Sağlayıcı

FRÄNKISCHE Rohrwerke  Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg/Bayern
info@fraenkische.de
Tel.: +49 9525 88 – 0
Vergi Dairesi: Bamberg HRA 7042
Vergi No.: DE 132 96 55 46

Kişisel olarak sorumlu
FRÄNKISCHE Rohrwerke Management GmbH
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg/Bayern
info@fraenkische.de
Tel.: +49 9525 88 – 0
Kayıtlı olduğu yer: Bamberg HRB 6526

Temsilciler
Başkan Otto Kirchner, Julius Kirchner
Yönetici müdürler Hartmut Hausknecht, Guido Wey, Marcus Wittmann

Photo Credits

44160936 – peshkova – stock.adobe.com
129851312 blackzheep – stock.adobe.com
198237145  – Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
79216603 –  Robert Kneschke – stock.adobe.com
84692909 – 3darcastudio – stock.adobe.com
84253876 – 3darcastudio – stock.adobe.com
77211807 – archideaphoto –  stock.adobe.com
60502513 – Christian Hillebrand – stock.adobe.com
106116273  – ptyphoto – stock.adobe.com
123264669  – peshkov – stock.adobe.com
91863229  – momius – stock.adobe.com
vejaa – stock.adobe.com
Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
lev dolgachov – stock.adobe.com

ABGVKY’ye Göre Veri Koruma Beyanı

I. Sorumlunun Adı ve Adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, üye birliklerin diğer ulusal veri koruma kanunları ve diğer veri koruma mevzuatı anlamında sorumlu:

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Almanya
Telefon: +49 95 25 88-0
Faks: +49 95 25 88-150
E-posta: info@fraenkische.de
Web sitesi: www.fraenkische.com


II. Veri Koruma Yetkilisinin Adı ve Adresi

Sorumlunun veri koruma yetkilisi:

Riscreen GmbH
Hauptplatz 37
85276 Pfaffenhofen an der Ilm / Almanya
Tel.: +49 8441 47706-12
Fax: +49 8441 47706-20
E-Mail: datenschutz@fraenkische.de

 

III. Veri İşlemeyle İlgili Genel Bilgiler

 1. Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı

Kullanıcılarımızın kişisel verilerini, esas itibariyle çalışır durumda olan bir internet sayfasının, ayrıca içeriklerimizin ve hizmetlerimizin sunulması için zaruri olduğu ölçüde toplar ve kullanırız. Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin düzenli olarak toplanması ve kullanımı sadece kullanıcının onayıyla gerçekleşir. Fiili sebeplerden dolayı önceden bir onay alınmasının mümkün olmadığı ve yasal koşulların verilerin işlenmesine müsaade ettiği durumlarda bir istisna geçerlidir.

 1. Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı

Kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişiden bir onay aldığımız ölçüde, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (ABGVKY) 6. maddesinin 1. maddesinin a fıkrası hukuki dayanak olarak geçerlidir.

Sözleşmeye taraf olan kişinin ilgili kişi olduğu bir sözleşmenin uygulanması için zaruri kişisel verilerin işlenmesinde ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. maddesinin b fıkrası hukuki dayanak olarak geçerlidir. Bu durum, ön sözleşmenin gerektirdiği önlemlerin uygulanması için zorunlu olan veri işleme süreçleri için de geçerlidir.

Şirketimizin tabi olduğu hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel verilerin gerekli olduğu ölçüde, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. maddesinin c fıkrası hukuki dayanak olarak geçerlidir.

İlgili kişinin veya bir başka gerçek kişinin hayati menfaatlerinin, kişisel verilerin işlenmesini zorunlu kıldığı durumda ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının d bendi hukuki dayanak olarak geçerlidir.

Verilerin işlenmesi şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru menfaatinin korunması için zorunluysa ve ilgili kişinin çıkarları, temel hakları ve temel özgürlükleri yukarıda sözü edilen çıkardan üstün değilse ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi hukuki dayanak olarak geçerlidir.

 1. Verilerin silinmesi ve veri saklama süresi

Saklama amacı ortadan kalkar kalkmaz ilgili kişinin kişisel verileri silinir. Bunun haricinde bir saklama, Avrupalı veya ulusal kanun koyucular tarafından, sorumlunun tabi olduğu birlik mevzuatına uygun yönetmelikler, kanunlar ve diğer hükümlerce öngörüldüyse gerçekleşir. Bir sözleşmenin yapılması veya uygulanması için verilerin saklanmaya devam etmesi zorunluluğu dışında veriler sözü edilen normlarca belirlenen saklama süresi dolduğunda bloke edilir veya silinir.

IV. İnternet Sitesini Hazırlanması ve Günlük Dosyalarının Oluşturulması

 1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

İnternet sitemiz her görüntülendiğinde sistemimiz, sitenin görüntülendiği bilgisayardan otomatik olarak veriler ve bilgiler kaydeder.

Bu vesileyle şu veriler toplanır:

 • Tarayıcının türü ve kullanılan sürüm hakkında bilgiler
 • Kullanıcının işletim sistemi
 • Kullanıcının internet hizmet sunucusu
 • Kullanıcının IP adresi
 • Erişim tarihi ve saati
 • Kullanıcının sisteminin internet sayfamıza ulaşmak için kullandığı internet sayfaları
 • Kullanıcının sisteminde internet sayfamız üzerinden görüntülenen internet sayfaları

Veriler de sistemimizin günlük dosyalarında saklanır. Bu veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle saklanmaz.

 1. Veri işlemenin hukuki dayanağı

Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

 1. Veri işlemenin amacı

IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, internet sitesinin kullanıcının bilgisayarına teslimatını mümkün kılmak için gereklidir. Bunun için, kullanıcının IP adresi oturum süresi boyunca saklanmış olarak kalmalıdır.

Günlük dosyalarına kayıt internet sitesinin işlerliğini sağlamak için gerçekleşir. Ayrıca veriler, internet sitesinin optimizasyonunu ve enformasyon teknolojisiyle ilgili sistemlerimizin güvenliğini sağlamamıza yarar. Bu bağlamda verilerin pazarlama amacıyla değerlendirilmesi gerçekleşmez.

Bu amaçlarda, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca veri işlemede meşru menfaatimiz de bulunmaktadır.

 1. Saklama süresi

Toplanma amaçları için gereklilik ortadan kalkar kalkmaz veriler silinir. Verilerin internet sitesinin hazırlanması için kaydı halinde bu durum ilgili oturum sona erdiğinde söz konusudur.

Verilerin günlük dosyalarında saklanması durumunda bu işlem 14 gün sonra gerçekleşir. Bunun ötesinde bir saklama mümkündür. Bu durumda, görüntüleyen kullanıcının bilgisayarına atamanın mümkün olmaması için kullanıcının IP adresleri rumuz ile belirtilir veya anonimleştirilir.

 1. İtiraz ve yok etme imkânı

İnternet sayfasının yönetiminde, internet sitesinin hazırlanması için verilerin kaydı ve verilerin günlük dosyalarında saklanması mecburen gereklidir. Bundan dolayı, kullanıcı tarafından bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

V. Çerezlerin Kullanımı

 1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Hizmetimizi olabildiğince kullanıcı dostu kılmak için çerezler kullanırız.
Çerezlerde, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde FRÄNKISCHE’nin bir internet sunucusunun (yani örn. www.fraenkische.com internet sunucusunun) tarayıcınıza gönderdiği küçük metin dosyaları söz konusudur. Bu çerez, internet sitesi yeniden görüntülendiğinde tarayıcının açıkça tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir karakter dizisini içerir. Oturum çerezlerinin (session cookies) süresi tarayıcı oturumunun sonunda dolar ve oturum çerezleri eylemlerini bu tarayıcı oturumu sırasında kaydedebilirler. Buna karşı kalıcı çerezler farklı tarayıcı oturumları arasında da cihazınızda saklı kalırlar ve birden fazla internet sitesindeki ayarlarınızı veya eylemlerinizi kaydedebilirler.

Sadece metin dosyaları söz konusu olduğundan ve çalıştırabilir programlar söz konusu olmadığından dolayı çerezler genellikle bilgisayarınız için bir tehlike oluşturmazlar.

FRÄNKISCHE internet sitelerinin (www.fraenkische.com) çerezleri bir yandan internet sitemizin kullanımını kolaylaştırır, diğer yandan da pazar araştırması ve reklam amaçlarına ve kullanıcı istatistiklerinin toplanmasına hizmet ederler. Bundan başka, çerezleri web takibi (web tracking) çerçevesinde ve kişiselleştirilmiş içeriklere temel olarak kullanırız.

Oturumunuzu sonlandırdığınızda silinen oturum çerezlerinin yanında kalıcı çerezler de yerleştiririz. Bu çerezler, siz silene kadar saklı kalırlar. Tarafımızca kullanılan çerezlerde hiçbir kişisel veri saklanmaz.

Kullanıcınızın ayarına göre çerez verileri dosyası saklanır veya reddedilir. Dosya saklanırsa ağ sunucumuz cihazınızı yeniden tanıyabilir. Daha sonraki ziyaretlerde ve sizden bir parola girilmesini isteyen özellikler arası geçişlerde çerez aracılığıyla bazı bilgileri girmekten tasarruf edebilirsiniz. Çerezler bu şekilde kullanıcı bilgilerini talep eden internet sitelerimizin kullanımını kolaylaştırırlar. Çerezler ayrıca size en uygun hazırlanan ağ hizmetini sunabilmemizde bize yardımcı olurlar.

Bunu istemiyorsanız, çerezleri aşağıda tarif edildiği şekilde devre dışı bırakabilirsiniz:

İnternet sitelerimizi çerez fonksiyonu olmadan kullanmak istiyorsanız tarayıcınızı çerezlerimizi reddedecek şekilde ayarlayın. Kullanılan tarayıcıya göre farklılık gösterdiğinden dolayı, hangi adımları atmanız gerektiğini şu noktada size tam olarak tanımlayamayız.

Tarayıcınız her çerez yakaladığında bir uyarı bildirimi gösterecek şekilde ayarlandıysa, duruma göre çerez yerleştirilmesini kabul etmek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. İnternet sitelerimizin her birinin görüntülenmesinde tanımlama çerezimizin yeniden gönderilmesi gerektiği için bu bildirimler çok çabuk rahatsızlık verici olarak algılanabilir.

Bundan dolayı, tarayıcınızı www.fraenkische.com çerezlerine daima izin verilecek şekilde ayarlamanızı tavsiye ederiz. Bu ayarı her bir internet sitesi için isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Bu durumda, sonraki ziyaretlerde internet sitelerimize yeni bilgi girilmesine gerek olmaması için örn. form alanlarındaki metin bilgileri başka sorgular için saklanır. Tabii ki size göre hazırlanmış içerikleri de daha sonra size sunabiliriz.

İnternet sayfamızın bazı unsurları internet sayfasının görüntülendiği tarayıcının bir sayfa değişikliğinden sonra da tanımlanabilmesini gerekli kılar.

Çerezlerde ayrıca şu veriler saklanır ve aktarılır:

 • Dil ayarları
 • Giriş bilgileri
 • Girilen arama ifadeleri
 • Sayfa görüntüleme sıklığı
 • İnternet sayfası fonksiyonlarından faydalanma

Bu şekilde toplanan kullanıcı verileri teknik önlemlerle anonimleştirilir. Böylece verilerin görüntüleyen kullanıcıya atanması bir daha mümkün olmaz. Veriler kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz.

İnternet sitemizi görüntülerken kullanıcılar bir infolayer üzerinden, çerezlerin analiz amaçlarıyla kullanımı hakkında bilgilendirilir ve dikkatleri bu veri koruma beyanına çekilir. Bu bağlamda, çerezlerin tarayıcı ayarlarında saklanmasının nasıl engellenebileceğine dair bir uyarı da yapılır.

Çerezlerin kullanımı veya devre dışı bırakılmasıyla ilgili diğer bilgileri www.meine-cookies.org veya www.youronlinechoices.com adreslerinde bulabilirsiniz.

Saklanan çerezlerden bağımsız olarak, internet sitemizin kayıt zorunluluğu olan bölümlerine her girişte güvenlik nedeniyle daima yeniden giriş yapmanız gerekir.

a) Üçüncü taraf sunucuların çerezleri

FRÄNKISCHE üçüncü tarafların içeriklerini fraenkische.de sitesine entegre eder. Bu üçüncü taraf sunucular, internet sitelerimizi ziyaret ettiğiniz sırada çerezler yerleştirebilirler ve bu çerezler aracılığıyla www.fraenkische.com internet sitelerimizi görüntülediğiniz bilgisine sahip olabilirler. Çerezlerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen üçüncü taraf sunucuların internet sitelerini ziyaret ediniz. Onaylanma zorunluluğu olan çerezlerin kullanımına izin vermemeye veya bundan vazgeçmeye (çerezlerin devre dışı bırakılması) karar verdiyseniz, size sadece, bu çerezler olmadan kullanımını sağlayabildiğimiz internet sitelerimizin fonksiyonları sunulur.

b) Sosyal medya (Facebook, Google+, Twitter)

Şirketimizin hizmetlerini, diğer şirketlerin internette sunduğu sosyal ağlarda da (Facebook, Google+, Twitter) bulabilirsiniz

Bu hizmetleri, sadece ilgili sosyal ağda kayıtlıysanız ve oturum açtıysanız kullanabilirsiniz. Bu bakımdan, ilgili sosyal ağın kullanımı için ilgili hizmet sunucunun veri koruma kurallarının geçerli olduğuna dikkat ediniz.

 • İnternet sitelerimiz şu sosyal ağların sosyal eklentilerini (“plug-ins”) kullanır. Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland adresindeki Facebook Ireland Limited şirketi Facebook logosundan tanınabilir (mavi veya beyaz bir dörtgen üzerinde beyaz veya mavi “f”)
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA tarafından yönetilen Google+, Google+ logosundan tanınabilir (sonunda “+1” bulunan kırmızı bir “g”)
 • 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA adresindeki Amerikan şirketi Twitter Inc.’nin mikroblog hizmeti Twitter, Twitter logosundan tanınabilir (mavi bir kuş)

Hizmet sağlayıcıların eklentileriniz yardımıyla topladıkları verilerin kapsamına hiçbir etkimiz yoktur ve bundan dolayı size sahip olduğumuz bilgilere dayanarak şu bilgiyi vermekteyiz: Eklentilerin entegre edilmesiyle ilgili hizmet sağlayıcı internetteki varlığımızın ilgili sayfasını görüntülediğinize dair bilgiye sahip olur. İlgili hizmet sağlayıcıda oturum açtığınızda bu hizmet sağlayıcı bu ziyareti hesabınızla ilişkilendirebilir. Eklentilerle etkileşimde bulunduğunuzda, örneğin Tavsiye Et butonuna bastığınızda ilgili bilgi tarayıcınızdan doğrudan ilgili hizmet sağlayıcıya aktarılır ve orada saklanır. Bir hizmet sağlayıcının üyesi değilseniz, ilgili hizmet sağlayıcının, sizin IP adresinizi algıladığı ve sakladığı hesaba katılmalıdır. Bir hizmet sağlayıcının üyesiyseniz ve bu hizmet sağlayıcının internetteki varlığımız aracılığıyla size ait veriler toplamasını ve ilgili hizmet sağlayıcıda saklı üyelik bilgilerinizle ilişkilendirilmesini istemiyorsanız, sosyal ağ butonuna tıklamadan önce ilgili hizmet sağlayıcıda oturumu kapatmanız gerekmektedir.

Veri toplamanın amacı ve kapsamıyla ilgili diğer bilgileri, ayrıca Facebook aracılığıyla verilerin işlenmesi ve kullanımını ve özel alanınızın korunmasına dair ayar seçeneklerini lütfen hizmet sağlayıcının ilgili veri koruma yönergesinden edininiz:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation ve http://www.facebook.com/full_data_use_policy

Google+:   http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Twitter:     http://twitter.com/privacy

 1.  Veri işlemenin hukuki dayanağı

Kullanıcının onayı mevcut olduğunda verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

Eklentinin kullanımı çerçevesi içinde aktarılan verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

 1.  Veri işlemenin amacı

Teknik açıdan gerekli çerezlerin kullanım amacı, kullanıcı için internet sitelerinin kullanımını kolaylaştırmaktır. İnternet sitemizin bazı fonksiyonları çerezler kullanılmadan sunulamamaktadır. Bunun için, tarayıcının bir sayfa değişikliğinden sonra da yeniden tanınması gerekmektedir.

Teknik açıdan gerekli çerezler tarafından kaydedilen kullanıcı bilgileri kullanıcı profillerinin oluşturulmasında kullanılmaz.

Analiz çerezlerinin (analyse cookies) kullanımı internet sayfamızın ve içeriklerinin kalitesinin artırılmasını amaçlar. Analiz çerezleriyle internet sitesinin nasıl kullanıldığını öğrenir ve böylece hizmetimizi sürekli optimize edebiliriz.

Google’ın çerezleri özellikle ağ istatistiklerinin toplanması için kullanılır.

Sosyal medya hizmet sağlayıcılarının çerezlerini kullanıcılara sizin kullandığınız diğer hizmetlerle etkileşim imkânı tanımak için kullanırız.

Bu amaçlarda, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca kişisel verilerin işlenmesindeki meşru menfaatlerimiz de bulunmaktadır.

 1.  Saklama süresi

Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve buradan sitemize aktarılır. Böylece, kullanıcı olarak çerezlerin kullanımına dair tam kontrole sahip olursunuz. Ayarların internet tarayıcınızda değiştirilmesiyle çerezlerin aktarımını devre dışı bırakabilir veya sınırlayabilirsiniz. Halihazırda saklanmış olan çerezler istenildiği zaman silinebilir. Bu otomatik olarak da gerçekleşebilir.

İlgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından veri saklama süresi hususunda ve bununla ilgili özel alanınızın korunmasına dair ayar seçenekleriniz ve haklarınıza, ilgili hizmet sağlayıcının veri koruma bildirimlerine verilen ve yukarıda belirtilen bağlantılarda dikkati çekmekteyiz.

Çerezler silindiğinde iptal çerezlerinin (opt-out cookies) de silinebileceğine ve bundan dolayı aslında istenen etkiden mahrum kalınabileceğine lütfen dikkat ediniz.  Tarayıcınızdaki tüm çerezleri silmeniz durumunda ilgili iptal çerezini yeniden yerleştirmeniz gerekir.

 1.  İtiraz ve yok etme imkânı
  V. 1’de tanımlandığı şekilde tarayıcınızın çerez ayarını istediğiniz zaman devre dışı bırakma imkânına sahipsiniz. Etkin şekilde devre dışı bırakılmazsa, yok etme sadece sisteminizden silmekle mümkün olur. Teknik nedenlerden dolayı bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

İlgili sosyal medya hizmet sağlayıcıların itiraz ve yok etme imkânları hususunda ve bununla ilgili özel alanınızın korunmasına dair ayar seçenekleriniz ve haklarınıza, ilgili hizmet sağlayıcının veri koruma bildirimlerine verilen ve yukarıda belirtilen bağlantılarda dikkati çekmekteyiz.

VI. Haber Bülteni

 1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
  a) İnternet sitemizde ücretsiz bir haber bültenine abonelik imkânı bulunmaktadır. Haber bültenine üyelikte veriler giriş maskesinden bize iletilir.

(1) E-posta adresi (zorunlu alan)
(2) Hangi alandan haber bülteni istenildiği (zorunlu alan)
(3) Hitap
(4) Ad
(5) Soyadı
(6) Şirket
(7) Sokak adı ve kapı numarası
(8) PK ve şehir
(9) Ülke
(10) Telefon
(11) Üyelik alanı

Ayrıca kayıt sırasında şu bilgiler toplanır:

 • Görüntülenen bilgisayarın IP adresi
 • Kayıt tarihi ve saati

Üyelik işlemi çerçevesinde verilerin işlenmesi için onayınız alınır ve bu veri koruma beyanına dikkat çekilir.

b) İnternet sitemizde ürünler ve hizmetler aldığınızda ve bu esnada e-posta adresinizi bıraktığınızda, e-posta adresiniz tarafımızca bir haber bülteni gönderimi için kullanılabilir. Böyle bir durumda, haber bülteniyle sadece bize ait ürünlerin ve hizmetlerin doğrudan reklamı gönderilir.

Veri işleme bağlamında, haber bülteni gönderimi için üçüncü kişilere veriler aktarılmaz. Veriler haber bülteni gönderiminin yanı sıra kullanıcı profillerinin oluşturulasında da kullanılır.

 1. Veri işlemenin hukuki dayanağı

Kullanıcının onayı mevcut olduğunda kullanıcı tarafından haber bültenine üyelikten sonra verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

Ürün ve hizmet alımından dolayı haber bülteni gönderilmesinin hukuki dayanağı Haksız Rekabet Kanunu’nun 7. maddesinin 3. fıkrasıdır.

 1. Veri işlemenin amacı

Kullanıcının e-posta adresi haber bülteninin gönderilmesi için alınır.

Kayıt işlemi çerçevesinde diğer kişisel veriler, hizmetlerin veya kullanılan e-posta adreslerinin kötü amaçlı kullanımının engellenmesi için toplanır.

 1. Saklama süresi

Toplanma amaçları için gereklilik ortadan kalkar kalkmaz veriler silinir. Kullanıcının e-posta adresi, haber bülteni üyeliği aktif olduğu sürece saklanır.

Kayıt işlemi çerçevesinde toplanan diğer kişisel veriler yedi gün sonra silinir.

 1. İtiraz ve yok etme imkânı

Haber bülteni aboneliği ilgili kullanıcı tarafından istenildiği zaman sonlandırılabilir. Bunun için her haber bülteninde ilgili bir bağlantı bulunur.

Bu suretle, üyelik işlemi sırasında toplanan kişisel verilerin saklanması için verilen onayın iptaline de imkân verilir.

 

VII.    İnternet Sitesini Hazırlanması ve Bir Müşteri Hesabının Oluşturulması

İnternet sitelerimizde bir müşteri hesabı oluşturma, kullanma ve kayıt olma imkânından yararlanma durumunda aşağıdaki bilgiler sizden toplanır ve müşteri hesabınızın mevcudiyeti süresince saklanır.

 1.  Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Bir müşteri hesabı oluşturmak için şu bilgilerle kayıt yaptırmaktasınız:

 • Hitap
 • Ad (zorunlu alan)
 • Soyadı (zorunlu alan)
 • Sokak, eyalet, PK ve şehir adı (zorunlu alan)
 • Kimlik numarası (zorunlu alan)
 • Fatura gönderimi için e-posta adresi (zorunlu alan)
 • Müşteri hesabı için parola (zorunlu alan)
 • Sipariş yorumu

(1) ile (7) arasındaki bilgiler müşteri yönetimi programımıza otomatikman kaydedilir ve orada sipariş edilen ürünlerin sipariş işlemlerinin tamamlanması için saklanır.

 1.  Veri işlemenin hukuki dayanağı

Verilerin müşteri yönetimi programımıza otomatikman alınmasının hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendidir.

Ticari işlemlerle ilgili belgelerin saklanması için hukuki bir yükümlülüğümüz olduğundan dolayı verilerin müşteri yönetimi programımıza kalıcı kaydının hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendidir.

Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

 1.  Veri işlemenin amacı

IP adresinin sistem tarafından geçici olarak kaydı, internet sitesinin kullanıcının bilgisayarına teslimatını mümkün kılmak için gereklidir. Bunun için, kullanıcının IP adresi oturum süresi boyunca kayıtlı kalmalıdır.

Günlük dosyalarına kayıt internet sitesinin işlerliğini sağlamak için gerçekleşir. Ayrıca veriler, internet sitesinin optimizasyonunu ve enformasyon teknolojisiyle ilgili sistemlerimizin güvenliğini sağlamamıza yarar. Bu bağlamda verilerin pazarlama amacıyla değerlendirilmesi gerçekleşmez.

Bu amaçlarda, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca veri işlemedeki meşru menfaatimiz de bulunmaktadır.

Müşteri yönetimi programımıza otomatikman alınma ve orada kalıcı olarak saklanma, sözleşmeyle ilgili ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlar.

 1.  Saklama süresi

Toplanma amaçları için gereklilik ortadan kalkar kalkmaz veriler silinir. Verilerin internet sitesinin hazırlanması için kaydı halinde bu durum ilgili oturum sona erdiğinde söz konusudur.

Müşteri hesabınızı silmek istiyorsanız lütfen info@fraenkische.de adresine başvurunuz. Müşteri hesabının silinmesiyle, yasal bir saklama süresine tabi olan ilgili kişisel verilerin silinmesi arasında bir ilişki olmadığına dikkat çekeriz. Bu veriler müşteri yönetimi programımızda bulunmaktadır.

 1.  İtiraz ve yok etme imkânı

İnternet sayfasının yönetiminde, internet sitesinin hazırlanması için verilerin kaydı ve verilerin günlük dosyalarına kaydı mecburen gereklidir. Başka türlü sipariş işlenemeyeceğinden dolayı verilerin müşteri yönetimi programımıza alınması ve yasal olarak belirlenmiş saklama tarihleriyle uyum için kalıcı olarak saklanması da aynı şekilde mecburen gereklidir. Bundan dolayı, kullanıcı tarafından bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

VIII. Kayıt

 1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

İnternet sitemizde kullanıcılara kişisel verileri kayıt imkânı sunuyoruz. Veriler ayrıca bir giriş maskesine girilir, bize iletilir ve bizde saklanır. Veriler FRÄNKISCHE şirketler grubu dışında üçüncü kişilere aktarılmaz. Kayıt süreci çerçevesinde aşağıdaki veriler toplanır:

Kayıt sırasında ayrıca şu veriler de saklanır:

 • Hitap (zorunlu alan)
 • Unvan
 • Ad (zorunlu alan)
 • Soyadı (zorunlu alan)
 • Şirket (zorunlu alan)
 • Pozisyon ve birim
 • Sokak ve kapı numarası (zorunlu alan)
 • PK (zorunlu alan)
 • Şehir (zorunlu alan)
 • E-posta adresi (zorunlu alan)
 • Telefon (zorunlu alan)
 • Eyalet (zorunlu alan)
 • Üyelik alanı
 • Telefon (zorunlu alan)
 • Üyelik alanı (zorunlu alan)
 • Parola (zorunlu alan)
 • Yeterlilik ve konu (zorunlu alan)

Ayrıca kayıt sırasında şu bilgiler toplanır:

 • Kullanıcının IP adresi
 • Kayıt tarihi ve saati

Kayıt süreci çerçevesinde bu verinin işlenmesi için kullanıcının onayı alınır.

 1. Veri işlemenin hukuki dayanağı

Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

Kullanıcının onayı mevcut olduğunda verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.

Kayıt, sözleşmeye taraf olan kişinin kullanıcı olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesine veya ön sözleşmeyle ilgili önlemlerin uygulanmasına hizmet ediyorsa, verilerin işlenmesinin ilave hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendidir.

 1. Veri işlemenin amacı

Kullanıcının bilgisayarına internet sitesinin iletilmesini sağlamak için sistem tarafından üyelik işlemi çerçevesinde IP adresi ve tarih ve saat gibi diğer kişisel verilerin toplanması gereklidir. Bunun için, kullanıcının IP adresi oturum süresi boyunca kayıtlı kalmalıdır. Bu verilerin günlük dosyalarında saklanması hizmetlerin kötüye kullanımını önlemeye hizmet eder. Ayrıca veriler, internet sitesinin optimizasyonunu ve enformasyon teknolojisiyle ilgili sistemlerimizin güvenliğini sağlamamıza yarar. Bu amaçlarda, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca veri işlemedeki meşru menfaatimiz de bulunmaktadır.

Kullanıcının kaydı, internet sitemizde belirli içeriklerin ve hizmetlerin hazır bulundurulması için gereklidir. Bu içerikler ve hizmetlerde internet sitelerimizde kullanıma açık olarak bulunmayıp sadece kapalı bir kullanıcı grubunun erişimine sunulan bilgiler ve/veya belgeler söz konusudur.

Bundan başka veriler, ilişkiyi sürdürmemizi, ticari olarak hitap etmemizi, sözleşmeden doğan ilişkileri hazırlamamızı ve teklifleri işleme koymamızı sağlar.

 1. Saklama süresi

Toplanma amaçları için gereklilik ortadan kalkar kalkmaz ve saklanmasında yasal bir düzenleme zorunlu olmaz ise veriler silinir.

Bu durum, internet sitemize üyelik kaldırılır veya değiştirilirse üyelik işlemi sırasında toplanan veriler için söz konusudur.

Üyelik işlemi sırasında bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya ön sözleşmeyle ilgili önlemlerin uygulanması için toplanan veriler, sözleşmenin uygulanması için gerek ortadan kalktığında silinir. Sözleşmenin gerçekleştirilmesinden sonra da, sözleşmeyle ilgili veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için sözleşme ortağının kişisel verilerini saklama zorunluluğu mevcut olabilir. Daimi borç münasebetleri kişisel verilerin sözleşme geçerllilik süresince saklanmasını gerekli kılar. Ayrıca garanti süresine ve verilerin vergi amaçları için saklanmasına dikkat edilmelidir.

 1. İtiraz ve yok etme imkânı

Kullanıcı olarak istediğiniz zaman üyeliği sonlandırma imkânına sahipsiniz. Saklanan bilgilerinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Lütfen silme isteğinizi e-postayla info@fraenkische.de adresimize gönderiniz

IX. İletişim Formu ve E-postayla İletişim

 1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Elektronik olarak iletişim kurmak için kullanılabilecek iletişim formları internet sitemizde mevcuttur. Bir kullanıcı bu imkândan yararlanırsa giriş maskesine girilen veriler bize iletilir ve saklanır. Bu veriler şunlardır:

 • Soyadı (zorunlu alan)
 • E-posta adresi (zorunlu alan)
 • Telefon numarası
 • Mesajınız (zorunlu alan)

Mesajın gönderilmesi sırasında ayrıca şu veriler de saklanır:

 • Kullanıcının IP adresi
 • Kayıt tarihi ve saati

Gönderme işlemi çerçevesinde verilerin işlenmesi için onayınız alınır ve bu veri koruma beyanına dikkat çekilir.

Alternatif olarak mevcut e-posta adresiyle iletişim kurmak da mümkündür. Bu durumda, kullanıcının e-postayla aktarılan kişisel verileri saklanır.

Bu bağlamda, veriler FRÄNKISCHE Şirketler Grubu dışında üçüncü kişilere aktarılmaz  Veriler sadece haberleşmenin işlenmesi için kullanılır.

 1. Veri işlemenin hukuki dayanağı

Kullanıcının onayı mevcut olduğunda verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.

Bir e-postanın gönderimi çerçevesi içinde aktarılan verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. E-postayla iletişimin bir sözleşmenin gerçekleştirilmesini hedeflemesi durumunda veri işleme için ilave hukuki dayanak ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendidir.

 1. Veri işlemenin amacı

Giriş maskesinden kişisel verilerin işlenmesi, iletişim kurmayı düzenlememize yarar.  E-postayla iletişim kurma durumunda da verilerin işlenmesinde gerekli meşru menfaatler vardır.

Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanımının engellenmesine ve enformasyon teknolojisiyle ilgili sistemlerimizin korunmasına hizmet eder.

 1. Saklama süresi

Toplanma amaçları için gereklilik ortadan kalkar kalkmaz veriler silinir. Bu durum, kullanıcıyla ilgili iletişim sona erdiğinde iletişim formunun giriş maskesinden ve e-postayla gönderilmiş olan kişisel veriler için söz konusudur. Söz konusu durumun nihai olarak açıklığa kavuştuğu anlaşıldığında iletişim sona erer.

Gönderme işlemi sırasında ilaveten toplanan kişisel veriler en geç yedi günden sonra silinir.

 1. İtiraz ve yok etme imkânı

Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesi için verdiği onaydan istediği anda vazgeçme imkânına sahiptir. Kullanıcı bizimle e-postayla iletişime geçtiğinde, kişisel verilerinin saklanmasına istediği zaman itiraz edebilir. Böyle bir durumda haberleşme gerçekleştirilemez. Lütfen silme isteğinizi e-postayla info@fraenkische.de adresimize gönderiniz.

İletişim kaydı sırasında kaydedilen tüm kişisel veriler bu durumda silinir.

X. Başka Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı

 1. LinkedIn
  a) Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı

Sayfalarımıza sosyal ağ “LinkedIN”in bileşenleri bağlıdır. Bu fonksiyonlar LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland tarafından sunulur. „InShare“ butonunun kullanımıyla ziyaret ettiğiniz internet sayfaları LinkedIn hesabınızla ilişkilendirilir ve diğer kullanıcılara bildirilir. Bu esnada veriler de LinkedIn’e aktarılır.

LinkedIn bileşenlerine sahip olan internet sayfalarımızdan birini açtığınızda, tarayıcınız LinkedIn sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. Bileşenlerin içeriği LinkedIn tarafından tarayıcınıza aktarılır ve buradan internet sitesine entegre edilir.

Bileşenlerin entegre edilmesiyle LinkedIn şirketimizin ilgili internet sayfasını görüntülediğinize dair bilgiye sahip olur. LinkedIn’de oturum açtığınızda, LinkedIn bu ziyareti LinkedIn hesabınızla ilişkilendirebilir.

Bu bilgilerin bu şekilde LinkedIn’e aktarımını istemiyorsanız, internet sitelerimizi görüntülemeden LinkedIn hesabınızdan çıkış yaparak bu aktarımı engelleyebilirsiniz.

Verilerin işlenmesi ve LinkedIn tarafından kullanımına dair uyarıları, ayrıca bununla ilgili haklarınızı ve özel alanınızın korunması için ayar imkânlarını LinkedIn’in https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other adresindeki veri koruma beyanından öğrenebilirsiniz.

b) Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı

Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi LinkedIn veri koruma beyanında bulabilirsiniz:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

c) Veri işlemenin amacı

Verilerinizin işlenme amacı ve LinkedIn tarafından kullanılması hususunda LinkedIn’in https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other adresinde bulunan veri koruma beyanına dikkati çekmekteyiz.

d) Saklama, itiraz ve yok etme imkânının süresi

Verilerinizin LinkedIn’de saklanma süresi ve itiraz ve yok etme imkânları hususunda LinkedIn’in

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other adresinde bulunan veri koruma beyanına dikkati çekmekteyiz.

 1. Xing
  a) Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı

Sayfalarımıza, XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg şirketine ait “Xing” hizmetinin bileşenleri entegre edilmiştir.

Xing bileşenlerine sahip olan internet sayfalarımızdan birini açtığınızda, tarayıcınız Xing sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. Bileşenlerin içeriği Xing tarafından tarayıcınıza aktarılır ve buradan internet sitesine entegre edilir.

Bileşenlerin entegre edilmesiyle Xing, şirketimizin ilgili internet sayfasını görüntülediğinize dair bilgiye sahip olur. Xing’de oturum açtığınızda, Xing bu ziyareti Xing hesabınızla ilişkilendirebilir.

Bu bilgilerin bu şekilde Xing’e aktarımını istemiyorsanız, internet sitelerimizi görüntülemeden Xing hesabınızdan çıkış yaparak bu aktarımı engelleyebilirsiniz.

Verilerin işlenmesi ve Xing tarafından kullanımına dair uyarıları, ayrıca bununla ilgili haklarınızı ve özel alanınızın korunması için ayar imkânlarını Xing’in https://privacy.xing.com/en/privacy-policy adresindeki veri koruma beyanından öğrenebilirsiniz.

b) Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı

Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi https://privacy.xing.com/en/privacy-policy adresinde bulunan Xing veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

c) Veri işlemenin amacı

Verilerinizin işlenme amacı ve Xing tarafından kullanılması hususunda Xing’in https://privacy.xing.com/en/privacy-policy adresinde bulunan veri koruma beyanına dikkati çekmekteyiz.

d) Saklama, itiraz ve yok etme imkânının süresi

Verilerinizin Xing’de saklanma süresi ve itiraz ve yok etme imkânları hususunda Xing’in https://privacy.xing.com/en/privacy-policy adresinde bulunan veri koruma beyanına dikkati çekmekteyiz.

 1. Youtube
  a) Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı

Sayfalarımıza, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA şirketine ait “Youtube” hizmetinin bileşenleri entegre edilmiştir. Youtube, LLC, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA şirketinin kardeş şirketidir.

Youtube bileşenlerine sahip olan internet sayfalarımızdan birini açtığınızda, tarayıcınız Youtube sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. Bileşenlerin içeriği Youtube tarafından tarayıcınıza aktarılır ve buradan internet sitesine entegre edilir.

Bileşenlerin entegre edilmesiyle Youtube ve Google şirketimizin ilgili internet sayfasını görüntülediğinize dair bilgiye sahip olur. Youtube’da oturum açtığınızda, Youtube ve Google bu ziyareti Youtube hesabınızla ilişkilendirebilir.

Bu bilgilerin bu şekilde Youtube ve Google’a aktarımını istemiyorsanız, internet sitelerimizi görüntülemeden Youtube hesabınızdan çıkış yaparak bu aktarımı engelleyebilirsiniz.

Verilerin işlenmesi ve Youtube/Google tarafından kullanımına dair uyarıları, ayrıca bununla ilgili haklarınızı ve özel alanınızın korunması için ayar imkânlarını Google’ın https://policies.google.com/privacy?hl=tr adresindeki veri koruma beyanından öğrenebilirsiniz.

b) Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı

Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi https://policies.google.com/privacy?hl=tr adresinde bulunan Youtube/Google’ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

c) Veri işlemenin amacı

Verilerinizin işlenme amacı ve Youtube tarafından kullanılması hususunda Youtube/Google’ın https://policies.google.com/privacy?hl=tr adresinde bulunan veri koruma beyanına dikkati çekmekteyiz.

d) Saklama, itiraz ve yok etme imkânının süresi

Verilerinizin Youtube’da saklanma süresi ve itiraz ve yok etme imkânları hususunda Youtube/Google’ın https://policies.google.com/privacy?hl=tr adresinde bulunan veri koruma beyanına dikkati çekmekteyiz.


XI. etracker aracılığıyla web analizi

 1. Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı

Kullanıcılarımızın internette gezinti davranışlarının analizi için internet sitemizde bir Alman web analiz yazılımı hizmet sağlayıcısı olan etracker’in (www.etracker.com) yazılım aracı Web-Controlling-Suite’i kullanmaktayız. Yazılım kullanıcının bilgisayarına bir çerez yerleştirir (çerezler için yukarıya bakınız). İnternet sitemizin sayfaları tek tek görüntülendiğinde şu veriler kaydedilir:

 • Kullanıcının görüntülediği sistemin IP adresinin üç biti (xxx.xxx.xxx.???)
 • Görüntülenen internet sitesi
 • Kullanıcının, görüntülenen internet sitesine ulaşmak için kullandığı internet sitesi (Referrer)
 • Görüntülenen internet sitesi üzerinden görüntülenen alt sayfalar
 • İnternet sitesinde kalış süresi
 • İnternet sitesinin görüntülenme sıklığı

Ayrıca, değerlendirme yazılımı sadece etracker sunucularında çalışır. IP adresi anonimleştirildiği için kullanıcının kişisel verileri saklanmaz. Yazılım, IP adreslerinin tam olarak saklanmayacağı, aksine IP adresinin 1 bitinin maskeleneceği şekilde ayarlanmıştır (Örn.  xxx.xxx.xxx.???). Bu suretle, kısaltılmış IP adresinin görüntülemenin yapıldığı bilgisayara atanması mümkün değildir.

Veriler üçüncü kişilere aktarılmaz. İstatistik amacıyla, etracker’da dosyalanan anonimleştirilmiş verileri isteğe göre dışa aktarmaktayız.

 1. Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı

Kullanıcının IP adresi anonimleştirildiği sürece, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. Bu, mümkün olan en yakın zamanda gerçekleşir (karş. https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

 1. Veri işlemenin amacı

Kullanıcının mümkün olan en yakın zamanda anonimleştirilen kişisel verilerinin işlenmesi bize kullanıcının internette gezinme davranışının bir analizini sağlar. Alınan verilerin değerlendirilmesi sayesinde internet sitemizin bileşenlerinin tek tek kullanımları hakkında bilgileri bir araya getirebiliriz. Bu durum, internet sitemizi ve kullanıcı dostu özelliğini daima geliştirmemizi sağlamada bize yardımcı olur.

 1. Saklama süresi

Veriler anonimleştirildikleri için silinmez ve değerlendirme amaçlarıyla her zaman kullanımımıza hazır olurlar. Tek bir kullanıcıya dair yargılara varmak mümkün değildir. Etracker toplanan verileri hiçbir zaman başka veri tabanlarıyla, örn. bir kişisel ilişki oluşturmak için, birleştirmemekle yükümlüdür (karş. https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

 1. İtiraz ve yok etme imkânı

etracker çerezleri kullanıcının bilgisayarına kaydedilir ve buradan sitemize aktarılır. Böylece, kullanıcı olarak çerezlerin kullanımına dair tam kontrole sahip olursunuz. Ayarların internet tarayıcınızda değiştirilmesiyle çerezlerin aktarımını devre dışı bırakabilir veya sınırlayabilirsiniz. Halihazırda saklanmış olan çerezler istenildiği zaman silinebilir. Bu otomatik olarak da gerçekleşebilir. İnternet sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa internet sitesinin tüm fonksiyonları muhtemelen tam olarak kullanılamaz.

İnternet sitesinde kullanıcılarımıza analiz işlemini iptal etme imkânı sunuyoruz. Bunun için ilgili bağlantıyı takip etmelisiniz. Böylece, sistemimize kullanıcının verilerinin saklanmaması sinyalini veren başka bir çerez sisteminize yerleştirilir. Kullanıcı ilgili çerezi o esnada kendi sisteminden silerse, bu iptal çerezini yeniden yerleştirmek zorundadır.

” target=”_blank” rel=”noopener” data-wplink-url-error=”true”>deactivate eTracker

https://www.etracker.de/privacy?et=umbcr3

etracker’in özel alan ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi şu bağlantıda bulabilirsiniz: https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

XII. Google Adwords

 1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Pazarlama kampanyalarımız için Google Adwords Conversion-Tracking’i kullanmaktayız. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA şirketinin bir analiz hizmeti söz konusudur.

Google aracılığıyla yayınlanmış bir reklama tıkladığınızda geridönüş takibi (Conversion Tracking) için bir çerez bilgisayarınıza kaydedilir. Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliklerini yitirirler, kişisel veriler içermezler ve bu yüzden de kişisel kimlik tanımlamaya yaramazlar.

Bazı belirli internet sitelerimizi görüntülediğinizde ve çerezin süresi henüz dolmamış ise, reklama tıklamış ve bu sayede sitemize yönlendirilmiş olduğunuzu belirleyebiliriz. Bu bilgi, hizmet sağlayıcı olarak Google’a da ulaşır.

 1. Veri işlemenin hukuki dayanağı

Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

 1. Veri işlemenin amacı

Geridönüş çerezi (conversion cookie) yardımıyla topladığımız bilgiler geridönüş istatistikleri oluşturma amacına hizmet eder. Bu vesileyle, Google aracılığıyla yayınlanmış bir reklama tıklayan ve geri dönüş etiketiyle (conversion tracking tag) donatılan bir siteye iletilen kullanıcıların toplam sayısını öğreniriz. Ancak, kullanıcıların tanılanmasına yarayabilecek hiçbir bilgiyi toplamayız.

Bu amaçlarda, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca verilerin işlenmesindeki meşru menfaatimiz de bulunmaktadır.

 1. Saklama süresi

Çerezler her ne kadar 30 gün sonra geçerliliklerini yitirseler de, siz bizzat silme işlemini gerçekleştirmedikçe silinmezler.

Daha fazla bilgiye ve Google’ın veri kullanım beyanını https://policies.google.com/privacy?hl=tr adresinde bulabilirsiniz.

 1. İtiraz ve yok etme imkânı

Geridönüş takibine katılmak istemiyorsanız, bunun için zorunlu bir çerezin yerleştirilmesini – yaklaşık olarak, yukarıda tanımlandığı gibi, çerezlerin otomatik olarak yerleştirilmesini genel olarak devre dışı bırakan tarayıcı ayarıyla veya tarayıcınızı “googleadservices.com” alan adının çerezlerinin engelleyecek biçimde ayarlayarak – reddedebilirsiniz.

Daha fazlasını, Google’da reklam ayarlarında size özel kişiselleştirilmiş reklam için devre dışı bırakabilirsiniz. Bununla ilgili bir kılavuzu https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr adresinde bulabilirsiniz.

XIII.  Google Maps

 1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Örn. güzergâh tarifi için interaktif harita hazırlanması gibi coğrafi bilgilerin sunulmasında internet sayfamızda Google Maps kullanılır. Uygulama bir Iframe üzerinden gerçekleşir. Google Maps kullanımında, web sayfası kullanıcılarının harita (Maps) fonksiyonlarını kullanımıyla ilgili verileri de Google için toplanır ve işlenir.

Google Maps kullanımıyla, IP adresiniz ve – güzergâh planlama fonksiyonunun kullanımında – belirtmiş olduğunuz (başlangıç) adresi de dahil olmak üzere bu internet sitesinin kullanımıyla ilgili bilgiler Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA şirketine aktarılır.

Google Maps interaktif haritalara sahip bir internet sayfasının görüntülenmesinde Google sunucularıyla ve tarayıcınızla doğrudan bir bağlantı oluşturulur. Harita içeriği Google tarafından tarayıcınıza aktarılır ve buradan internet sitesine entegre edilir. Bu yüzden Google tarafından toplanan verilerin kapsamına bir etkimiz bulunmamaktadır. Bilgilerimize göre, toplanan veriler en azından şunlardır:

 • Kullanıcının IP adresi
 • Tarih ve saat
 • İnternet sayfamızın internet adresi
 • Güzergâh planlamada: girilen (başlangıç) adresi

Google tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgiyi https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr adresinde bulabilirsiniz. Google’ın kayıtlı bir kullanıcısı olarak Google’ın veri koruma merkezinde kişisel ayarlarınızı yönetebilirsiniz. https://policies.google.com/privacy?hl=tr’a bağlantı.

 1. Veri işlemenin hukuki dayanağı

Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

 1. Veri işlemenin amacı

İnternet sayfalarımızdaki Google harita hizmetlerinin kullanımı sayesinde kullanıcı bizi daha kolay bulma imkânına sahip olur.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı, ayrıca Google aracılığıyla verilerin işlenmesi ve kullanımını, ayrıca bununla ilgili özel alanınızın korunmasına dair haklarınızı ve ayar seçeneklerini lütfen Google’ın veri koruma beyanından edininiz:

Bu amaçlarda, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca verilerin işlenmesindeki meşru menfaatimiz de bulunmaktadır.

 1. Saklama süresi

Toplanma amaçları için gereklilik ortadan kalkar kalkmaz veriler silinir. Verilerin internet sitesinin hazırlanması için kaydı halinde bu durum ilgili oturum sona erdiğinde söz konusudur.

Verilerin günlük dosyalarında saklanması durumunda bu işlem 14 gün sonra gerçekleşir. Bunun ötesinde bir saklama mümkündür. Bu durumda, görüntüleyen kullanıcıya atamanın mümkün olmaması için kullanıcının IP adresleri anonimleştirilir veya rumuz ile belirtilir.

 1. İtiraz ve yok etme imkânı

İnternetteki varlığımız hakkında Google’ın sizinle ilgili verileri toplamasını, işlemesini veya kullanmasını istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızdan JavaScript’i devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak bu durumda harita gösterimini kullanamazsınız. JavaScript’in devre dışı bırakılmasıyla internet sayfasında bulunan örn. menü navigasyonu gibi fonksiyonlar artık çalışmaz. Bundan dolayı, sayfamızın içeriğini ve özelliklerini tam olarak kullanmak istiyorsanız JavaScript’i devre dışı bırakmanızı tavsiye etmiyoruz.

Numara V.’te tanımlandığı üzere, Google MAPS’in kullanımuında da bir çerez yerleştirilir. Bu nedenle oradaki ilgili uyarılar geçerlidir.

Google Webtracking için iptal (Opt-Out) seçeneğini tarayıcınıza yüklemek isterseniz, bu imkân https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr adresinde mevcuttur.

İnternet sitesinde kullanıcılarımıza analiz işlemini iptal etme imkânı sunuyoruz. Bunun için ilgili bağlantıyı takip etmelisiniz. Böylece, sistemimize kullanıcının verilerinin saklanmaması sinyalini veren başka bir çerez sisteminize yerleştirilir. Kullanıcı ilgili çerezi o esnada kendi sisteminden silerse, iptal çerezini (Opt-Out Cookie) yeniden yerleştirmek zorundadır.

Google Analytics yazılımının özel alan ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi şu bağlantıda bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

 

XIV. İlgili kişinin hakları

Kişisel verileriniz işlendiğinde, ABGVKY’ya göre ilgili kişisiniz demektir ve sorumlu kişiye karşı şu haklara sahip olursunuz:

 1. Bilgi alma hakkı

Sizi ilgilendiren kişisel verilerin tarafımızca işlenip işlenmediğine dair, sorumlu kişiden bir onay talep edebilirsiniz.

Böyle bir işlem mevcutsa, sorumlu kişiden şu bilgilere dair bilgilendirme talep edebilirsiniz:

(1)      kişisel verilerin işlenme amaçları;

(2)      işlenen bilgilerin kategorileri;

(3)     sizi ilgilendiren kişisel verilerin paylaşıldığı veya paylaşılacağı alıcılar veya alıcıların kategorileri;

(4)     sizi ilgilendiren kişisel verilerin saklanması için planlanan süre veya buna dair kesin bilgiler mevcut değilse, saklama süresinin belirlenmesi için kriterler;

(5)     sizi ilgilendiren kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi için mevcut bir hakkın, sorumlu tarafından veri işlemenin kısıtlanması hakkının veya veri işlemeye karşı itiraz hakkının varlığı;

(6)      bir yetkili makama itiraz hakkının varlığı;

(7)     kişisel veriler ilgili kişiden toplanmadıysa verilerin kökenine dair mevcut tüm bilgiler;

(8)     ABGVKY’nin 22. maddesinin 1. ve 4. maddelerine göre, profilleme de (profiling) dahil olmak üzere, otomatize bir karar verme sürecinin varlığı ve – en azından bu durumlarda – kapsama alınan mantık hakkında anlamlı bilgilerin ve bu tür bir veri işlemenin ilgili kişi için önemi ve amaçlanan etkileri.

Sizi ilgilendiren kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya örgüte aktarılıp aktarılmadığıyla ilgili bilgi talep etme hakkınız mevcuttur. Bu bağlamda, ABGVKY’nin 46. maddesine göre aktarıma bağlı olarak uygun garantiler hakkında haberdar edilmeyi talep edebilirsiniz.

 1. Düzeltme hakkı

Sizi ilgilendiren işlenmiş kişisel veriler yanlış veya eksik olduğu sürece sorumlu kişiye karşı düzeltme ve/veya tamamlama hakkınız mevcuttur. Sorumlu kişinin düzeltmeyi derhal yapmak yükümlülüğü vardır.

 1. Veri işlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıdaki koşullar doğrultusunda sizi ilgilendiren kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

(1)     sizi ilgilendiren kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ediyorsanız, sorumlu kişiye, kişisel verilerin kontrol edilmesi imkânını sunan bir süre boyunca ;

(2)     veri işleme yasa dışı ise ve siz kişisel verilerin silinmesini reddediyor ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep ediyorsanız;

(3)     sorumlu kişinin, veri işlemenin amacı için kişisel verilere artık ihtiyacı yoksa, ancak siz bu verilere yasal hakların geçerli kılınması, uygulanması veya savunulması için ihtiyaç duyuyorsunuz, ya da

(4)     ABGVKY’nin 21. maddesinin 1. maddesine göre veri işlemeye itiraz ediyorsanız ve sorumlu kişinin meşru sebeplerinin sizin sebeplerinizden üstün olup olmadığı henüz belirlenmiş değilse.

Sizi ilgilendiren kişisel verilerin işlenmesi kısıtlandıysa, bu veriler – saklanmaları dışında – sadece sizin onayınız veya yasal hakların geçerli kılınması, uygulanması veya savunulmasıyla ya da bir diğer yasal veya tüzel kişinin yasal haklarının korunması için ya da Birlik’in veya bir üye devletin önemli bir kamu yararından dolayı işlenebilir.

Veri işlemenin kısıtlanması yukarıda belirtilen koşullarla kısıtlandıysa, kısıtlanma kaldırılmadan önce sorumlu kişi tarafından haberdar edilirsiniz.

 1. Silme hakkı
  a) Silme yükümlülüğü
  Sizinle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini sorumlu kişiden talep edebilirsiniz ve sorumlu kişi aşağıdaki sebeplerden birisi geçerli olduğu sürece bu verileri derhal silmekle yükümlüdür:

(1)     Sizi ilgilendiren kişisel verilerin toplanma veya diğer biçimde işlenme amaçları artık zaruri değildir.

(2)     ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendine veya 9. maddesinin 2. fıkrasının a bendine dayanan onayınızdan vazgeçersiniz ve veri işleme için başka bir hukuki dayanak mevcut değildir.

(3)     ABGVKY’nin 21. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmeye karşı bir itirazda bulunursunuz ve veri işleme için öncelikli meşru sebepler mevcut değildir veya ABGVKY’nin 21. maddesinin 2. fıkrasına göre veri işlemeye itiraz edersiniz.

(4)      Sizi ilgilendiren kişisel veriler yasalara aykırı işlenmiştir.

(5)     Sizi ilgilendiren kişisel verilerin silinmesi, sorumlu kişinin tabi olduğu üyelik hukukuna göre, hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için zaruridir.

(6)     Sizi ilgilendiren kişisel veriler bilgi kuruluşunun sunduğu hizmetlerle ilişkili olarak ABGVKY’nin 8. maddesinin 1. fıkrasına göre toplanmıştır.

b) Üçüncü kişilere bilgi

Sorumlu kişi sizi ilgilendiren kişisel verileri genel kullanıma açtıysa ve ABGVKY’nin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre bu verilerin silinmesiyle yükümlüyse, mevcut teknolojilerin ve uygulama maliyetlerinin göz önünde bulundurulması kaydıyla, verilerin işlenmesi için sorumlu kişilere bilgi vererek, ilgili kişi olarak sizin bu kişisel verilere ulaşan tüm bağlantıların veya bu kişisel verilerin kopyalarının veya replikasyonlarının silinmesini talep ettiğiniz konusunda bilgilendirmek için uygun tedbirleri alacaktır.

c) İstisnalar

Veri işleme zaruri olduğu ölçüde silme hakkı şu durumlarda mevcut değildir:

(1)      fikir ifade özgürlüğünün ve bilgi alma hakkının kullanılması için;

(2)     sorumlu kişinin tabi olduğu Birlik veya üye devletler hukukuna göre veri işlemeyi gerekli kılan yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için, veya sorumlu kişiye verilmiş olan, kamu yararına yönelik ya da bir kamu erkinin kullanılmasını sağlayan bir görevin gerçekleştirilmesi için;

(3)     ABGVKY’nin 9. maddesinin 2. fıkrasının h ve i bentlerine ve 9. maddesinin 3. fıkrasına göre kamu sağlığı alanında kamu yararı sebepleriyle;

(4)     ABGVKY’nin 89. maddesinin 1. fıkrasına göre kamu yararına olan arşiv amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları ya da istatistik amaçları için, Kısım a) altında belirtilen hakkın, hedefin gerçekleştirilmesinin bu amaçlarla veri işlemeyi imkânsız kıldığı veya ciddi olarak engellemesi halinde, ya da

(5)      yasal hakların geçerli kılınması, uygulanması veya savunulması için.

 1. Bilgilendirme hakkı

Sorumlu kişiden işlemenin düzeltilmesi, silinmesi veya kısıtlanması hakkını talep ettiyseniz, imkânsız olduğu ortaya çıkmadıkça ya da oransız bir külfete bağlı olmadıkça, o kişi sizi ilgilendiren kişisel verilerin paylaşıldığı tüm alıcılara verilerin düzeltilmesi veya silinmesini ya da veri işlemenin kısıtlanmasını bildirmekle yükümlüdür.

Sorumlu kişi karşısında, bu alıcıların bilgilendirilmesi hakkına sahipsiniz.

 1. Verilerin devredilebilme hakkı

Sorumlu kişinin kullanımına sunduğunuz sizi ilgilendiren kişisel verileri organize, standart ve makinede okunabilir bir formatta elde etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verileri aşağıdaki şartlar dahilinde, kişisel verileri kullanımına sunmuş olduğunuz sorumlu kişinin bir engeli olmadan, başka bir sorumlu kişiye aktarma hakkına sahipsiniz:

(1)     Eğer veri işleme ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendine veya ABGVKY’nin 9. maddesinin 2. fıkrasının a bendine göre verilen bir onaya ya da ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendine göre bir sözleşmeye dayanıyorsa ve

(2)      veri işleme otomatize işlem yardımıyla gerçekleştirilmişse.

Bu hakkın kullanılmasında ayrıca, teknik olarak mümkün olduğu ölçüde, sizi ilgilendiren kişisel verilerin sorumlu bir kişiden başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını sağlama hakkına da sahipsiniz. Başka şahısların özgürlükleri ve hakları bu suretle engellenemez.

Verilerin devredilebilme hakkı, kişisel verilerin sorumlu kişiye aktarılmış bulunan, kamu yararına yönelik ya da bir kamu erkinin kullanılmasını sağlayan bir görevin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesi için geçerli değildir.

 1. İtiraz hakkı

Özel durumunuza bağlı olarak ortaya çıkan sebeplerden dolayı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca sizi ilgilendiren kişisel verilerin işlenmesine karşı istediğiniz anda itirazda bulunma hakkına sahipsiniz; bu hak söz konusu mevzuata dayalı profilleme (profiling) için de geçerlidir.

Sorumlu kişi sizin verilerinizi işlemeye son verir, velev ki sorumlu kişi bu verilerin korunmalarının zorunluluğunun sizin menfaatlerinizden, haklarınızdan ve özgürlüklerinizden üstün olduğunu gösteren sebepler ortaya koyabilsin veya verilerin işlenmesi, yasal hakların geçerli kılınması, uygulanması veya savunulmasına hizmet eder nitelikte olsun.r.

Doğrudan reklam yapmak için sizi ilgilendiren kişisel veriler işlendiğinde, sizi ilgilendiren kişisel verilerin böyle bir reklam amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itirazda bulunabilirsiniz; bu, doğrudan reklam ile ilişkili olduğu sürece profilleme (Profiling) için de geçerlidir.

Doğrudan reklam amacıyla veri işlemeye itiraz ettiğinizde sizi ilgilendiren kişisel veriler bir daha bu amaçlar için işlenmez.

Bilgi kuruluşu hizmetlerinin kullanımına bağlı olarak – 2002/58/EG direktifine rağmen – itiraz hakkınızı teknik özelliklerin kullanılabileceği otomatize edilmiş yöntemlerle aracılığıyla yapma imkânına sahipsiniz.

 1. Veri koruma mevzuatıyla ilgili onay açıklamasından vazgeçme

Veri koruma mevzuatıyla ilgili onay açıklamanızdan istediğiniz zaman vazgeçme hakkına sahipsiniz Onaydan vazgeçme, o zamana kadar gerçekleşen veri işlemenin onaylanmış olmasından dolayı söz konusu olan yasallığını zedelemez.

 1. Profilleme (profiling) de dahil özel durumlarda otomatize karar verme

Sadece otomatize bir şekilde veri işlemeye – profilleme dahil – dayanan ve size karşı yasal etkisi olan veya benzer biçimde sizi ciddi olarak etkileyen bir karara tabi tutulmama hakkına sahipsiniz. Bu durum, eğer karar

(1)     sizin ve sorumlu kişinin arasında bir sözleşmenin yapılması veya uygulanması zaruri ise,

(2)     sorumlu kişinin tabi olduğu Birlik veya üye devletlerin kanun hükümleri nedeniyle izin veriliyor ise ve bu kanun hükümleri haklarınızı, özgürlüklerinizi ve meşru çıkarlarınızı korumak için uygun önlemler içeriyorsa, ya da

(3)      sarih onayınızla gerçekleşirse geçerli değildir.

Fakat, ABGVKY’nin 9. maddesinin 2. fıkrasının a veya g bentleri geçerli olmadığı ve haklarınızı, özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemler alınmadığı sürece, ABGVKY’nin 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararlar belirli kategorilerde kişisel verilere dayalı olamaz.

(1) ve (3)’te belirtilen durumlar bakımından sorumlu kişi, haklarınızı, özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri alacaktır. Bu önlemlere, kendi görüşünü beyan etmek ve karara itiraz etmek için sorumlu kişi tarafından en azından bir kişinin müdahale hakkı da dahildir.

 1. Yetkili bir makama itiraz hakkı

Sizi ilgilendiren kişisel verilerin ABGVKY’ye aykırı olduğu düşüncesindeyseniz, başka bir idare hukuku veya mahkeme yolu saklı kalmak kaydıyla, özellikle ikâmetinizin veya iş yerinizin bulunduğu veya olası ihlalin yapıldığı üye ülkede yetkili bir denetleme makamına itiraz hakkına sahipsiniz.

Şikâyetin iletildiği yetkili makam şikâyet eden kişiye ABGVKY’nin 78. maddesi uyarınca, yasal itiraz hakkı da dahil olmak üzere şikâyet sonuçlarının durumunu bildirir.