Sağlayıcı

İnternet sayfasının içeriğinden Alman Telemedya Yasası’nın 5. maddesi uyarınca sorumlu:

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/Almanya
info@fraenkische.de
Tel. +49 9525 88 – 0

Sicil kayıt verileri
Sicil kayıt mahkemesi: Amtsgericht Bamberg

Sicil kayıt numarası: HRA 7042
Katma Değer Vergisi Kanunu madde 27 uyarınca KDV no.: DE 132 96 55 46

Komandite
FRÄNKISCHE Rohrwerke Management GmbH
Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/Deutschland

Sicil kayıt mahkemesi: Amtsgericht Bamberg
Sicil kayıt numarası: HRB 6526

Yöneticiler
Francesco Vitale
Dr. Steffen Wetterich

Avrupa Birliği’nin 524/2013 sayılı yönetmeliği uyarınca tüketici bilgilendirmesi
Avrupa Komisyonu anlaşmazlıkların çevrimiçi yoldan çözümü için bir platform sunmaktadır. Bu platforma şu adresten ulaşabilirsiniz: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tüketici Anlaşmazlık Çözüm Kanunu uyarınca tüketici bilgilendirmesi
Satıcı bir tüketici uzlaştırma makamı nezdinde anlaşmazlık çözüm süreçlerine katılmaya razı ve yükümlü değildir.

İÇERİKLERDEN SORUMLULUK
Sayfalarımızın içerikleri en büyük itina ile hazırlanmaktadır. Fakat içeriklerin doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği için garanti üstlenemeyiz.

Hizmet sunucu olarak, TMG madde 7, fıkra1 uyarınca, bu sayfalardaki kendi içeriklerimizden genel kanunlar çerçevesinde sorumluyuz. Bununla beraber, hizmet sağlayıcı olarak, aktarılan veya kaydedilen yabancı bilgileri denetlemekle veya hukuka aykırı bir faaliyete işaret eden durumlar yönünden incelemekle TMG madde 8 ila madde 10 uyarınca yükümlü değiliz. Bu hükmün kapsamına bilgilerin genel kanunlar uyarınca kaldırılmasına veya bloke edilmesine dair yükümlülükler girmez. Fakat buna ilişkin bir sorumluluk ancak somut bir hukuk ihlali bilgisinin edinildiği andan itibaren mümkündür. Söz konusu hukuk ihlallerine dair bilgi alındığında bu içerikleri derhal kaldıracağız.

LİNKLERDEN SORUMLULUK
Sunumumuz üçüncü kişilerin ağ sayfalarına yönlendiren link bağlantıları içermekte ve bu dış sayfaların içeriği bizim denetimimiz altında bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yabancı içerikler için garanti üstlenemeyiz. Linklerin yönlendirdiği sayfaların içeriğinden daima o sayfalardan her birinin sunucusu veya işletmecisi sorumludur. Linkle bağlanan sayfalar bu bağlantının sağlandığı sırada muhtemel hukuk ihlalleri yönünden incelenmiştir. Linkin konduğu an itibarıyla hukuka aykırı içerikler görülmemiştir. Linkle bağlanan sayfaların sürekli olarak denetlenmesi ise somut bir hukuk ihlali şüphesi olmadıkça makul bir talep değildir. Söz konusu hukuk ihlallerine dair bilgi alındığında böyle linkleri derhal kaldıracağız.

Künye yükümlülüğü çerçevesinde yayınlanan iletişim bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından sarahaten istenmiş olmayan reklam ve bilgilendirme malzemesi gönderimi için kullanılması işbu hükümle sarahaten yasaklanmaktadır. Örneğin spam mailleri yoluyla istenmemiş reklam bilgilerinin gönderilmesi halinde sayfaların işletmecilerinin sarahaten hukukî yollara başvurma hakları saklıdır.

Fotoğraf Kredi

44160936 – peshkova – stock.adobe.com
129851312 blackzheep – stock.adobe.com
198237145  – Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
79216603 –  Robert Kneschke – stock.adobe.com
84692909 – 3darcastudio – stock.adobe.com
84253876 – 3darcastudio – stock.adobe.com
77211807 – archideaphoto –  stock.adobe.com
60502513 – Christian Hillebrand – stock.adobe.com
106116273  – ptyphoto – stock.adobe.com
123264669  – peshkov – stock.adobe.com
91863229  – momius – stock.adobe.com
vejaa – stock.adobe.com
Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
lev dolgachov – stock.adobe.com
©New Africa – stock.adobe.com
©Antonioguillem – fotolia.com