Dodavatel

podle § 5 telekomunikačního zákona
Subjekt odpovědný za obsah internetových stránek:

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/Německo
info@fraenkische.de
Tel. +49 9525 88 – 0

Rejstříkové údaje
Rejstříkový soud: Obvodní soud Bamberg
Rejstříkové číslo: Obch. rejstřík A 7042
Identifikační číslo daně z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu: DE 132 96 55 46

Komplementář
FRÄNKISCHE Rohrwerke Management GmbH
Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/Německo

Rejstříkový soud: Obvodní soud Bamberg
Rejstříkové číslo: Obch. rejstřík B 6526

Jednatel
Francesco Vitale
Dr. Steffen Wetterich

Informace pro spotřebitele podle nařízení EU č. 524/2013
Evropská komise poskytuje platformu pro online urovnávání sporů (OS). Platformu naleznete na https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informace pro spotřebitele podle zákona o urovnávání sporů spotřebitelů
Prodejce není připraven a není povinen, se na řízení o urovnání sporů účastnit před spotřebitelským smírčím soudem.

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH
Obsahy našich stránek byly vytvořeny s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme převzít žádnou záruku.

Jako provozovatelé služeb jsme podle § 7 odst. 1 telekomunikačního zákona odpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 telekomunikačního zákona však nejsme jako provozovatelé služeb povinni kontrolovat zprostředkovávané nebo uložené cizí informace nebo podle okolností zkoumat, zda neodkazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranění nebo zablokování používání informací podle všeobecných zákonů tímto zůstává nedotčena. Příslušná odpovědnost je však možná teprve od okamžiku obeznámenosti s konkrétním porušením práva. Při obeznámení s konkrétním porušením práva tyto obsahy obratem odstraníme.

ODPOVĚDNOST ZA ODKAZY
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích subjektů, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto ani nemůžeme převzít žádnou záruku za tyto cizí obsahy. Za obsahy odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V okamžiku prolinkování byly odkazované stránky zkontrolovány, zda neobsahují možné porušení zákona. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku prolinkování známy. Permanentní obsahová kontrola odkazovaných stránek však není bez konkrétních příznaků porušení zákona myslitelná. Jakmile si všimneme porušení zákonných ustanovení, tyto odkazy okamžitě odstraníme.

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinné tiráže třetími subjekty k přeposílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů je tímto výslovně zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zaslání reklamních informací, např. ve formě spamu.

Photo Credits

44160936 – peshkova – stock.adobe.com
129851312 blackzheep – stock.adobe.com
198237145  – Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
79216603 –  Robert Kneschke – stock.adobe.com
84692909 – 3darcastudio – stock.adobe.com
84253876 – 3darcastudio – stock.adobe.com
77211807 – archideaphoto –  stock.adobe.com
60502513 – Christian Hillebrand – stock.adobe.com
106116273  – ptyphoto – stock.adobe.com
123264669  – peshkov – stock.adobe.com
91863229  – momius – stock.adobe.com
vejaa – stock.adobe.com
Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
lev dolgachov – stock.adobe.com