Dodávateľ

FRÄNKISCHE Rohrwerke  Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg/Bayern
info@fraenkische.de
Telefón: +49 9525 88 – 0
Zaregistrované: Bamberg HRA 7042
VAT Reg. No.: DE 132 96 55 46

Zastúpené osobne
FRÄNKISCHE Rohrwerke Management GmbH
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg/Bayern
info@fraenkische.de
Telefón: +49 9525 88 – 0
Zaregistrované: Bamberg HRB 6526

Zastúpenie
prezident Otto Kirchnera, Julius Kirchnera
konatelia  Hartmut Hausknecht, Guido Wey, Marcus Wittmann

Foto Krediti

44160936 – peshkova – stock.adobe.com
129851312 blackzheep – stock.adobe.com
198237145  – Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
79216603 –  Robert Kneschke – stock.adobe.com
84692909 – 3darcastudio – stock.adobe.com
84253876 – 3darcastudio – stock.adobe.com
77211807 – archideaphoto –  stock.adobe.com
60502513 – Christian Hillebrand – stock.adobe.com
106116273  – ptyphoto – stock.adobe.com
123264669  – peshkov – stock.adobe.com
91863229  – momius – stock.adobe.com
vejaa – stock.adobe.com
Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
lev dolgachov – stock.adobe.com

Izjava o varstvu podatkov v skladu z GDPR

I. Ime in naslov upravljavca

Za spracovanie údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a iných vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov v oblasti ochrany údajov, ako aj iných nariadení o ochrane údajov je zodpovedná spoločnosť FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG a jej dcérske spoločnosti so sídlom v EÚ, v ktorých má spoločnosť FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG priamy alebo nepriamy väčšinový podiel (skupina spoločností FRÄNKISCHE).

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Nemčija
Telefon: +49 95 25 88-0
Faks: +49 95 25 88-150
E-pošta: info@fraenkische.de
Spletna stran: www.fraenkische.com

II. Ime in naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri upravljavcu je:

Riscreen GmbH
Hauptplatz 37
85276 Pfaffenhofen an der Ilm / Nemčija
Tel.: +49 8441 47706-12
Faks: +49 8441 47706-20
E-pošta: datenschutz@fraenkische.de

III. Splošno o obdelavi podatkov

Z naslednjimi informacijami vam želimo kot obiskovalcu našega spletnega mesta, kot stranki ali bodočemu odjemalcu naših storitev, kot dobavitelju ali drugemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, predstaviti pregled obdelave vaših osebnih podatkov in vaših pravic v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Kateri podatki se podrobno obdelujejo in kako se uporabljajo je v veliki meri odvisno od želenih ali dogovorjenih storitev. Zato vsi deli teh informacij ne bodo veljali za vas.

 1. Obseg obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke kupcev, uporabnikov spletnega mesta ali drugih oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, zbiramo in uporabljamo le v kolikor je to potrebno v ustreznem kontekstu obdelave.

 1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Če za obdelavo osebnih podatkov pridobimo privolitev posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, predstavlja pravno podlago točka a 1. odst. 6. člena uredbe GDPR. Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).
Pri obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za izpolnjevanje pogodbe, sklenjene s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, predstavlja pravno podlago točka b 1. odst. 6. člena uredbe GDPR. To velja tudi za obdelave, potrebne za izvajanje predpogodbenih ukrepov.
Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje pravne obveznosti naše družbe, predstavlja pravno podlago točka c 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.
Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe, predstavlja pravno podlago točka d 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.
Če je obdelava potrebna za zaščito zakonitih interesov naše družbe ali tretje osebe in če interesi ter temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladajo nad našimi interesi, predstavlja pravno podlago točka f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.

 1. Izbris podatkov in obdobje shranjevanja

Osebni podatki posameznika se izbrišejo ali zaklenejo, takoj ko namen za njihovo hrambo ne obstaja več. Poleg tega se osebni podatki shranjujejo tudi, kadar to predvidevajo evropska ali nacionalna zakonodaja v evropskih pravnih uredbah, zakonih ali drugih predpisih, ki jih mora upoštevati upravljavec. Podatki se zaklenejo ali izbrišejo tudi po poteku roka hrambe, ki ga predpisuje eden od navedenih predpisov, razen kadar obstaja potreba po nadaljnji hrambi zaradi sklenitve ali izpolnitve pogodbe.

IV. Obdelava osebnih podatkov poslovnih partnerjev

 1. Opis in obseg obdelave podatkov

V okviru sodelovanja s poslovnimi partnerji obdelujemo osebne podatke kontaktnih oseb pri kupcih, dobaviteljih, zainteresiranih straneh, distribucijskih partnerjih in kooperacijskih partnerjih (v nadaljnjem besedilu »poslovni partnerji«). Pri tem obdelujemo zlasti naslednje osebne podatke:

 • kontaktni podatki, kot so ime in priimek, poslovni naslov, poslovna telefonska številka, številka poslovnega mobilnega telefona, številka poslovnega faksa in poslovni e-poštni naslov,
 • podatki o plačilu, kot so podatki potrebni za obdelavo plačil ali preprečevanje goljufij, vključno s podatki o kreditnih karticah in številkah za preverjanje kartic,
 • vsi drugi podatki, katerih obdelava je potrebna v okviru projekta ali za sklenitev pogodbenega razmerja z našim podjetjem in jih prostovoljno posredujejo poslovni partnerji, npr. v okviru naročil, poizvedb ali podrobnosti o projektu,
 • osebni podatki, zbrani iz javno dostopnih virov, informacijskih baz ali informacijskih uradov in
 • v kolikor to zahteva zakonodaja v okviru preverjanja skladnosti (Compliance Screenings): datum rojstva, osebni dokument in številka osebnega dokumenta, podatki o ustreznih pravnih postopkih ali drugih pravnih sporih, ki vključujejo poslovne partnerje.

Družba FRÄNKISCHE osebne podatke obdeluje za naslednje namene:

 • komuniciranje s poslovnimi partnerji o izdelkih, storitvah in projektih, npr. za obdelavo poizvedb poslovnih partnerjev ali zagotavljanje tehničnih informacij o izdelkih,
 • načrtovanje, izvajanje in upravljanje pogodbenih poslovnih odnosov med družbo FRÄNKISCHE in poslovnimi partnerji, npr. za izvedbo naročil izdelkov in storitev, obdelavo plačil, za knjigovodske in obračunske namene ter dobave, vzdrževanje ali popravila,
 • izvedbo anket za kupce, marketinške kampanje, tržne analize, nagradne igre, tekmovanja ipd., ter organizacijo razprodaj in dogodkov,
 • izvajanje raziskav o zadovoljstvu strank in neposredno trženje,
 • ohranjanje in varovanje varnosti naših izdelkov in storitev ter naših spletnih mest, preprečevanje in odkrivanje varnostnih tveganj, goljufivih dejavnosti ali drugih kaznivih ali zlonamernih dejanj,
 • upoštevanje (i) pravnih zahtev (npr. komercialne in davčne zahteve glede obvezne hrambe, glejte tudi točko IV št. 3), (ii) obstoječih obveznosti za izvedbo pregledov skladnosti Compliance Screenings (za preprečevanje gospodarskih kaznivih dejanj ali pranja denarja) in (iii) smernic našega podjetja in standarde v industriji in
 • reševanje sporov, izvrševanje obstoječih pogodb in uveljavljanje, izvrševanje in obramba pravnih zahtevkov.
 1. Nameni obdelave podatkov in pravne podlage

Obdelava osebnih podatkov je potrebna za doseganje zgoraj omenjenih namenov. Če pri zbiranju osebnih podatkov ni izrecno določeno drugače, je pravna podlaga za obdelavo podatkov naslednja:

 • izvedba in izpolnitev pogodbe z vami v skladu s 1. odstavkom 6. člena točka b Splošne uredbe o varstvu podatkov,
 • izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za družbo FRÄNKISCHE v skladu s 1. odstavkom 6. člena točka c Splošne uredbe o varstvu podatkov ali
 • ohranitev legitimnih interesov družbe FRÄNKISCHE v skladu s 1. odstavkom 6. člena točka f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravičeni interes družbe FRÄNKISCHE je spodbujanje, izvajanje in izvedba poslovnega razmerja.

Če ste v posameznih primerih izrecno dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, je ta privolitev pravna podlaga za obdelavo v skladu s 1. odstavkom 6. člena točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 1. Obdobje shranjevanja

Vaše osebne podatke obdelujemo in hranimo, dokler je to potrebno za izpolnitev naših pogodbenih in pravnih obveznosti.

Če podatki za izpolnjevanje pogodbenih ali pravnih obveznosti več niso potrebni, bodo praviloma izbrisani, razen če je njihova časovno omejena dodatna obdelava potrebna za naslednje namene:

-izpolnjevanje zakonskih obveznosti hrambe (na primer komercialne in davčne zahteve glede obvezne hrambe v skladu z nemškim trgovinskim zakonikom (HGB) in nemškim davčnim zakonikom (AO)). Zakonska obdobja za hrambo ali dokumentiranje so običajno dve do deset let.

-Ohranjanje dokazov v okviru zakonske omejitve zastaranja. V skladu s 195. členom ff Civilnega zakonika (BGB) lahko ti zastaralni roki znašajo do 30 let, pri čemer je redni zastaralni rok 3 leta.

V. Uporaba piškotkov

 1. Opis in obseg obdelave podatkov

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, da lahko oblikujemo uporabniku kar se da prijazno ponudbo.

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik družbe FRÄNKISCHE (na primer spletni strežnik www.fraenkische.com) pošlje na vaš stražnik, kadar obiščete spletno stran. Ta piškotek vsebuje značilen vrstni red znakov, ki omogočajo jasno prepoznavo brskalnika ob naslednjem priklicu spletne strani. Sejni piškotki potečejo po zaključku seje brskalnika in zbirajo vaša dejanja med to sejo brskalnika. Trajni piškotki pa v nasprotju s tem ostanejo shranjeni na vaši končni napravi tudi med različnimi sejami brskalnika in lahko zbirajo vaše nastavitve ali dejanja na več spletnih straneh.

Piškotki načeloma ne predstavljajo nobenega tveganja za vaš računalnik, saj so zgolj besedilne datoteke in ne izvedljivi programi.

Piškotki na spletnih straneh družbe FRÄNKISCHE (www.fraenkische.com) na eni strani olajšujejo uporabo naših spletnih strani, na drugi pa se uporabljajo za tržne namene in namene raziskave trga ter za zbiranje statistik uporabe. Piškotke poleg tega uporabljamo tudi v okviru spletnega sledenja in jih uporabljamo kot podlago za personalizirane vsebine.

Poleg sejnih piškotkov, ki se po zaključku seje brskalnika izbrišejo, uporabljamo tudi trajne piškotke. Ti piškotki ostanejo shranjeni na vašem računalniku, dokler jih ne izbrišete. Piškotki, ki jih uporabljamo, ne shranjujejo nobenih osebnih podatkov.

Računalnik datoteko s piškotki shrani ali zavrne, kar je odvisno od nastavitev vašega brskalnika. Če se datoteka shrani, lahko naš spletni strežnik ponovno prepozna vašo končno napravo. Pri kasnejših obiskih in pri preklapljanju funkcij, pri katerih morate vnesti geslo, vam lahko piškotek prihrani določene vnose. Tako vam piškotki olajšajo uporabo naših spletnih strani, ki zahtevajo uporabniške vnose. Poleg tega nam piškotki lahko pomagajo, da vam ponudimo spletno ponudbo, prilagojeno posebej vam.

Če tega ne želite, lahko piškotke deaktivirate na naslednji način:

če želite uporabljati naše spletne strani brez delovanja piškotkov, nastavite vaš brskalnik tako, da zavrne naše piškotke. Katere korake morate v ta namen izvesti, je odvisno od uporabljenega brskalnika, zaradi česar postopka ne moremo natančno opisati.

Če je vaš brskalnik že nastavljen tako, da vsakič, ko sprejme piškotek, prikaže opozorilo, se lahko pri vsakem posameznem primeru odločate, ali boste sprejeli piškotek. Ker moramo pri priklicu vsake posamezne spletne strani ponovno poslati identifikacijski piškotek, lahko ta sporočilo hitro postanejo moteča.

Zato vam priporočamo, da vaš brskalnik nastavite tako, da bo vedno dovolil piškotke spletne strani www.fraenkische.com. To nastavitev lahko določate individualno za vsako spletno stran. V tem primeru lahko na primer svoje besedilne vnose v formularje shranite za nadaljnja povpraševanja, tako da ob naslednjem priklicu naših spletnih strani ponovni vnosi niso več potrebni. Seveda vam lahko tako predstavimo tudi vam prilagojene vsebine.

Pri nekaterih elementih naše spletne strani je potrebna identifikacija priklicnega brskalnika tudi po preklopu strani.

Piškotki pri tem shranjujejo in prenašajo naslednje podatke:

 • nastavitve pomnilnika
 • prijavne podatke
 • vnesene iskalne pojme
 • pogostost priklica strani
 • uporabo spletnih funkcij

Podatki uporabnika, zbrani na tak način, se anonimizirajo s tehničnimi ukrepi, zaradi česar dodelitev podatkov priklicnemu uporabniku ni več možna. Podatki se ne shranjujejo skupaj z drugimi osebnimi podatki uporabnika.

Ob priklicu naše spletne strani so uporabniki z obvestilom obveščeni o uporabi piškotkov za analizne namene in napoteni na to izjavo o varstvu podatkov. V tej zvezi prejmejo tudi obvestilo o tem, kako lahko preprečijo shranjevanje piškotkov v nastavitvah brskalnika.

Dodatne informacije o uporabi ali deaktivaciji piškotkov najdete na www.meine-cookies.org ali www.youronlinechoices.com.

Ne glede na shranjene piškotke pa se morate zaradi varnostnih razlogov pri vsakem dostopu do področij na naši spletni strani, ki zahtevajo registracijo, vedno znova prijaviti.

a) Piškotki tretjih ponudnikov

Družba FRÄNKISCHE na spletni strani fraenkische.de ponuja tudi vsebine tretjih oseb. Ti tretji ponudniki lahko ob vašem obisku naših spletnih strani uporabljajo piškotke, ki na primer zbirajo podatke o tem, da ste priklicali našo spletno stran na www.fraenkische.com. Za dodatne informacije o uporabi piškotkov tretjih ponudnikov obiščite spletne strani teh ponudnikov. Če ste se odločili, da nam ne boste podali privolitve za uporabo piškotkov, za katere potrebujemo vaše soglasje, ali da boste piškotke deaktivirali, vam bomo na naši spletni strani lahko ponudili samo funkcije, ki delujejo brez teh piškotkov.

b) Družbeni mediji (Facebook, Google+, Twitter)

Naše storitve lahko najdete tudi na spletnih omrežjih, ki jih ponujajo druge družbe na internetu (Facebook, Google, Twitter).

Te storitve lahko uporabljate samo, če ste registrirani in prijavljeni na zadevnem družbenem omrežju. Zato upoštevajte, da za uporabo zadevnega družbenega omrežja veljajo pogoji uporabe in varstva podatkov zadevnega ponudnika storitve.

 • Naše spletne strani uporabljajo družbene vtičnike („Plug-ins”) naslednjih družbenih omrežij: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irska, ki ga prepoznate po logotipu Facebook (bel ali moder „f” na modri ali beli ploščici)
 • Google+, ki ga upravlja družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA in ga prepoznate po logotipu Google+ (rdeč „g”, ki mu sledi „+1”)
 • Twitter, storitev mikro bloganja ameriške družbe Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ZDA, ki jo prepoznate po logotipu Twitter (moder ptič)

Naša družba nima nobenega vpliva na obseg podatkov, ki jih ponudniki storitev zbirajo s pomočjo vašega vtičnika, zato vas v skladu z našim znanjem obveščamo: zadevni ponudnik storitve z vključitvijo vtičnika pridobi informacije, da ste priklicali ustrezne strani našega nastopa na spletu. Če ste pri zadevnem ponudniku storitve prijavljeni, lahko slednji vaš obisk dodeli vašemu računu. Če delujete vzajemno z vtičniki, torej če na primer pritisnete gumb „Priporoči”, se zadevna informacija z vašega brskalnika prenese in shrani neposredno na zadevnega ponudnika storitve. Če niste član ponudnika storitve, je mogoče sklepati, da zadevni ponudnik storitve pridobi in shrani vaš naslov IP. Če ste član zadevnega ponudnika storitve in ne želite, da le-ta zbira vaše podatke prek našega nastopa na spletu in jih povezuje z vašimi podatki, ki jih shranjuje sam, se morate pred klikom na gumb družbenega omrežja odjaviti pri zadevnem ponudniku storitve.

Dodatne informacije o namenu in obsegu zbiranja podatkov in njihovi nadaljnji obdelavi in uporabi s strani omrežja Facebook ter o vaših možnostih nastavitev za varstvo vaše zasebnosti najdete v zadevnih smernicah ponudnika storitve o varstvu podatkov:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation in http://www.facebook.com/full_data_use_policy

Google+:   http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Twitter:     http://twitter.com/privacy

 1.  Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v primeru privolitve uporabnika je člen 6(1)(a) GDPR.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov, ki se prenašajo v teku uporabe vtičnika, je člen 6(1)(f) GDPR.

 1.  Namen obdelave podatkov

Namen uporabe tehnično nujnih piškotkov je olajšanje uporabe spletne strani za uporabnike. Nekaterih funkcij na naši spletni strani ne moremo ponujati brez uporabe piškotkov. Za te je potrebno, da je brskalnik prepoznan tudi po preklopu strani.

Podatki uporabnika, ki se zbirajo z uporabo tehnično nujnih piškotkov, se ne uporabljajo za ustvarjanje uporabniških profilov.

Analizni piškotki se uporabljajo za izboljšanje kakovosti naše spletne strani in njenih vsebin. Z analiznimi piškotki spoznamo, kako se spletna stran uporablja, na podlagi česar lahko nenehno optimiramo našo ponudbo.

Piškotki družbe Google se še zlasti uporabljajo za zbiranje statistik spletne strani.

Piškotke ponudnikov storitev družbenih omrežij uporabljamo, da lahko uporabnikom ponudimo možnost interakcije z nadaljnjimi storitvami, ki jih uporabljajo.

Ti nameni zajemajo tudi naš zakoniti interes za obdelavo osebnih podatkov v skladu s členom 6(1)(f) GDPR.

 1.  Obdobje shranjevanja

Piškotki se shranjujejo na računalnik uporabnika in se z njega prenašajo na našo spletno stran. Tako imate kot uporabnik tudi popoln nadzor nad uporabo piškotkov. S spreminjanjem nastavitev vašega spletnega brskalnika lahko deaktivirate ali omejitev prenos piškotkov. Že shranjene piškotke lahko kadarkoli izbrišete. Ta postopek lahko poteka tudi samodejno.

V zvezi z obdobjem shranjevanja podatkov s strani zadevnih ponudnikov storitev družbenih medijev ter z vašimi pravicami in možnostmi nastavitev za varstvo vaše zasebnosti v tej zvezi si oglejte prej navedene povezave do napotkov zadevnih ponudnikov storitev o varstvu podatkov.

Upoštevajte tudi, da lahko ob izbrisu piškotkov izbrišete tudi piškotke za zavrnitev („opt-out“), s čimer onemogočite želen učinek. Če ste izbrisali vse piškotke v brskalniku, morate ponovno naložiti piškotek za zavrnitev.

 1.  Možnost ugovora in odprave

Nastavitve piškotkov v vašem brskalniku, kakor so opisane v 1. razdelku, lahko kadarkoli deaktivirate. Če do aktivne deaktivacije ne pride, lahko piškotke odstranite samo z njihovim brisanjem v vašem sistemu. Iz tehničnih razlogov nimate pravice do ugovora.

V zvezi s pravico do ugovora in možnostmi odstranitve pri zadevnih ponudnikih storitev družbenih medijev ter z vašimi pravicami in možnostmi nastavitev za varstvo vaše zasebnosti v tej zvezi si oglejte prej navedene povezave do napotkov zadevnih ponudnikov storitev o varstvu podatkov.

VI. Zagotavljanje spletne strani in ustvarjanje dnevnika

 1. Opis in obseg obdelave podatkov 

Naš sistem ob vsakem priklicu spletne strani samodejno zbira podatke in informacije z računalniškega sistema priklicnega računalnika.
Pri tem se obdelujejo zlasti naslednji podatki:

(1) Informacije o uporabljeni vrsti brskalnika in različici
(2) Operacijski sistem uporabnika
(3) Ponudnik internetnih storitev uporabnika
(4) IP-naslov uporabnika
(5) Datum in čas dostopa
(6) Spletna mesta, s katerih uporabnikov sistem pride na naše spletno mesto
(7) Spletna mesta, do katerih uporabnikov sistem dostopa preko našega spletnega mesta

Podatki se shranjujejo tudi v dnevnike našega sistema. Ti podatki se ne shranjujejo skupaj z drugimi osebnimi podatki uporabnika.

 1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za začasno shranjevanje podatkov in dnevnikov je točka f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.

 1. Namen obdelave podatkov

Shranjevanje omenjenih podatkov se izvaja, da bi omogočili prikaz spletnega mesta v vašem brskalniku, zagotovili funkcionalnost spletnega mesta in ga optimizirali. Ocenjevanje podatkov za tržne namene se v tej povezavi ne izvaja.

Zgoraj omenjeni nameni zajemajo tudi naš zakoniti interes za obdelavo podatkov v skladu s točko f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.

 1. Obdobje shranjevanja

Podatki se izbrišejo, takoj ko niso več potrebni za doseganje namena njihovega zbiranja. V primeru zbiranja podatkov za zagotavljanje spletne strani se podatki izbrišejo po zaključku seje.

V primeru shranjevanja podatkov v dnevnike se podatki izbrišejo po 14 dneh. Možno je tudi daljše shranjevanje. V tem primeru se naslovi IP uporabnika anonimizirajo, tako da določitev priklicnega odjemalca ni več možna.

 1. Možnost ugovora in odprave

Zbiranje podatkov za zagotavljanje spletne strani in shranjevanje podatkov v dnevnike je nujno potrebno za delovanje spletne strani. Zato uporabnik nima možnosti ugovora. 

VII. Sklici na družbena omrežja (LinkedIn, Xing, Youtube)

Na naši spletni strani uporabljamo sklice (»Povezava«) do družbenih omrežij LinkedIn, Xing in Youtube, da bi opozorili na storitve in izdelke podjetja FRÄNKISCHE, ter da lahko stopimo v stik z vami kot obiskovalcem in uporabnikom teh strani družbenih medijev ter našega spletnega mesta. Pri obisku strani družbenih medijev ne vplivamo na obdelavo vaših osebnih podatkov. Ponudnik družbenega omrežja ima nadzor nad obdelavo podatkov v okviru uporabe določene storitve. To vključuje na primer shranjevanje in uporabo piškotkov na uporabniških končnih napravah, pa tudi analizo vašega vedenja na družbenem omrežju.

Sklice lahko prepoznate po logotipu ustreznega družbenega omrežja. S klikom na logotip se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom ustrezne storitve in preusmerjeni boste na spletno mesto ponudnik storitev.

Pravna podlaga za uporabo sklicev tretjih ponudnikov je 1. odstavek 6. člena točka f Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Če želite dodatne informacij o obdelavi podatkov na straneh družbenih medijev, glejte politiko zasebnosti ustreznega družbenega omrežja:

–           Xing

–           LinkedIn

–           Youtube

VIII. Novice

 1. Opis in obseg obdelave podatkov

a)Na naši spletni strani imate možnost, da se naročite na brezplačne novice. Ob prijavi na glasilo nam bodo poslani vsi podatki iz vhodne maske, na primer e-poštni naslov, kontaktni podatki in država.

Poleg tega se med registracijo pridobijo tudi IP-naslov in podatki ob registraciji.

b)Če vi ali vaš delodajalec, pri katerem ste kontaktna oseba za naše podjetja, pri nas kupite blago ali storitve (na primer prek naše spletne strani) in tukaj navedete svoj e-poštni naslov, ga lahko kasneje uporabimo za pošiljanje novic. V takšnem primeru bomo v novice vključili izključno neposredno oglaševanje samo za lastne podobne izdelke ali storitve, ki ste jih pri nas že naročili ali uporabili.

Podatkov v povezavi z njihovo obdelavo za namene pošiljanja novic ne posredujemo nobenim tretjim osebam. Podatke uporabljamo za pošiljanje novic in za ustvarjanje uporabniških profilov.

 1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov po prijavi na novice s strani uporabnika je v primeru njegove privolitve točka a 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.

Pravna podlaga za pošiljanje novic zaradi prodaje blaga in storitev je točka f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.

 1. Namen obdelave podatkov

Zbiranje e-naslova uporabnika je namenjeno pošiljanju novic.

Zbiranje drugih osebnih podatkov v okviru prijavnega postopka je namenjeno preprečevanju zlorabe storitev ali uporabljenega e-naslova.

 1. Obdobje shranjevanja

Podatki se izbrišejo, takoj ko niso več potrebni za doseganje namena njihovega zbiranja. E-naslov uporabnika se hrani za obdobje naročnine na novice.

Drugi podatki, ki se zbirajo v teku prijavnega postopka, se izbrišejo po sedmih dneh.

 1. Možnost ugovora in odprave

Zadevni uporabnik lahko kadar koli prekine naročnino na novice. V ta namen je v novicah ustrezna povezava.

Z njo je omogočen tudi preklic privolitve shranjevanja osebnih podatkov, zbranih med prijavnim postopkom.

IX. Ustvarjanje in uporaba računa stranke

 1. Opis in obseg obdelave podatkov

Za uporabo določenih storitev prek našega spletnega mesta je zahtevana registracija uporabnika. Pri ustvarjanju in uporabi računa stranke se obdelujejo osebni podatki, kot so vaše ime, kontaktni podatki, podatki o uporabniškem računu in podatki o storitvah, ki jih uporabljate v okviru uporabe računa stranke.

Del teh podatkov se samodejno prenese v naš program za upravljanje strank, kjer se shranijo za izpolnjevanje naročila blaga. Podatke, zbrane med registracijo, poleg tega uporabljamo za ohranjanje stikov, trženje, posredovanje pogodbenih razmerij in za obdelavo povpraševanj.

 1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Če je registracija namenjena izpolnjevanju pogodbe, katere pogodbena stranka je uporabnik, ali izvajanju predpogodbenih ukrepov, je dodatna pravna podlaga za obdelavo podatkov točka b 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.

Če je -poštni stik namenjen sklenitvi pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo podatkov točka f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.

Pravna podlaga za samodejno zbiranje in shranjevanje podatkov v našem programu za upravljanje strank je točka f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.
Pravna podlaga za začasno shranjevanje podatkov in dnevnikov pri uporabi računa je točka b 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.

 1. Obdobje shranjevanja

Podatki se izbrišejo, takoj ko niso več potrebni za doseganje namena njihovega zbiranja. V primeru zbiranja podatkov za zagotavljanje spletne strani se podatki izbrišejo po zaključku seje.

Podatki, ki se zbirajo za izpolnjevanje pogodbe ali izvajanje predpogodbenih ukrepov, se izbrišejo, če niso več potrebni za izvajanje pogodbe. Tudi po sklenitvi pogodbe lahko obstaja potreba po shranjevanju osebnih podatkov pogodbenih partnerjev, in sicer za izpolnjevanje pogodbenih ali zakonskih obveznosti.

Če želite račun stranke izbrisati, stopite v stik z info@fraenkische.de. Opozarjamo vas, da izbris osebnih podatkov, za katere velja zakonsko določeno obdobje hrambe, ni povezan z izbrisom računa stranke. Ti podatki se nahajajo v našem programu za upravljanje strank.

X. Kontaktni obrazec in kontakt po e-pošti

 1. Opis in obseg obdelave podatkov

Na naši spletni strani so kontaktni obrazci, ki se lahko uporabljajo za elektronsko komuniciranje. Če uporabnik uporabi to možnost, se podatki, vneseni v vnosno masko, prenesejo na našo družbo in se tam shranijo. Ti podatki so:

(1) Ime (obvezno)
(2) Stik, na primer e-poštni naslov, poštni naslov ali telefonska številka
(obvezno polje glede na izbran želen stik)
(3) Vaše sporočilo

(4) IP-naslov uporabnika
(5) Datum in čas registracije

Podatkov v tej povezavi ne posredujemo nobenim tretjim osebam, razen podjetjem v skupini FRÄNKISCHE. Podatki se uporabljajo izključno za obdelavo korespondence.

 1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v primeru privolitve uporabnika je točka a 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.
Pravna podlaga za obdelavo podatkov, ki se prenašajo v teku prenosa e-pošte, je točka f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR. Če je e-poštni stik namenjen sklenitvi pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo podatkov točka b 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.

 1. Namen obdelave podatkov

Osebne podatke iz vnosen maske obdelujemo samo za namene komuniciranja. V primeru komuniciranja prek e-pošte imamo poleg tega tudi zakonit interes za obdelavo podatkov.
Drugi osebni podatki, ki se obdelujejo med postopkom pošiljanja, so namenjeni preprečevanju zlorabe kontaktnega obrazca in zagotavljanju varnosti naših informacijsko-tehničnih sistemov.

4. Obdobje shranjevanja

Podatki se izbrišejo, takoj ko niso več potrebni za doseganje namena njihovega zbiranja. Osebni podatki iz vnosne maske kontaktnega obrazca ter osebni podatki, ki nam jih pošljete prek e-pošte, se izbrišejo po zaključku zadevne korespondence z uporabnikom in ko so ustrezna dejstva dokončno razjasnjena..

5.Možnost ugovora in preklica

Uporabnik ima kadarkoli možnost preklicati svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov. Če uporabnik stopi v stik z nami prek e-pošte, lahko kadarkoli ugovarja shranjevanju svojih osebnih podatkov. V takšnem primeru korespondence ni možno nadaljevati. Vašo zahtevo za izbris nam pošljite na e-pošto info@fraenkische.de.

Vsi osebni podatki, ki se shranjujejo v teku komunikacije, se v tem primeru izbrišejo.

XI. Uporaba vtičnikov družbenih omrežij

Na svojem spletnem mestu uporabljamo tako imenovane vtičnike družbenih omrežij »Social Plugins« podjetij, ki upravljajo družbena omrežja. Vtičniki predstavljajo neodvisno razširitev ponudnikov družbenih omrežij. Vtičnike uporabljamo, da lahko obiskovalci našega spletnega mesta delijo vsebino iz naše spletne ponudbe v posamičnih omrežjih in razširijo doseg naše spletne ponudbe.

Če ne želite, da ponudniki družbenih omrežij prejemajo podatke prek te spletne ponudbe in jih shranjujejo ali ponovno uporabljajo, zadevnih vtičnikov ne uporabljajte. S tako imenovano rešitvijo z 2 klikoma vas zaščitimo pred tem, da ponudniki družbenih omrežij standardno zajemajo in ocenijo vaš obisk našega spletnega mesta. Posredovanje osebnih podatkov upravljavcem družbenega omrežja se izvede samo, če uporabljate vtičnike družbenih omrežij »Social Plugins«.

V nadaljevanju so navedeni posamični vtičniki, ki se uporabljajo na našem spletnem mestu.

 1.  LinkedIn

a)Obseg obdelave osebnih podatkov

Na naših straneh so sestavni deli družbenega omrežja »LinkedIn«. Te funkcije ponuja družba LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irska. Z uporabo gumba »InShare« se spletne strani, ki jih obiščete, povežejo z vašim računom LinkedIn, s čimer jih objavite drugim uporabnikom. Pri tem se podatki prenašajo na LinkedIn.
Napotke v zvezi z dodatno obdelavo in uporabo podatkov s strani LinkedIn ter v zvezi z vašimi pravicami in možnostmi nastavitev za varstvo vaše zasebnosti v tej zvezi najdete v izjavi LinkedIn o varstvu podatkov na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

b)Pravna podlaga za posredovanje osebnih podatkov
Pravna podlaga za prenos osebnih podatkov uporabnikov v storitvi LinkedIn je točka a 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.

Dodatne informacije o obdelavi podatkov v storitvi LinkedIn najdete v izjavi LinkedIn o varstvu podatkov na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

 1. Xing

a) Obseg obdelave osebnih podatkov
Na naših spletnih straneh so vključene komponente storitve »XING«, ki jo upravlja družba XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Z uporabo gumba XING se spletne strani in vsebine, ki jih obiščete, povežejo z vašim računom XING, s čimer jih objavite drugim uporabnikom. Pri tem se podatki prenašajo na XING.

Napotke v zvezi z dodatno obdelavo in uporabo podatkov s strani Xing ter v zvezi z vašimi pravicami in možnostmi nastavitev za varstvo vaše zasebnosti v tej zvezi najdete v izjavi Xing o varstvu podatkov na https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

b)Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Pravna podlaga za prenos osebnih podatkov uporabnikov v storitvi XING je točka a 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.
Dodatne informacije o obdelavi podatkov v storitvi XING najdete v izjavi LinkedIn o varstvu podatkov na https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. Youtube

a) Obseg obdelave osebnih podatkov
Na naših spletnih straneh so vključene komponente storitve »YouTube«, ki jo upravlja družba YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. YouTube, LLC je hčerinska družba družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.
S tako imenovano rešitvijo z 2 klikoma vas zaščitimo pred tem, da Youtube standardno zajema in oceni vaš obisk našega spletnega mesta. Če ste pri obisku naše spletne strani privolili v integracijo in uporabo Youtube storitev, se osebni podatki prenesejo na Youtube. Napotke v zvezi z dodatno obdelavo in uporabo podatkov s strani YouTube/Google ter v zvezi z vašimi pravicami in možnostmi nastavitev za varstvo vaše zasebnosti v tej zvezi najdete v izjavi Google o varstvu podatkov na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b) Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Pravna podlaga za posredovanje osebnih podatkov uporabnikov v storitvi Youtube je točka a 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.
Dodatne informacije o tem najdete v izjavi Youtube/Google o varstvu podatkov na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c) Namen obdelave podatkov
V zvezi z namenom obdelave vaših podatkov ter njihovo uporabo s strani YouTube si oglejte izjavo YouTube/Google o varstvu podatkov na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

d) Obdobje hrambe ter možnostjo ugovora in odprave
V zvezi z obdobjem hrambe ter možnostjo ugovora in odprave pri YouTube si oglejte izjavo Youtube/Google o varstvu podatkov na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

XII. Spletna analiza s storitvijo etracker

 1. Obseg obdelave osebnih podatkov

Za našo spletno stran uporabljamo programsko orodje Web-Controlling-Suite družbe etracker (www.etracker.com), nemškega ponudnika programske opreme za spletno analizo, za analizo deskanja naših uporabnikov. Programska oprema naloži piškotek na računalnik uporabnika (za piškotke glejte razdelek zgoraj). Če prikličete posamezne strani naše spletne strani, se shranjujejo naslednji podatki:

(1) Trije bajti naslova IP priklicnega sistema uporabnika (xxx.xxx.xxx.???)
(2) Obiskana spletna stran
(3) Spletno mesto, s katerega je uporabnik prišel na obiskano spletno mesto (napotilec)
(4) Podstrani, ki jih obiščete z obiskanega spletnega mesta
(5) Dolžina zadrževanja na spletnem mestu
(6) Pogostost obiska spletnega mesta

Programska oprema za ocenjevanje pri tem deluje izključno na strežnikih etracker. Osebni podatki uporabnika se ne shranjujejo, saj se naslov IP anonimizira. Pri tem je programska oprema nastavljena tako, da se naslovi IP ne shranjujejo v celoti, temveč se 1 bajt naslova IP maskira (npr.: xxx.xxx.xxx.???). Na ta način dodelitev skrajšanega naslova IP priklicnemu računalniku ni več možna.
Podatki se ne posredujejo tretjim osebam. Za statistične potrebe iz anonimiziranih podatkov, shranjenih pri družbi etracker, po potrebi izvažamo poročila.

 1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pravna podlaga za prenos osebnih podatkov uporabnikov je točka a 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.

 1. Namen obdelave podatkov

Obdelava osebnih podatkov uporabnikov, ki se anonimizirajo kar se da hitro, nam omogoča analizo deskanja naših uporabnikov. Z ovrednotenjem pridobljenih podatkov lahko pripravimo podatke o uporabi posameznih komponent naše spletne strani. To nam omogoča, da nenehno izboljšujemo našo spletno stran in zagotavljamo njeno prijaznost uporabniku.

 1. Obdobje shranjevanja

Ker se podatki anonimizirajo, se ne izbrišejo, temveč so nam trajno na razpolago za namene vrednotenja. Sklepanje o posameznem uporabniku ni možno. Družba etracker se je zavezala, da zbranih podatkov ne bo nikoli združevala z drugimi nizi podatkov, na primer za ustvarjanje osebnih povezav (prim. https://www.etracker.com/datenschutz/).

Podrobne informacije o nastavitvah zasebnosti programske opreme etracker najdete na naslednji povezavi: https://www.etracker.com/datenschutz/

XIII.  Google Adwords

 1. Opis in obseg obdelave podatkov

Za naše tržne kampanje uporabljamo program Google Adwords za spremljanje konverzij. To je analizna storitev družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.
Če kliknete na oglas, vklopljen prek družbe Google, se na vaš računalnik naloži piškotek za spremljanje konverzij. Ti piškotki se razveljavijo po 30 dneh, ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov in tako niso namenjeni osebni identifikaciji.
Če prikličete določene strani na naših spletnih straneh in piškotek še ni potekel, lahko prepoznamo, da ste kliknili na oglas in bili s tem preusmerjeni na našo stran. Te podatke pridobi tudi družba Google kot ponudnik storitev.

 1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za prenos osebnih podatkov uporabnikov je točka a 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.

 1. Namen obdelave podatkov

Informacije, ki jih pridobimo s pomočjo piškotka za spremljanje konverzij, nam pomagajo pri pripravi statistik o konverzijah. Pri tem pridobimo podatke o skupnem številu uporabnikov, ki so kliknili na enega izmed naših oglasov, vklopljenih prek družbe Google, in bili preusmerjeni na stran, opremljeno z značko za spremljanje konverzij. Ne pridobimo pa nobenih informacij, s katerimi bi lahko osebno identificirali uporabnike

 1. Obdobje shranjevanja

Piškotki se razveljavijo po 30 dneh, vendar se ne izbrišejo, dokler jih ne izbrišete sami.
Dodatne informacije ter izjavo družbe Google o varstvu podatkov najdete na https://www.google.de/policies/privacy/.

 1. Možnost preklica in odstranitve

Če ne želite sodelovati pri sledenju, lahko pri prvem obisku našega spletnega mesta zavrnete odobritev ali preprečite shranjevanje piškotkov v nastavitvijo brskalnika

Prav tako lahko v nastavitvah Google izključite prilagojene oglase. Navodila najdete na https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

XIV. Google Maps

 1. Opis in obseg obdelave podatkov

Za prikaz geografskih informacij, na primer za predstavitev interaktivnega zemljevida za opis poti, na naši spletni strani uporabljamo storitev Google Maps. Ko uporabljate Google zemljevide, Google uporabnikom spletnih mest posreduje osebne podatke o vaši uporabi funkcij spletnega mesta in zemljevidov.

Podrobne informacije o obdelavi podatkov s strani družbe Google najdete v Napotkih družbe Google o varstvu podatkov .

 1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za začasno shranjevanje podatkov in dnevnikov je člen točka f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR.

Pravna podlaga za posredovanje osebnih podatkov v Google kot ponudniku storitve Google zemljevidi je 1. odstavek 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 1. Namen obdelave podatkov

Z uporabo zemljevidov družbe Google na naših spletnih straneh ima uporabnik možnost, da nas v primeru obiska lažje najde.

 1. Obdobje shranjevanja

Podatki se izbrišejo, takoj ko niso več potrebni za doseganje namena njihovega zbiranja. V primeru zbiranja podatkov za zagotavljanje spletne strani se podatki izbrišejo po zaključku seje.
V primeru shranjevanja podatkov v dnevnike se podatki izbrišejo po 14 dneh. Možno je tudi daljše shranjevanje. V tem primeru se naslovi IP uporabnika anonimizirajo ali psevdonimizirajo, tako da določitev priklicnega odjemalca ni več možna.

 1. Možnost preklica in odstranitve

Če ne želite, da Google prek našega prikaza zemljevida zbira, obdeluje ali uporablja podatke na našem spletnem mestu, lahko ob prvem obisku našega spletnega mesta zavrnete dovoljenje za posredovanje podatkov k Google. Razen tega lahko v nastavitvah brskalnika onemogočite JavaScript. V teh primerih ne boste mogli uporabljati prikaza zemljevidov. Ob deaktivaciji JavaScript poleg tega ne bodo delovale tudi druge funkcije, ki se nahajajo na spletni strani, kot na primer navigacija menija. Zato vam priporočamo, da ne deaktivirate JavaScript, če želite uporabljati vsebine in funkcije na naši spletni strani v polnem obsegu.
Kot je opisano v točki V, se tudi pri uporabi Google Maps na vaš sistem namesti piškotek. Zato ustrezno veljajo napotki, opisani v točki V.

XV.Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Če se obdelujejo vaši osebni podatki, ste v smislu GDPR posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, GDPR in imate v razmerju do upravljavca naslednje pravice:

1. Pravica do obveščenosti, popravka, izbrisa, omejitve obdelave podatkov, preklica privolitve, prenosljivosti podatkov

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do informacij v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, pravico do popravka v skladu s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, pravico do izbrisa v skladu s 17. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, pravico do omejitve obdelave v skladu z 18. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov in pravico do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pri pravici do informacij in pravici do izbrisa veljajo omejitve v skladu s 34. in 35. členom BDSG (Zvezni zakon o varstvu podatkov). Poleg tega obstaja pravica do pritožbe na pristojni nadzorni organ za varstvo podatkov (77. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov in v povezavi z 19. členom Zveznega zakona o varstvu podatkov).

Podeljeno soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete. To velja tudi za preklic soglasij, ki smo jih prejeli pred veljavnostjo Splošne uredbe o varstvu podatkov, in sicer pred 25. majem 2018. Upoštevajte, da preklic velja le za prihodnost. Preklic ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene pred preklicem.

Razen tega imate pravico, da se za vas ne uporablja popolnoma avtomatizirano odločanje v skladu z 22. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov. Za vzpostavitev, izvajanje in prenehanje poslovnega odnosa načeloma ne uporabljamo popolnoma avtomatiziranega odločanja. Če bomo te postopke uporabili v posameznih primerih (na primer za izboljšanje naših izdelkov in storitev), vas bomo o tem in vaših pravicah v zvezi s tem obvestili ločeno, če to zahteva zakon.

2. Pravica do ugovora

Zaradi razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja, imate v vsakem trenutku pravico do ugovora z veljavo za prihodnost proti obdelavi osebnih podatkov, ki so povezani z vami, ki izhaja iz 1. odstavka 6. člena točka e (obdelava podatkov v javnem interesu) in 1. odstavka 6. člena točka f (obdelava podatkov na podlagi ravnovesja interesov); to velja tudi za profiliranje na podlagi te določbe v smislu 4. člena točka 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov. V kolikor vložite ugovor, ne bomo več obdelovali vaših osebnih podatkov, razen če bomo lahko dokazali nujne upravičene razloge za obdelavo, ki bi presegli vaše interese, pravice in svoboščine. Zlasti je to potrebno, če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

3. Dolžnost zagotavljanja podatkov

Kot del našega poslovnega odnosa morate v pogodbi navesti tiste osebne podatke, ki so potrebni za vzpostavitev, izvajanje in prenehanje poslovnega razmerja in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali ki jih moramo zbirati v skladu z zakonom. Brez teh podatkov z vami praviloma ne bomo mogli skleniti pogodbe, je izvajati ali prekiniti.

Enako velja za obisk naše spletne ponudbe in zbiranje podatkov o uporabi. Brez zbiranja podatkov o uporabi vam in našim ponudnikom storitev ne bomo mogli zagotoviti naše spletne ponudbe.

4. Pravico do pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši GDPR.
Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, obvesti pritožnika o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi člena 78 uredbe GDPR.

Nadaljnje informacije in pojasnila glede zgoraj navedenih pravic so na voljo na spletnem mestu »Pravice za državljane« Evropske komisije.