użytkownik nie będzie miał dostępu do wszystkich funkcji na naszej stronie.

Dajemy naszym użytkownikiem możliwość korzystania na naszej stronie z opt-out w związku z procedurą analizowania. W tym celu należy wybrać odpowiedni odnośnik. Tym sposobem w Państwa systemie znajdzie się inny plik cookie, który informuje nasz system, że dane użytkownika nie mają być przechowywane. Jeżeli w międzyczasie użytkownik usunie ten plik cookie z systemu, konieczne będzie ponowne włączenie pliku cookie opt-out.

deactivate eTracker

https://www.etracker.de/privacy?et=umbcr3

Więcej informacji o ustawieniach prywatności oprogramowania etracker znajduje się na poniższej stronie: https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

XII. Google Adwords

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

W celach marketingowych korzystamy z Google Adwords Conversion-Tracking. Chodzi tu o usługę analizy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Jeżeli klikną Państwo na włączony przez Google wskaźnik, na Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookies w celu śledzenia konwersji. Plik ten traci ważność po upływie 30 dni, nie zawiera żadnych danych osobowych oraz nie służy w celach identyfikacyjnych.

Jeżeli otwierają Państwo nasze strony internetowe, a plik cookie nie zostanie pobrany, możemy rozpoznać, że kliknęli Państwo na wskaźnik, przez co zostali Państwo przekierowani na naszą stronę internetową. Informacje te otrzymuje również Google jako usługodawca.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust 1 lit. f RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Informacje, które otrzymujemy przy pomocy konwersyjnego pliku cookie służą tworzeniu statystyk konwersji. Tym sposobem zyskujemy informacje o wszystkich użytkownikach, którzy kliknęli na naszą stronę za pośrednictwem wskaźnika Google i zostali przekierowani za pośrednictwem strony z tagiem konwersji śledzenia. Jednak nie otrzymujemy informacji, dzięki którym możemy osobiście zidentyfikować użytkownika.

W tych celach zachodzi nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 1. Czas przechowywania

Pliki cookies tracą ważność po upływie 30 dni, jednak nie są usuwane, do momentu ich manualnego usunięcia.

Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 1. Prawo do odstąpienia i usunięcia

Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo anulować korzystanie z pliku cookie – w ustawieniu przeglądarki, które automatycznie dezaktywuje korzystanie z plików cookies oraz poprzez takie ustawienie przeglądarki, by pliki cookies z domeny „googleleadservices.com” były automatycznie blokowane.

Ponadto mogą Państwo dezaktywować personalizowane reklamy w ustawieniu reklam Google. Instrukcja znajduje się pod adresem https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl.

XIII.  Google Maps

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

W celu prezentowania informacji geograficznych, np. w celu przedstawienia interaktywnej mapy z opisem dojazdu, korzystamy na naszej stronie internetowej z Google Maps. Mapy wdrażane są za pośrednictwem Iframe. Podczas korzystania z Google Maps Google pobiera i przetwarza dane o korzystaniu z funkcji map przez użytkownika strony.

W związku z korzystaniem z Google Maps przekazywana są do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA informacje o korzystaniu z niniejszej strony wraz z adresem IP i – w przypadku korzystania z funkcji planowania trasy – podany przez Państwa adres (początkowy).

W momencie otwarcia strony internetowej, która zawiera interaktywną mapę Google Maps, tworzone jest bezpośrednie połączenie z serwerami Google i Państwa przeglądarką. Treść mapy przekazywana jest bezpośrednio przez Google do Państwa przeglądarki i połączona za jej pośrednictwem ze stroną internetową. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych pobieranych przez Google. Zgodnie ze stanem naszej wiedzy są to co najmniej następujące dane:

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina
 • Adres internetowy naszej strony
 • W przypadku planowania trasy: podany adres (początkowy).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Google można znaleźć w https://policies.google.com/privacy?hl=pl. W centrum ochrony danych Google mogą Państwo jako zarejestrowany użytkownik Google zarządzać swoimi ustawieniami prywatnymi. Link do https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i raportów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Poprzez korzystanie z usług map Google na naszej stronie internetowej mogą Państwo jako użytkownik łatwiej znaleźć naszą siedzibę.

Cel i zakres pobierania danych oraz dalsze przetwarzanie oraz korzystanie z danych za pośrednictwem Google, jak i związane z nim Państwa prawa i możliwości ustawienia w celu ochrony Państwa prywatności znajduje się w polityce prywatności Google (j.w.).

W tych celach zachodzi nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 1. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, jeżeli dane nie są już wymagane do osiągnięcia celu pobierania danych. Rejestrowanie danych w celu przygotowania strony internetowej następuje, dane są przechowywane do zakończenia sesji.

W przypadku przechowywania danych w raportach, dane są przechowywane przez 14 dni. Możliwe jest przechowywanie dodatkowe. W tym celu adresy IP użytkowników są pseudonimizowane i anonimizowane, by nie było możliwości przyporządkowania danych do wywoływanych klientów.

 1. Prawo do odstąpienia i usunięcia

Jeżeli nie chcą Państwo, by Google pobierało Państwa dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, mogą Państwo dezaktywować w swoich ustawieniach przeglądarki JavaScript. W takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać z map. Poprzez dezaktywację JavaScript nie będą działać również inne, oferowane na stronie funkcje, jak np. menu nawigacji. W związku z tym nie zalecamy dezaktywacji JavaScript, jeżeli chcą Państwo w pełni korzystać z treści i funkcji naszej strony.

Jak opisano pod cyfrą V, w przypadku korzystania z Google Maps używany jest również plik cookies. W związku z tym odpowiednio obowiązują związane z tym informacje.

Jeżeli chcą Państwo zainstalować opcję opt-out dla webtracking Google w Państwa przeglądarce, możecie Państwo skorzystać z linka https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Dajemy naszym użytkownikiem możliwość korzystania na naszej stronie z opt-out w związku z procedurą analizowania. W tym celu należy wybrać odpowiedni odnośnik. Tym sposobem w Państwa systemie znajdzie się inny plik cookie, który informuje nasz system, że dane użytkownika nie mają być przechowywane. Jeżeli w międzyczasie użytkownik usunie ten plik cookie z system, konieczne będzie ponowne włączenie pliku cookie opt-out.

Więcej informacji o ustawieniach prywatności oprogramowania Google Analytics znajduje się na poniższej stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

XIV. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane, to są Państwo osobą zainteresowaną w rozumieniu RODO i mają Państwo następujące prawa względem administratora:

 1. Prawo do informacji

Możecie Państwo żądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przez nas przetwarzane.

Jeżeli dane są przetwarzane, mogą Państwo żądać od administratora następujących informacji:

(1)      cele, w których dane są przetwarzane;
(2)      kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
(3)     odbiorcy, ew. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały przekazane lub zostaną przekazane;
(4)     planowany czas przechowywania danych osobowych lub, w przypadku jeżeli nie można podać konkretnych informacji, kryteria określania czasu przechowywania;
(5)     prawo do korekty lub usunięcia Państwa danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do odstąpienia od przetwarzania;
(6)      prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego;
(7)     wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pobrane od osoby, której dane dotyczą;
(8)     automatyczna informacja o decyzji wraz z profilowaniem zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO – co najmniej w tych przypadkach – informacja o stosowanej logice oraz znaczeniu oraz założonych skutkach danego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dane osobowe są przekazywane do krajów trzeciej lub organizacji międzynarodowych. W związku z tym mogą Państwo żądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO dotyczących przenoszenia danych.

 1. Prawo do korekty

Mają Państwo prawo do korekty i/lub uzupełnienia danych administratora, o ile dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niepełne. Administrator ma obowiązek natychmiastowego wprowadzenia korekty.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z poniższymi warunkami mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych, osobowych, które Państwa dotyczą:

(1)     jeżeli nie są Państwo zgodni z poprawnością danych osobowych, które Państwa dotyczą, przez czas, który umożliwia administratorowi kontrolę poprawności danych osobowych;
(2)     jeżeli przetwarzanie nie jest prawidłowe i odrzucili Państwo możliwość usunięcia danych osobowych, a zamiast tego oczekują Państwo ograniczenia użytkowania danych osobowych;
(3)     administrator nie potrzebuje więcej danych osobowych w celach przetwarzania, jednak potrzebują ich Państwo w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub
(4)     jeżeli złożyli Państwo odwołanie od przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze stwierdzone czy dominują uzasadnione powody administratora nad Państwa powodami.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie ograniczone – dane te – niezależnie od ich przechowywania – będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony przed roszczeniami prawnymi lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie zgodnie z ww. warunkami zostanie ograniczone, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie przez administratora przez zniesieniem ograniczenia.

 1. Prawo do usuwania a) Obowiązek usuwania

Możecie Państwo żądać od administratora, by dane osobowe, które Państwa dotyczą, zostały natychmiastowo usunięta, a podmiot przetwarzający jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tych danych, o ile dotyczy to następujących powodów:

(1)     Państwa dane osobowe nie są już wymagane do celów, w których zostały pobrane lub inaczej przetwarzane.

(2)     Odstępują Państwo od swojej zgody, na podstawie której dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO oraz brakuje innej podstawy prawnej przetwarzania danych.

(3)     Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO odstępują Państwo od przetwarzania danych i nie ma dominujących, uzasadnionych powodów przetwarzania lub zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO składają Państwo odstąpienie od przetwarzania danych.

(4)      Dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

(5)     Usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, jest konieczne w celu wykonania obowiązku prawnego zgodnie z prawem UE lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator.

(6)               Dane osobowe, które Państwa dotyczą zostały pobrane w związku z oferowanym usługami spółki informacyjnej zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe i zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązany do ich usunięcia, to podejmie on z uwzględnieniem dostępnej technologii oraz kosztów implementacji odpowiednie środki, również techniczne, by poinformować administratora, który przetwarza dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą zażądali od niego usunięcia wszystkich odnośników do danych osobowych oraz kopii i replik tych danych osobowych.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje, jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne

(1)      do wykonania prawa do wypowiadania się i informacji;

(2)     do wykonania obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania zgodnie z prawem UE lub państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub wykonania zadania, które znajduje się w interesie publicznym lub następuje w związku z wykonaniem władzy publicznej, której podlegał administrator;

(3)     ze względów interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i i oraz art. 9 ust. 3 RODO;

(4)     w celach archiwizacji, badań naukowych lub historycznych lub celach statystycznych, będących w interesie publicznym, zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, jeżeli określone w ustępie a) prawo przypuszczalnie uniemożliwia realizację tych celów przetwarzania lub poważnie narusza lub

(5)      do dochodzenia, wykonania i obrony roszczeń prawnych.

 1. Prawo do informowania

Mają Państwo prawo do korekty, usunięcia i ograniczenia przetwarzania względem administratora, który jest zobowiązany poinformować wszystkich odbiorców, którym przekazał dotyczące Państwa dane osobowe, o korekcie lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub związane z nieproporcjonalnymi nakładami.

Przysługuje Państwu prawo względem administratora do poinformowania o tym fakcie odbiorców.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo, do otrzymania danych osobowych, które Państwa dotyczą, przekazanych administratorowi w ustrukturalizowanej, powszechnej i odczytywanej na urządzeniach formie. Poza tym mają Państwo prawo przekazania danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu, bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane zostały przekazane, jeżeli

(1)     przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i

(2)      dane przetwarzane są przy użyciu metody zautomatyzowanej.

Podczas wykonywania tego prawa mają Państwo ponadto prawo do podjęcia działań, by dane osobowe, które Państwa dotyczą zostały bezpośrednio przekazane administratorowi, o ile jest to możliwe ze względów technicznych. Wolności i prawa innych osób nie zostają naruszone.

Prawo do przenoszenia danych nie obowiązuje w przypadku przetwarzania danych, które są wymagane w celu wykonania zadania, które znajduje się w interesie publicznym lub wykonywane jest przez władze publiczne, którym podlegał administrator.

 1. Prawo do odstąpienia

W każdej chwili mają Państwo prawo złożyć odstąpienie od przetwarzania danych osobowych z powodów, które wynikają z nietypowej sytuacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO; obowiązuje to również w przypadku profilowania zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

Administrator nie przetwarza już danych osobowych, które Państwa dotyczą, chyba że ma możliwość wskazania istotnych dowodów przetwarzania, które dominują nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi.

Jeżeli dane osobowe, które Państwa dotyczą, będą przetwarzane, by oferować reklamę bezpośrednią, mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć odwołanie od przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą w celach reklamowych; obowiązuje to również w przypadku profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeżeli odstąpią Państwo od przetwarzania w celach reklamy bezpośredniej, to dane osobowe, które Państwa dotyczą nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – mają Państwo prawo korzystać ze swojego prawa do odstąpienia przy pomocy procedury zautomatyzowanej, w której użytkowane są specyfikacje techniczne.

 1. Prawo do odstąpienia od deklaracji zgody na przetwarzanie danych

Mają Państwo prawo w każdej chwili odstąpić od deklaracji zgody na przetwarzanie danych. Odstąpienie od zgody nie narusza legalności przetwarzania do momentu wycofania zgody.

 1. Zautomatyzowana decyzja w pojedynczych przypadkach wraz z profilowaniem

Mają Państwo prawo, nie podlegać decyzji, która dotyczy nie tylko zautomatyzowanego przetwarzania – wraz z profilowaniem, która została podjęta w związku z czynnością prawną lub w podobny sposób narusza Państwa prawa. Nie obowiązuje to, jeżeli decyzja

(1)     jest konieczna w celu zawarcia lub wykonania umowy między Państwem, a administratorem,

(2)     jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawnych UE lub państw członkowskich, którym podlega administrator i te przepisy prawne obejmują odpowiednie czynności w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz Państwa uzasadniony interes lub

(3)      związana jest z Państwa wyraźną zgodą.

Poza tym decyzja ta nie powinna odnosić się do określonych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli nie obowiązuje art. 9 ust. 2 lit. a RODO i zostały podjęte odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz dotyczą one Państwa uzasadnionego interesu.

W odniesieniu do przypadków w punkcie (1) i (3) administrator podejmuje odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz Państwa interesy, do których zalicza się co najmniej prawo do zwolnienia dostępu osoby po stronie administratora, do wyrażenia własnego stanowiska lub do podważenia decyzji.

 1. Prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym

Nienaruszając innego, administracyjnego lub sądowego środka zaskarżania mają Państwo prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, przede wszystkim w kraju członkowskim Państwa siedziby, miejsca pracy lub miejscy naruszenia, jeżeli są Państwa zdania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, w którym składana jest skarga, informuje osobę składającą skargę o stanie i wynikach skargi wraz z możliwością sądowych środków zaskarżenia zgodnie z art. 78 RODO.