Adatvédelmi nyilatkozat a GDPR szerint

I. Az adatkezelő neve és címe

Az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR), a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi törvényei és az egyéb adatvédelmi rendelkezések értelmében az adatkezelésért a FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG és annak olyan EU-s székhelyű leányvállalatai felelnek, amelyekben a FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG-nak közvetlen vagy közvetett módon többségi részesedése van (FRÄNKISCHE Vállalatcsoport).

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Németország
Telefonszám: +49 95 25 88-0
Fax: +49 95 25 88-150
E-mail cím: info@fraenkische.de
Honlap: www.fraenkische.com

II. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és címe: 

Riscreen GmbH
Hauptplatz 37
85276 Pfaffenhofen an der Ilm / Németország
Tel.: +49 8441 47706-12
Fax: +49 8441 47706-20
E-Mail: datenschutz@fraenkische.de

III. Általános tájékoztatás az adatkezelésről

Az alábbi információkkal szeretnénk Önnek, mint honlapunk látogatójának, ügyfélnek, szolgáltatásaink iránt érdeklődőnek, beszállítónak vagy más érintett személynek áttekintő tájékoztatást adni az Ön személyes adatainak általunk történő kezeléséről, valamint az adatvédelmi törvényből adódó jogairól. Azzal kapcsolatban, hogy az egyes esetekben milyen adatokat és milyen módon használnak, a kívánt vagy megállapodás szerinti szolgáltatások nagy jelentőséggel bírnak. Emiatt nem minden információ vonatkozik Önre.

 1. A személyes adatok kezelésének mértéke

Ügyfeleink, a honlap felhasználói és más érintett személyek személyes adatait alapvetően csak olyan mértékben gyűjtjük és használjuk fel, amennyire ez a mindenkori kezelési helyzetben szükséges.

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Amennyiben a személyes adatok adatkezelési folyamataihoz az érintett személy jóváhagyását kérjük, akkor az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál jogalapul.
Ha a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynél az érintett személy a szerződő felek egyike, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontja a kezelés jogalapja. Ez olyan kezelési folyamatokra is vonatkozik, amelyek a szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek.
Amennyiben a személyes adatok kezelése olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely cégünkre vonatkozik, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja az adatkezelés jogalapja.
Abban az esetben, ha az érintett személy vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekei szükségessé teszik a személyes adatok kezelését, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja a kezelés jogalapja.Ha az adatfeldolgozás vállalatunk vagy harmadik fél jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, és az érintett személy érdeke, alapvető jogai és alapvető szabadsága nem magasabbrendűek, mint az előzőleg megnevezett érdek, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontja az adatkezelés jogalapja.

 1. Az adatok törlése és a tárolás időtartama

Az érintett személy személyes adatait töröljük vagy zároljuk, ha a tárolás célja megszűnik. Ezen túlmenő tárolásra akkor kerülhet sor, ha ezt az európai vagy nemzeti törvényhozás európai uniós határozatokban, törvényekben vagy egyéb előírásokban előírja, és az adatkezelő ezek hatálya alá tartozik. Abban az esetben is korlátozzuk az adatkezelést vagy töröljük az adatokat, ha a fent megnevezett szabványokban meghatározott tárolási idő lejár, kivéve, ha az adatok további tárolása egy szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges.

IV. Üzleti partnerek személyes adatainak kezelése

 1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Az üzleti partnerekkel való együttműködés keretében ügyfelek, beszállítók, érdeklődők, értékesítési partnerek és együttműködő partnerek (a továbbiakban: „üzleti partnerek”) kapcsolattartóinak személyes adatait dolgozzuk fel. Ennek során mindenekelőtt a következő személyes adatok feldolgozása történik:

 • kapcsolattartási adatok, mint az utónév és családnév, üzleti cím, üzleti telefonszám, üzleti mobiltelefonszám, üzleti faxszám és üzleti e-mail cím;
 • fizetési adatok, mint a fizetési folyamatok lebonyolításához vagy a csalások megelőzéséhez szükséges adatok, beleértve a bankkártyaadatokat és a kártya biztonsági számát;
 • további információk, amelyek feldolgozására szükség van egy projekt keretében vagy a vállalatunkhoz kötődő szerződéses kapcsolat lebonyolításához, és amelyeket az üzleti partnerek önként adnak meg, például megrendelések, érdeklődés vagy projektekkel kapcsolatos részletek keretében;
 • személyes adatok, amelyek nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, információs adatbankokból vagy tudakozóirodáktól gyűjtenek, és
 • amennyire jogilag szükséges a megfelelőségi ellenőrzések keretében: Születési dátum, igazolvány és igazolványszám, információ a releváns bírósági eljárásokról vagy egyéb jogvitákról, amelyekben az üzleti partner érintett.

A FRÄNKISCHE a következő célokra dolgozza fel a személyes adatokat:

 • kommunikáció az üzleti partnerekkel termékekkel, szolgáltatásokkal és projektekkel kapcsolatban, például az üzleti partner megkeresésének feldolgozásához vagy termékeket érintő technikai információk rendelkezésre bocsátásához;
 • a FRÄNKISCHE és az üzleti partner közötti szerződéses üzleti kapcsolat tervezése, megvalósítása és intézése, például a termékek és szolgáltatások megrendelésének lebonyolítása vagy a befizetések beszedése érdekében, könyvelés és elszámolás céljából, valamint a szállítások, a karbantartási munkák vagy a javítások elvégzéséhez;
 • ügyfelek körében végzett felmérések, marketingkampányok, piacelemzések, nyereményjátékok, versenyek, valamint hasonló tevékenységek és események lebonyolítása;
 • ügyfélelégedettség-felmérés és direkt marketing végzése;
 • termékeink, szolgáltatásaink és honlapjaink biztonságának fenntartása és védelme, a biztonsági kockázatok, csalárd eljárások, illetve más bűncselekmény vagy károkozási szándékkal elkövetett cselekmény megakadályozása és felderítése;
 • (i) jogi követelmények betartása (pl. adó- és kereskedelmi jogi megőrzési kötelezettségek, ehhez ld. még IV 3.pont), (ii) megfelelőségi ellenőrzések végrehajtására vonatkozó kötelezettségek teljesítése (a pénzügyi bűncselekmények vagy a pénzmosás megelőzése érdekében), és (iii) vállalatunk irányelveinek és az iparági szabványoknak a betartása, valamint
 • Jogviták rendezése, meglévő szerződések végrehajtása és a jogi igények érvényesítése, gyakorlása és védelme.
 1. Az adatkezelés célja és a jogalapok

A személyes adatok feldolgozása a fentnevezett célok eléréséhez szükséges. Amennyiben a személyes adatok gyűjtésekor nincs kifejezetten megadva más, az adatkezelés jogalapja:

 • Önnel kötött szerződés végrehajtása és teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint;
 • a FRÄNKISCHE-re vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint;
 • a FRÄNKISCHE törvényes érdekének megőrzése a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pontja értelmében. A FRÄNKISCHE törvényes érdeke az üzleti kapcsolat előkészítése, megvalósítása és intézése.

Ha Ön egy adott esetben beleegyezését adta személyes adatai kezeléséhez, akkor ez a beleegyezés a feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint.

 1. Az adattárolás időtartama

Addig dolgozzuk fel és tároljuk az Ön személyes adatait, amíg ez szerződéses és törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.

Az adatok rendszerint törlésre kerülnek ha már nem szükségesek szerződéses vagy törvényi kötelezettségek teljesítéséhez, kivéve, ha további – átmeneti – feldolgozásukra a következő célokhoz van szükség:

–      Törvényi megőrzési kötelezettség teljesítése (pl. kereskedelmi jogi és adójogi megőrzési kötelezettségek a Handelsgesetzbuch (HGB; kereskedelmi törvénykönyv) és az Abgabenordnung (AO; adótörvény) szerint). A megőrzés, illetve a dokumentáció törvényben meghatározott határidői rendszerint 2 és 10 év között vannak.

–      Bizonyítékok megőrzése a törvényi elévülési előíráshoz kapcsolódóan. A Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, polgári törvénykönyv) 195. Paragrafusa szerint ezek az elévülési határidők 30 évig terjedhetnek, miközben rendszerint 3 év az elévülési határidő.

V. Sütik használata

 1. Az adatkezelés leírása és köre

Kínálatunk felhasználóbarát kialakítása érdekében sütiket használunk.

A süti egy kis terjedelmű szöveges fájl, amelyet a FRÄNKISCHE egy webszervere (tehát pl. a  www.fraenkische.com webszervere) az Ön böngészőjének megküld, amikor Ön a weblapot felkeresi.  Ez a süti egy jellemző jelsorozatot tartalmaz, amely lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását, ha Ön weblapunkat ismét meglátogatja. A munkamenet sütik a böngésző munkamenetének végeztével lejárnak és a tevékenységüket kizárólag ez alatt az egy munkamenet alatt tudják végezni. Ezzel szemben az állandó sütik a különböző munkamenetek alatt is az Ön végkészülékén tárolódnak és több weblapon is számon tarthatják az Ön beállításait és tevékenységét.

A sütik alapvetően nem veszélyesek az Ön számítógépére nézve, mivel a sütik mindössze szöveges fájlok, és nem elvégezhető programok.

A FRÄNKISCHE weboldalak sütijei (www.fraenkische.com) egyrészt weblapjaink használatát könnyítik meg, másrészt a piackutatási és hirdetési célokat, valamint a felhasználói statisztikák készítését szolgálják. Ezen túlmenően Web tracking keretében használunk sütiket; ezek képezik a felhasználó személyéhez igazított tartalmak alapját is.

A munkamenet sütiken kívül, amelyeket a böngésző munkamenetének befejezése után törlünk, állandó sütiket is használunk. A sütik mindaddig az Ön számítógépén tárolódnak, amíg Ön nem törli őket. Az általunk felhasznált sütikben nem tárolunk személyes adatokat.

Az Ön böngészőjének beállításaitól függően számítógépe a sütifájlt vagy elmenti, vagy visszautasítja. Ha az adatokat elmentették, akkor az Ön végberendezését webszerverünk felismeri. Későbbi látogatások és funkcióváltások során, amelyeknél Öntől jelszó megadását kérjük, a süti segítségével Önnek valamivel kevesebb adatot kell megadnia. Így a sütik megkönnyítik weblapjaink használatát, ahol a felhasználóadatok megadására van szükség. Ezen felül a sütik abban is segítenek, hogy Önnek egy lehetőleg az Ön igényeihez szabott internetes kínálatot tudjunk ajánlani.

Ha Ön ezt nem szeretné, akkor a sütiket az alábbiak szerint deaktiválhatja:

Böngészőjét állítsa be úgy, hogy visszautasítsa a sütiket, amikor a weblapjaink a süti funkciókat szeretnék használni. A böngésző típusától függ, hogy Önnek konkrétan melyik lépéseket kell megtennie, ezért ezt ezen a helyen most pontosabban nem tudjuk ismertetni.

Ha a böngészőjét úgy állította be, hogy süti kapása esetén minden egyes alkalommal egy figyelmeztetés jelenik meg, akkor Ön esetenként eldöntheti, hogy beleegyezik-e a süti elhelyezésébe. Mivel az egyes weblapjaink lehívása esetén az azonosító sütit újra kell küldeni, ezek az üzenetek idővel igen zavaróakká válhatnak.

Ezért javasoljuk hogy a böngészőjét úgy állítsa be, hogy a www.fraenkische.com által küldött sütik mindig legyenek engedélyezettek. Ezt a beállítást az egyes webhelyek esetén mindig egyénileg határozhatja meg. Ez esetben pl. az űrlapok mezőibe begépelt adatait további lekérdezésre tárolhatják, így ezeket webhelyünkön tett következő látogatásánál nem kell ismét begépelni. Természetesen ez esetben Önnek személyre szabott tartalmakat is meg tudunk jeleníteni.

A webhelyünk egyes összetevői megkövetelik, hogy a lehívó böngésző egy oldalváltás után is beazonosítható.

A sütikben ez esetben az alábbi adatokat tárolják és továbbítják:

 • Nyelvbeállítások
 • Bejelentkezési információk
 • A keresés mezőbe beírt szavak
 • A webhely lehívásának gyakorisága
 • A webhely egyes funkciónak igénybevétele

Az ilyen módon gyűjtött felhasználói adatokat műszaki óvintézkedésekkel anonimizáljuk. Emiatt az adatokat többé nem lehet a lehívó felhasználóhoz hozzárendelni. Az adatokat nem tároljuk a felhasználó egyéb személyes adataival együtt.

A webhely lehívásakor a felhasználókat egy figyelmeztetéssel tájékoztatjuk az elemző sütik használatáról és a jelen adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozunk. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatjuk arról is, hogyan tudja a sütiket a böngésző beállításaival letiltani.

További, a sütik használatára, illetve deaktiválására vonatozó tájékoztatást az alábbi címeken találhat: www.meine-cookies.org vagy www.youronlinechoices.com.

Ha Ön webhelyünk olyan részeit szeretné elérni, amelyek eléréséhez regisztrálni kell, akkor minden egyes hozzáférésnél, a sütik használatától függetlenül, biztonsági okokból be kell jelentkeznie.

a) Harmadik felek által használt sütik

A FRÄNKISCHE ezen felül harmadik felek tartalmait is integrálta a fraenkische.de webhelyen. Ezek a harmadik felek szintén sütiket helyezhetnek el, amíg Ön a weblapjainkon böngész, és ezáltal például tájékoztatást kapnak arról, hogy Ön felkereste weboldalainkat a www.fraenkische.com címen. Kérjük, látogasson el a harmadik felek weboldalaira, hogy részletes tájékoztatást kaphasson a sütik használatáról. Ha Ön úgy dönt, hogy nem hagyja jóvá a beleegyezés-köteles sütik használatát, vagy szeretné már megadott jóváhagyását visszavonni (a sütik deaktiválása), akkor kizárólag weboldalunk olyan funkcióit bocsátjuk rendelkezésére, amelynek használatát ezek a sütik nélkül is garantálni tudjuk.

b) Közösségi médiák (Facebook, Google+, Twitter)

Vállalatunk szolgáltatásait megtalálhatja az online közösségi médiákban is, amelyeket más vállalatok az Interneten bocsátanak rendelkezésre (Facebook, Google, Twitter)

Ezeket a szolgáltatásokat Ön kizárólag akkor használhatja, ha a kérdéses közösségi média már regisztrált felhasználója és az oldalra bejelentkezett. Ezért kérjük, vegye figyelembe, hogy a kérdéses közösségi média használata esetén a kérdéses szolgáltató használati és adatvédelmi feltételei érvényesek.

 • A mi webhelyeink az alábbi közösségi médiák közösségi beépülő moduljait („Plug-In”) használják: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Írország, a Facebook logójáról (fehér vagy kék „f“fehér vagy kék négyzeten) felismerhető
 • Google+, amelyet a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA üzemeltet, a Google+ logójáról felismerhető (piros “g” , amelyet “+1” követ)
 • Twitter, a Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA amerikai vállalat microblog szolgáltatása, amelyet a Twitter logójáról lehet felismerni (egy kék madárról)

Nincs befolyásunk a szolgáltatók beépülő moduljai által gyűjtött adatainak mennyiségére, ezért a jelenlegi tudásszintünknek megfelelően tájékoztatjuk: a beépülő modul bekötésével a kérdéses szolgáltató tájékoztatást kap, hogy Ön internetes megjelenésünk megfelelő weboldalát felkereste. Ha Ön eközben a kérdéses szolgáltató oldalán bejelentkezett, a szolgáltató látogatását hozzá tudja rendelni a profiljához. Amikor Ön a beépülő modulokkal interagál, például rákattint a „Javasolom” gombra, akkor az Ön böngészője az információt közvetlenül a kérdéses szolgáltató részére továbbítja és ott az információt tárolják. Ha Ön nem tagja egy adott szolgáltatásnak, akkor feltételezhető, hogy a kérdéses szolgáltató az Ön IP-címéről tudomást szerez és ezt tárolja. Ha Ön tagja egy adott szolgáltatásnak és nem szeretné, hogy ez a szolgáltató internetes megjelenésünkön keresztül adatokat gyűjtsön Önről és ezeket az adatokat az Ön, az adott szolgáltatónál tárolt taginformációival összeköti, akkor Önnek ki kell jelentkezni a kérdéses szolgáltatásból, mielőtt a közösségi média beépülő moduljára kattintana.

A Facebook által végzett adatkezelés céljával és körével, az adatok további feldolgozásával és használatával, valamint az Ön magánszférájának védelmét célzó beállítási lehetőségekkel kapcsolatos további információkat az egyes szolgáltatók adatvédelmi irányelvében találhat:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation és http://www.facebook.com/full_data_use_policy

Google+:   http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Twitter:     http://twitter.com/privacy

 1.  Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó beleegyezése esetén a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja.

Az adatok kezelésének jogalapja, amelyeket a kiegészítők használata során továbbítanak, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja.

 1.  Az adatkezelés célja

A technikai szempontból szükséges sütik használatának célja, hogy a felhasználó számára megkönnyítse a webhely használatát. A webhelyünk egyes funkcióit a sütik bevetése nélkül nem tudjuk rendelkezésre bocsátani. Az ilyen sütik esetében szükséges az is, hogy a böngésző az oldal elhagyása után is újra felismerhető legyen.

A technikai szempontból szükséges sütik által gyűjtött felhasználóadatokat nem használjuk a felhasználóprofilok készítéséhez.

Az elemző sütik használatának az a célja, hogy webhelyünk és a webhely tartalmainak minőségét javítsuk. Az elemző sütik használatával feltérképezhetjük, hogy hogyan használják a weboldalt és így a kínálatunkat folyamatosan optimalizálhatjuk.

A Google sütijeit különösképp a webstatisztikák gyűjtésére használjuk.

A közösségi médiaszolgáltatók sütijeit arra használjuk, hogy a felhasználóink részére lehetővé tegyük az általuk használt további szolgáltatásokkal való interakciót.

A GDPR 6. Cikke (1) bekezdése f) pontja alapján az ilyen célok közé tartozik az adatkezeléshez fűződő jogszerű érdekünk is.

 1.  Az adattárolás időtartama

A sütiket a felhasználó számítógépén elmentjük és a számítógépről az oldalunknak továbbítják. Ennek következtében Ön, a felhasználó teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja a sütik használatát. Ha megváltoztatja internet böngészőjének beállításait, a sütik átadását letilthatja vagy korlátozhatja.  A már elmentett sütiket bármikor törölheti. Ez automatikusan is megtörténhet.

A kérdéses közösségi médiaszolgáltató által végzett adattárolás időtartamára, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogai és a magánszférája védelmében végzett beállítási lehetőségeivel kapcsolatosan felhívjuk figyelmét a fent megadott hivatkozásokra, amelyen a kérdéses szolgáltatók adatvédelmi irányelvét találhatja.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik törlésénél az opt-out sütiket is törölheti, amely miatt a kívánt hatás elmaradna. Ha minden sütit törölt a gépéről, akkor a kérdéses opt-out sütiket ismét importálnia kell.

 1.  Tiltakozási és eltávolítási lehetőségek

Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a böngészője süti beállításait az V.1 pontban ismertetettek szerint törölje. Ha Ön a sütiket nem deaktiválja, akkor a sütik eltávolítására kizárólag az Ön rendszerén végzett törléssel van mód. Tiltakozási jogra technikai okokból nincsen lehetőség.

Az Ön a kérdéses közösségi médiaszolgáltatónál rendelkezésre álló tiltakozási és eltávolítási lehetőségeivel, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogai és a magánszférája védelmében végzett beállítási lehetőségeivel kapcsolatosan felhívjuk figyelmét a fent megadott hivatkozásokra, amelyeken a kérdéses szolgáltatók adatvédelmi irányelvét találhatja.

VI. A honlap rendelkezésére bocsátása, naplófájlok készítése

 1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Az internetes oldalunkra való minden belépéskor rendszerünk automatikusan adatokat és információkat gyűjt a lehívó számítógépes rendszeréről.
Ennek során mindenekelőtt a következő adatok kezelése történik:

(1) Információ a böngésző típusáról és a használt verzióról
(2) A felhasználó operációs rendszere
(3) A felhasználó internetszolgáltatója
(4) A felhasználó IP-címe
(5) A hozzáférés dátuma és időpontja
(6) Honlapok, amelyekről a felhasználó rendszere a mi honlapunkra jut
(7) Honlapok, amelyeket a felhasználó rendszere a mi honlapunkon keresztül hív le

Az adatokat rendszerünk naplófájljaiban is tároljuk. Ezeket az adatokat nem tároljuk együtt a felhasználóra vonatkozó más személyes adatokkal.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 1. Az adatkezelés célja

A megnevezett adatokat tároljuk, hogy lehetővé tegyük a honlap megjelenítését a böngészőjében, biztosítsuk a honlap működőképességét és optimalizáljuk a honlapot. Az adatokat ebben az összefüggésben marketingcélokra nem értékeljük ki.

A fentnevezett célok közt szerepel az adatkezeléshez fűződő törvényes érdekünk is a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében.

 1. Az adattárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint szükségtelenné válnak annak a célnak az eléréséhez, amelyre gyűjtöttük őket. Ha az adatokat a weblap rendelkezésre bocsátása érdekében gyűjtöttük be, ez történik, ha a mindenkori munkamenet befejeződött.

A naplófájlokban elmentett adatokat 14 nap elteltével töröljük. Ezen túlmenő tárolásra is sor kerülhet. Ebben az esetben a felhasználó IP-címeit anonimizálják, hogy a honlapot lehívó ügyfelek azonosítása többé ne legyen lehetséges.

 1. A tiltakozás és a törlés lehetősége

Az adatok gyűjtésére, valamint az adatok naplófájlokban való tárolására a honlap rendelkezésére bocsátásához és működtetéséhez feltétlenül szükség van. Emiatt a felhasználónak nincsen lehetősége tiltakozásra.

VII. Hivatkozások szociális hálókhoz (LinkedIn, Xing, Youtube)

Honlapunkon hivatkozásokat („link”) helyezünk el a LikendIn, Xing és Youtube közösségi hálókhoz, hogy felhívjuk a figyelmet a FRÄNKISCHE szolgáltatásaira és termékeire, és kapcsolatba lépjünk Önnel mint az említett közösségi média oldalak és a mi honlapunk látogatójával és felhasználójával. Nincs befolyásunk személyes adatai kezelésére a közösségi média oldalainak meglátogatásakor. A közösségi háló szolgáltatója ellenőrzi az adatkezelést a mindenkori szolgáltatás használatának keretén belül. Ide tartozik például a cookie-k (sütik) mentése és használata a felhasználó végberendezésén, valamint az Ön közösségi hálón tanúsított magatartásának az elemzése.

A hivatkozásokat az adott közösségi háló logójáról ismerheti fel. Ha a logókra kattint, közvetlen kapcsolat alakul ki a böngészője és az adott szolgáltatás szervere között, és átirányítják Önt a szolgáltató honlapjára.

A harmadik fél szolgáltatókra utaló hivatkozások alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

A közösségi média oldalain történő adatkezelésről további információkat talál az adott közösségi háló adatvédelmi irányelvében:

–           Xing

–           LinkedIn

–           Youtube

VIII. Hírlevél

 1. Az adatkezelés leírása és mértéke
  a) A webhelyünkön felhasználóinknak lehetősége nyílik arra, hogy feliratkozzanak ingyenes hírlevelünkre. A hírlevélre történő feliratkozáskor a párbeszédablakban szereplő összes adatot, például az e-mail címet, az elérhetőségeket és az országot, nekünk adják át.

A feliratkozásnál az IP-címet és a regisztráció időpontjával kapcsolatos adatokat is gyűjtjük.

b) Amennyiben Ön, illetve a munkaadója, akinél Ön felelős a vállalatunkkal való kapcsolattartásért, árukat vagy szolgáltatásokat kap, és ennek során megadja az e-mail címét, akkor azt később használhatjuk hírlevél küldésére. Ilyen esetben a hírlevélben csak olyan árukról vagy szolgáltatásokról szóló közvetlen hirdetés szerepel, amelyhez hasonló árukat vagy szolgáltatásokat korábban rendelt vagy igénybe vett tőlünk.

A hírlevelek küldésével kapcsolatos adatkezelés során adatait harmadik feleknek nem továbbítjuk. Adatait a hírlevelek küldésén kívül felhasználóprofil készítéséhez használjuk fel.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Ha a felhasználó a hírlevélre feliratkozott, ezt követően az adatkezelés jogalapja a felhasználó beleegyezése esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A hírlevél kiküldésének jogalapja termékek vagy szolgáltatások vásárlását követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 1. Az adatkezelés célja

A felhasználó e-mail címének gyűjtése a hírlevél kézbesítésének célját szolgálja.

A feliratkozási folyamat során gyűjtött egyéb adatok a szolgáltatásokkal való visszaélések megelőzését vagy a használt e-mail címekkel való visszaélés megelőzését szolgálják.

 1. Az adattárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint szükségtelenné válnak annak a célnak az eléréséhez, amelyre gyűjtöttük őket. A felhasználó e-mail címét addig tároljuk, amíg a hírlevélre való feliratkozás aktív.

A feliratkozási folyamat során begyűjtött egyéb személyes adatot 7 nap elteltével töröljük.

 1. A tiltakozás és törlés lehetősége

Az érintett felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről. Minden hírlevél tartalmaz egy megfelelő hivatkozást erre a célra.

Ezáltal egyidejűleg a feliratkozási folyamat során begyűjtött személyes adatok tárolásához adott beleegyezést is visszavonhatja.

IX. Felhasználói fiók létrehozása és használata

 1. Az adatkezelés mértéke és célja

Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez a felhasználóknak regisztrálniuk kell. A felhasználói fiók létrehozása és használata során személyes adatok, például az Ön neve, elérhetősége, a felhasználói fiók adatai, valamint a felhasználói fiók használata során igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok kezelése történik.

Ezen adatok egy részét automatikusan felvesszük ügyfélkezelő rendszerünkbe, és ott a megrendelt termékekre vonatkozó megbízások teljesítése céljából tároljuk. A regisztrációkor gyűjtött adatokat ezenkívül kapcsolattartáshoz, reklámozási célú megkeresésekhez, szerződéses viszonyok előkészítéséhez és kérdések feldolgozásához használjuk fel.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Ha a regisztráció egy szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek egyik szerződő fele a felhasználó, vagy pedig a szerződés előtt elvégzendő intézkedésekhez szükséges, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Ha a felhasználó a FRÄNKISCHE egyik üzleti partnerének alkalmazottja, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az adatok ügyfélkezelő rendszerünkbe való automatikus felvételének és tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja.
Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja a felhasználói fiók használatakor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 1. Az adattárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint szükségtelenné válnak annak a célnak az eléréséhez, amelyre gyűjtöttük őket. Ha az adatokat a weblap rendelkezésre bocsátása érdekében gyűjtöttük be, akkor a törlésre a mindenkori munkamenet befejeztével kerül sor.

Azok az adatokat, amelyek egy szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, akkor töröljük, ha az adatok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A szerződés megkötése után is szükséges lehet a szerződő fél személyes adatainak tárolása a szerződéses vagy törvényes kötelezettségek teljesítéséhez.

Ha törölni kívánja a felhasználói fiókját, kérjük, írjon az info@fraenkische.de címre. Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználói fiók törlése nem vonja maga után azon személyes adatok törlését, amelyeket törvényi okokból kell megőriznünk. Ezeket az adatokat ügyfélkezelő rendszerünkben tároljuk.

X. Kapcsolatfelvételi űrlap és kapcsolatfelvétel e-mailen keresztül

 1. Az adatkezelés leírása és mérték

Webhelyünkön olyan kapcsolatfelvételi űrlapok találhatók, amelyek segítségével elektronikus úton felveheti velünk a kapcsolatot. Ha a felhasználó él ezzel a lehetőséggel, akkor a párbeszédablakban megadott adatokat a részünkre továbbítják és tárolják. Ezek az adatok:

(1) Név (kötelező mező)
(2) Elérhetőség, pl. e-mail cím, postai cím vagy telefonszám
(a kívánt kapcsolattartási formának megfelelően; kötelező mező)
(3) Az Ön üzenete

(4) A felhasználó IP-címe
(5) A regisztráció dátuma és időpontja

Az adatokat a FRÄNKISCHE vállalatcsoporton kívüli harmadik feleknek nem továbbítjuk ebben az összefüggésben. Az adatokat kizárólag a levélváltás feldolgozásához használjuk fel.

 1. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó beleegyezése esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
Az olyan adatok kezelésének jogalapja, amelyeket egy e-mail elküldésével együtt továbbítanak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Ha az e-mailes kapcsolatfelvétel szerződés megkötését szolgálja, akkor az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 1. Az adatkezelés célja

A párbeszédablakban megadott személyes adatok kezelésének célja kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozása. Az e-mailes kapcsolatfelvétel esetén fennáll a szükséges jogszerű érdekünk is az adatkezelésre.
Az elküldési folyamat során kezelt egyéb személyes adatok a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélés megakadályozására és az informatikai rendszerünk biztonságának garantálására szolgálnak.

4. Az adattárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint szükségtelenné válnak annak a célnak az eléréséhez, amelyre gyűjtöttük őket. A kapcsolatfelvételi űrlap párbeszédablakában megadott személyes adatok és az e-mailben elküldött adatok esetén ez akkor lép fel, ha a felhasználóval folytatott kérdéses levélváltás befejeződött és a tényállás végleg tisztázódott.

5. A tiltakozás és törlés lehetősége

A felhasználónak bármikor jogában áll visszavonni személyes adatai kezeléséhez adott beleegyezését. Ha a felhasználó e-mailen keresztül lép velünk kapcsolatba, akkor a személyes adatainak tárolása ellen bármikor tiltakozhat. Ebben az esetben nem lehet folytatni a levélváltást. Kérjük, törlésre vonatkozó kérését e-mailben küldje el nekünk az info@fraenkische.de címre.

Ebben az esetben töröljük az összes olyan személyes adatot, amelyet a kapcsolatfelvétel folyamán tároltunk.

XI. Közösségi média beépülő modulok használata

Honlapunkon úgynevezett olyan vállalatok közösségi beépülő moduljait használjuk, amelyek közösségi hálókat üzemeltetnek. A beépülő modulok a közösségi hálók szolgáltatójának önálló bővítményei. Azért használunk beépülő modulokat, hogy honlapunk látogatói online kínálatunkban levő tartalmat meg tudjanak osztani az egyes hálókon, valamint hogy online kínálatunk hatókörét bővítsük.

Ne használja a mindenkori beépülő modult, ha nem szeretné, hogy a közösségi hálók szolgáltatói erről az online kínálatról adatokat szerezzenek és adott esetben tároljanak, illetve tovább használjanak. Az úgynevezett két kattintás megoldással megvédjük Önt attól, hogy a honlapunkon tett látogatását a közösségi hálók szolgáltatói szabványszerűen rögzítsék és kiértékeljék. A személyes adatok közösségi háló szolgáltatójának történő továbbadására csak a közösségi beépülő modul használatakor kerül sor.

A következőkben tájékoztatjuk a honlapunkon használt beépülő modulokról.

 1.  LinkedIn a)A személyes adatok kezelésének mértéke
  Oldalainkon megtalálhatók a „LinkedIn“ közösségi háló egyes komponensei. Ezeket a funkciókat a LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország bocsátja rendelkezésre. Az „InShare” gomb használatával az Ön által felkeresett weboldalakat összekapcsolják a LinkedIn felhasználói fiókjával, és ezt az információt más felhasználók rendelkezésére bocsátják. Ennek során a LinkedIn-nek is továbbítanak adatokat.

  Az adatok LinkedIn általi további kezeléséről és használatáról, valamint az Ön erre vonatkozó jogairól és a magánszférája védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatából értesülhet, amelyet az alábbi hivatkozáson talál: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

b)A személyes adatok kezelésének jogalapja
A személyes adatok LinkedIn-nek történő továbbításának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A LinkedIn adatkezelésével kapcsolatos további tájékoztatást a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában kaphat, amelyet az alábbi helyen talál:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

 1. Xing

a) A személyes adatok kezelésének mértéke
Weboldalainkon felhasználjuk a „XING szolgáltatás komponenseit, amelyet a XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Németország üzemeltet. Az XING gomb használatával az Ön által felkeresett weboldalakat, illetve tartalmakat összekapcsolják a XING felhasználói fiókjával, és ezt az információt más felhasználók rendelkezésére bocsátják. Ennek során a XING-nek is továbbítanak adatokat.

Az adatok Xing általi további feldolgozásáról és használatáról, valamint az Ön erre vonatkozó jogairól és a magánszférája védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről a Xing adatvédelmi nyilatkozatából értesülhet, amelyet az alábbi hivatkozáson talál: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

b) A személyes adatok kezelésének jogalapja
A személyes adatok XING részére történő továbbításának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
A XING adatkezelésével kapcsolatos további tájékoztatást a XING adatvédelmi nyilatkozatában kaphat, amelyet az alábbi helyen talál: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. Youtube

a) A személyes adatok kezelésének mértéke
Oldalainkon felhasználjuk a „Youtube“ szolgáltatás komponenseit, amelyet a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA üzemeltet. A YouTube, LLC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA leányvállalata.
Az úgynevezett két kattintás megoldással megvédjük Önt attól, hogy a honlapunkon tett látogatását a Youtube szabványszerűen rögzítse és kiértékelje. Amennyiben a honlapunkon tett látogatásakor hozzájárult a Youtube-szolgáltatások alkalmazásához és használatához, Önnel kapcsolatos személyes adatok kerülnek átadásra a Youtube részére. Az adatok Youtube/Google általi további feldolgozásáról és használatáról, valamint az Ön erre vonatkozó jogairól és a magánszférája védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről a Google adatvédelmi nyilatkozatából értesülhet, amelyet az alábbi hivatkozáson talál: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b) A személyes adatok kezelésének jogalapja
A személyes adatok Youtube részére történő továbbításának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
További tájékoztatást a Youtube/Google adatvédelmi nyilatkozatában olvashat, amelyet az alábbi helyen talál: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c) Az adatkezelés célja
Adatai kezelésének céljával, valamint ezek YouTube általi felhasználásával kapcsolatosan felhívjuk figyelmét a YouTube/Google adatvédelmi nyilatkozatára, amelyet az alábbi hivatkozáson érhet el: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

d) A tárolás időtartama, a tiltakozás és törlés lehetősége
A YouTube által végzett adattárolás időtartamával, valamint a tiltakozási és törlési lehetőségekkel kapcsolatosan felhívjuk figyelmét a YouTube/Google adatvédelmi nyilatkozatára, az alábbi hivatkozáson érhet el: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

XII. Webanalízis trackerrel

 1. A személyes adatok kezelésének mértéke

Weboldalainkon az etracker (www.etracker.com) webelemző szolgáltatáskészletet használjuk, amelyet egy német webelemző szolgáltató bocsát rendelkezésre, és amely segítségével felhasználóink internetezési szokásait elemezhetjük. A szoftver a felhasználó számítógépén egy sütit helyez el (a sütikkel kapcsolatos tájékoztatást lásd fent). Ha a webhelyünk egyes oldalait lehívja, az alábbi adatok tárolása történik:

(1) A felhasználó lehívórendszere IP-címének utolsó három bájtja (xxx.xxx.xxx.???)
(2) A lehívott weboldal
(3) A weboldal, ahonnan a felhasználó a lehívott weboldalra jutott (Referrer)
(4) Az aloldalak, amelyeket a lehívott weboldalról lehívnak
(5) A weboldalon eltöltött idő
(6) A weboldal lehívásának gyakorisága

Az elemzőszoftver kizárólag az etracker szerverein fut. A felhasználó személyes adatait nem tárolják, mivel az IP-címet anonimizálják. A szoftver úgy van beállítva, hogy az IP-címeket nem teljes hosszukban tárolják, hanem az IP-cím egy bájtját letakarják (például: xxx.xxx.xxx.???). Így a lerövidített IP-címeket nem lehet hozzárendelni a lehívó számítógéphez.
Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk. Statisztikai célokra szükség szerint az etracker által elmentett anonimizált adatokból készült jelentéseket állítunk össze.

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A felhasználó személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 1. Az adatkezelés célja

A felhasználók személyes adatainak kezelése, amelyeket a lehető legkorábbi időponttól kezdve anonimizálva végeznek, lehetővé teszi számunkra felhasználóink internetezési szokásainak feltérképezését. A kinyert adatok értékelésével tájékoztatást kapunk weboldalunk egyes komponenseinek használatára vonatkozóan. Ezáltal folyamatosan javítani tudjuk weboldalunkat és annak felhasználóbarát jellegét.

 1. Az adattárolás időtartama

Mivel az adatokat anonimizálják, nem törlik őket, hanem tartósan rendelkezésünkre állnak elemzés céljára. A felhasználót utólag nem lehet azonosítani. Az etracker kötelezettséget vállal arra, hogy az összegyűjtött adatokat soha nem használja más adatállományokkal együttesen, például az adatok és a vonatkozó személyek összekapcsolására (vö. https://www.etracker.com/datenschutz/).

Az etracker szoftver privát szféra beállításaival kapcsolatos bővebb tájékoztatást az alábbi hivatkozáson találhat: https://www.etracker.com/datenschutz/


XIII.  Google Adwords

 1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Közvetlen marketingkampányaink során a Google Adwords konverziókövetést használjuk. Ez a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA elemző szolgáltatása
Amikor Ön egy, a Google által megjelenített hirdetésre kattint, akkor számítógépén egy konverziókövető sütit helyeznek el. Ezek a sütik 30 nap után érvénytelenné válnak, nem tartalmaznak személyes adatokat és nem használják fel őket személyazonosításra.
Ha Ön meglátogatja egy bizonyos webhelyünket, és a süti még nem járt le, akkor tudni fogjuk, hogy Ön egy hirdetésre kattintott, és ennek eredményeképpen továbbították a webhelyünkre. A Google szolgáltatóként szintén megkapja ezt az információt

 1. Az adatkezelés jogalapja

A felhasználó személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 1. Az adatkezelés célja

A konverziós sütik segítségével kapott információk arra szolgálnak, hogy konverziós statisztikát készítsenek. Így megtudjuk a felhasználók számát, akik a Google-n keresztül megjelenített hirdetéseinkre kattintottak, és egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra lettek átirányítva. Nem kapunk azonban olyan információkat, amelyek segítségével be lehetne azonosítani a felhasználót.

 1. Az adattárolás időtartama

A sütik 30 nap után érvénytelenné válnak, azonban mindaddig nem törlődnek, amíg Ön nem törli őket.
További tájékoztatás, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi hivatkozáson olvasható: https://www.google.de/policies/privacy/.

 1.  A visszavonás és törlés lehetősége

Ha nem kíván részt venni a követésben, akkor weboldalunk első lehívásakor megtagadhatja a beleegyezést, vagy böngészője beállításával megakadályozhatja a sütik elhelyezését.
Ezenkívül a Google beállításainál kikapcsolhatja a személyre szabott reklámokat. Az erre vonatkozó útmutatót itt találja: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

XIV. Google Térkép

 1. Az adatkezelés leírása és mértéke

A földrajzi adatok ábrázolására, például az útvonaltervezéshez szükséges interaktív térkép megjelenítésére weboldalunk a Google Térképet (Google Maps) használja. A Google Térkép használata során a Google számára személyes adatokat továbbítanak arról, hogy a weboldal felhasználói hogyan használják a weboldalt és a térkép egyes funkcióit.

A Google által végzett adatkezelésről a Google adatvédelmi tájékoztatójából értesülhet részletesebben.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

A személyes adatok Google mint a Google Térkép szolgáltatás szolgáltatója részére történő továbbadásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 1. Az adatkezelés célja

A Google térképszolgáltatásainak weboldalainkon történő használatával a felhasználónak lehetősége nyílik arra, hogy egy látogatás esetén könnyebben megtaláljon minket.

 1. Az adattárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint szükségtelenné válnak annak a célnak az eléréséhez, amelyre gyűjtöttük őket. Ha az adatokat a weblap rendelkezésre bocsátása érdekében gyűjtöttük be, akkor a törlésre a mindenkori munkamenet befejeztével kerül sor.
A naplófájlokban elmentett adatokat 14 nap elteltével töröljük. Ezen túlmenő tárolásra is sor kerülhet. Ebben az esetben a felhasználó IP-címeit anonimizálják vagy álnevesítik, hogy a weblapot lehívó felhasználó azonosítása többé ne legyen lehetséges.

 1. A visszavonás és törlés lehetősége

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google weboldalainkon keresztül a térkép megtekintésekor Önnel kapcsolatos adatokat gyűjtsön, kezeljen vagy használjon, akkor visszavonhatja az adatok Google részére történő továbbítására vonatkozó beleegyezést, amelyet weboldalunk első lehívásakor adott. Ezenkívül böngészője beállításainál kikapcsolhatja a JavaScriptet. Ezekben az esetekben azonban nem fogja tudni használni a térképet. A JavaScript deaktiválásával a weboldalon található más funkciók, például a menü navigációja, sem fognak működni. Ezért azt javasoljuk, hogy ne deaktiválja a JavaScriptet, ha weboldalunk tartalmait és funkcióit teljes mértékben kívánja használni.
Mint az V. pontban ismertettük, a Google Térkép használata során is sütit helyeznek el. Ezért az ott ismertetett tájékoztatások is érvényesek.

XV. Az érintett jogai

Ha az Ön személyes adatait kezelik, akkor Ön a GDPR értelmében érintettnek minősül, és a következő jogai vannak az adatkezelővel szemben:

1. Jog a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, a hozzájárulás visszavonásához, az adathordozhatósághoz

Minden érintettnek joga van a hozzáféréshez a GDPR 15. cikke alapján, a helyesbítéshez a GDPR 16. cikke alapján, a törléshez a GDPR 17. cikke alapján, az adatkezelés korlátozásához a GDPR 18. cikke alapján, az adathordozhatósághoz pedig a GDPR 20. cikke alapján.

A hozzáférés és a törlés jogával kapcsolatban a BDSG (német szövetségi adatvédelmi törvény) 34. és 35. § szerinti korlátozások érvényesek. Ezenkívül fennáll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga (GDPR 77. cikk a BDSG 19. §-sal együttesen).

A személyes adatok kezelésére vonatkozó nekünk adott beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ez vonatkozik a hozzájárulási nyilatkozatokra is, amelyeket a GDPR hatályba lépése előtt, tehát 2018. május 25. előtt adtak részünkre. Felhívjuk figyelmét, hogy a visszavonás csak a jövőre vonatkozóan érvényes. A hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelést ez nem érinti.

Ezenkívül a GDPR 22. cikke szerint jogosult arra, hogy nem terjedjen ki Önre teljesen automatizált döntés hatálya. Az üzleti kapcsolatok megalapozásához, megvalósításához és lezárásához alapvetően nem alkalmazunk teljesen automatizált döntéshozatali módot. Ha egyes esetekben ilyen eljárásokat alkalmazunk (pl. termékeink és szolgáltatásaink javítása érdekében), akkor külön tájékoztatást adunk erről és az Ön ezzel kapcsolatos jogairól, amennyiben ezt törvény írja elő.

2. A tiltakozáshoz való jog

Joga van ahhoz is, hogy rendkívüli helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozzon az Önt érintő személyes adatok olyan kezelése ellen, amely a GDPR 6. Amennyiben Ön tiltakozik, többé nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha igazolni tudjuk az adatkezelés olyan kötelező törvényes okait, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekével, jogaival és szabadságával szemben. Ide tartozik mindenekelőtt az az eset, amikor az adatkezelés jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

3. Kötelezettség az adatok hozzáférhetővé tételére

Az üzleti kapcsolat keretében azokat a személyes szerződési adatokat kell hozzáférhetővé tennie, amelyek szükségesek az üzleti kapcsolat felvételéhez, megvalósításához és lezárásához, valamint a hozzá kötődő szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, vagy amely adatok gyűjtésére törvény kötelez minket. Ezen adatok nélkül rendszerint nem tudjuk Önnel megkötni, végrehajtani és megszüntetni a szerződést.

Ugyanez vonatkozik online kínálatunk megtekintésére és a felhasználói adatok gyűjtésére. A felhasználói adatok összegyűjtése nélkül sem mi, sem szolgáltatóink nem tudják az Ön rendelkezésére bocsátani online kínálatunkat.

4. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.
Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, tájékoztatja az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és eredményekről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A fentnevezett jogokkal kapcsolatos további információt és magyarázatot az Európai Bizottság „A polgárokat megillető jogok” oldalán talál.

Photo Credits

44160936 – peshkova – stock.adobe.com
129851312 blackzheep – stock.adobe.com
198237145  – Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
79216603 –  Robert Kneschke – stock.adobe.com
84692909 – 3darcastudio – stock.adobe.com
84253876 – 3darcastudio – stock.adobe.com
77211807 – archideaphoto –  stock.adobe.com
60502513 – Christian Hillebrand – stock.adobe.com
106116273  – ptyphoto – stock.adobe.com
123264669  – peshkov – stock.adobe.com
91863229  – momius – stock.adobe.com
vejaa – stock.adobe.com
Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
lev dolgachov – stock.adobe.com