Adatvédelmi nyilatkozat a GDPR szerint

I. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelkezés, valamint az egyéb, a tagállamokban érvényes nemzeti adatvédelmi törvények és egyéb adatvédelmi rendelkezések értelmében az adatkezelő:

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Németország
Telefonszám: +49 95 25 88-0
Fax: +49 95 25 88-150
E-mail cím: info@fraenkische.de
Honlap: www.fraenkische.com

II. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és címe: 

Riscreen GmbH
Hauptplatz 37
85276 Pfaffenhofen an der Ilm / Németország
Telefonszám: +49 8441 47706-12
Fax: +49 8441 47706-20
E-Mail: datenschutz@fraenkische.de

III. Általános tájékoztatás az adatkezelésről

 1. A személyes adatok kezelésének köre

Alapvetően csak akkor gyűjtjük és használjuk fel felhasználóink adatait, ha ez a működőképes honlap, tartalmaink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához szükséges. A felhasználóink személyes adatainak gyűjtése és használata szabályosan, kizárólag a felhasználó jóváhagyásával történik.  Kivételt képeznek az olyan esetek, ahol a beleegyezés előzetes begyűjtése tényszerű okok miatt nem lehetséges, és az adatkezelés a törvényes előírások értelmében engedélyezett.

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Amennyiben a személyes adatok adatkezelési folyamataihoz személyes jóváhagyást kérünk, úgy az Európai Unió általános adatvédelmi rendelkezésének 6. cikke (1) bekezdése a) pontja a kezelés jogalapja.

Az olyan szerződésekhez szükséges személyes adatok kezelésénél, amelynél az érintett a szerződő felek egyike, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése b) pontja a kezelés jogalapja. Ez olyan kezelési folyamatokra is vonatkozik, amelyek a szerződést megelőző intézkedések megtételéhez szükségesek.

Amennyiben a személyes adatok kezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelynek cégünk hatálya alá tartozik, úgy a GDPR 6. Cikke (1) bekezdése c) pontja az adatkezelés jogalapja.

Arra az esetre, hogy az érintett személy, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekei a személyes adatok kezelését szükségessé teszik, a GDPR 6. cikke, (1) bekezdése, d) pontja a kezelés jogalapja.

Ha az adatfeldolgozás az adatkezelő, vagy harmadik fél jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges és az érintett védelmet élvező érdekei az alapvető jogok és szabadságok tekintetében nem magasabbrendűek, mint az előzőleg megnevezett érdek, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontja az adatkezelés jogalapja.

 1. Az adatok törlése, a tárolás időtartama

Az érintett személy személyes adatait töröljük vagy zároljuk, ha a tárolás célja megszűnik. Ezen túlmenő tárolásra akkor kerülhet sor, ha ezt az európai vagy nemzeti törvényhozás európai uniós határozatokban, törvényekben vagy egyéb előírásokban előírja, és az adatkezelő ezek hatálya alá tartozik. Az adatokat abban az esetben is töröljük, ha a fent megnevezett szabványokban meghatározott tárolási idő lejár, kivéve, ha az adatok további tárolása egy szerződés megkötéséhez vagy szerződés teljesítéséhez szükséges.

IV. A honlap rendelkezésére bocsátása, naplófájlok készítése

 1. Az adatkezelés leírása és köre

Az internetes oldalunkra való belépéskor rendszerünk automatikusan adatokat és információkat gyűjt a lehívó számítógépes rendszeréről.

Ezalatt az alábbi adatokat gyűjtjük:

 • A böngésző típusa és a használt verzió
 • A felhasználó operációs rendszere
 • A felhasználó internet szolgáltatója
 • A felhasználó IP-címe
 • A hozzáférés dátuma és időpontja
 • Azok a weblapok, amelyről a felhasználó a mi weblapunkra érkezett
 • Azok a weblapok, amelyeket a felhasználó rendszere a mi weboldalunkon keresztül hív le

Ezeket az adatokat rendszerünk naplófájljaiban tároljuk. Ezeket az adatokat nem tároljuk együttesen a felhasználóra vonatkozó személyes adatokkal.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikke, (1) bekezdése f) pontja.

 1. Az adatkezelés célja

Az IP-cím ideiglenes tárolására a rendszer által azért van szükség, hogy a felhasználó számítógépének lehetővé tehessük a weblap megjelenítését. A felhasználó IP-címét erre a célra a munkamenet időtartamára tárolni kell.

A naplófájlokat azért kell tárolni, hogy a weblap működőképességét biztosíthassuk. Ezen felül az adatok a weblap optimalizálását és az információs rendszerek biztonságos működésének biztosítását szolgálják. Az adatokat ebben az összefüggésben közvetlen üzletszerzési célra nem értékeljük ki.

Az ilyen célok közé tartozik a mi adatfeldolgozáshoz kötődő jogszerű érdekünk is a GDPR 6. cikke, (1) bekezdése f) pontja értelmében.

 1. Az adattárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint a cél elérése, amelyre begyűjtöttük őket, szükségtelenné válik. Ha az adatokat a weblap rendelkezésre bocsátása érdekében gyűjtöttük be, akkor a törlésre a munkamenet befejeztével kerül sor.

A naplófájlokban elmentett adatokat 14 nap elteltével töröljük. Ezen túlmenő tárolásra is sor kerülhet. Ebben az esetben a felhasználó IP-címeit álnevesítik vagy anonimizálják, hogy a weblapot felhívó kliens azonosítása többé ne legyen lehetséges.

 1. Tiltakozási és eltávolítási lehetőségek

Az adatok gyűjtésére, valamint az adatok naplófájlokban való tárolásához a webhely rendelkezésére bocsátásához és működtetéséhez feltétlenül szükség van. Emiatt a felhasználónak nincsen tiltakozásra lehetősége.

V. Sütik használata

 1. Az adatkezelés leírása és köre

Kínálatunk felhasználóbarát kialakítása érdekében sütiket használunk.

A süti egy kis terjedelmű szöveges fájl, amelyet a FRÄNKISCHE egy webszervere (tehát pl. a  www.fraenkische.com webszervere) az Ön böngészőjének megküld, amikor Ön a weblapot felkeresi.  Ez a süti egy jellemző jelsorozatot tartalmaz, amely lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását, ha Ön weblapunkat ismét meglátogatja. A munkamenet sütik a böngésző munkamenetének végeztével lejárnak és a tevékenységüket kizárólag ez alatt az egy munkamenet alatt tudják végezni. Ezzel szemben az állandó sütik a különböző munkamenetek alatt is az Ön végkészülékén tárolódnak és több weblapon is számon tarthatják az Ön beállításait és tevékenységét.

A sütik alapvetően nem veszélyesek az Ön számítógépére nézve, mivel a sütik mindössze szöveges fájlok, és nem elvégezhető programok.

A FRÄNKISCHE weboldalak sütijei (www.fraenkische.com) egyrészt weblapjaink használatát könnyítik meg, másrészt a piackutatási és hirdetési célokat, valamint a felhasználói statisztikák készítését szolgálják. Ezen túlmenően Web tracking keretében használunk sütiket; ezek képezik a felhasználó személyéhez igazított tartalmak alapját is.

A munkamenet sütiken kívül, amelyeket a böngésző munkamenetének befejezése után törlünk, állandó sütiket is használunk. A sütik mindaddig az Ön számítógépén tárolódnak, amíg Ön nem törli őket. Az általunk felhasznált sütikben nem tárolunk személyes adatokat.

Az Ön böngészőjének beállításaitól függően számítógépe a sütifájlt vagy elmenti, vagy visszautasítja. Ha az adatokat elmentették, akkor az Ön végberendezését webszerverünk felismeri. Későbbi látogatások és funkcióváltások során, amelyeknél Öntől jelszó megadását kérjük, a süti segítségével Önnek valamivel kevesebb adatot kell megadnia. Így a sütik megkönnyítik weblapjaink használatát, ahol a felhasználóadatok megadására van szükség. Ezen felül a sütik abban is segítenek, hogy Önnek egy lehetőleg az Ön igényeihez szabott internetes kínálatot tudjunk ajánlani.

Ha Ön ezt nem szeretné, akkor a sütiket az alábbiak szerint deaktiválhatja:

Böngészőjét állítsa be úgy, hogy visszautasítsa a sütiket, amikor a weblapjaink a süti funkciókat szeretnék használni. A böngésző típusától függ, hogy Önnek konkrétan melyik lépéseket kell megtennie, ezért ezt ezen a helyen most pontosabban nem tudjuk ismertetni.

Ha a böngészőjét úgy állította be, hogy süti kapása esetén minden egyes alkalommal egy figyelmeztetés jelenik meg, akkor Ön esetenként eldöntheti, hogy beleegyezik-e a süti elhelyezésébe. Mivel az egyes weblapjaink lehívása esetén az azonosító sütit újra kell küldeni, ezek az üzenetek idővel igen zavaróakká válhatnak.

Ezért javasoljuk hogy a böngészőjét úgy állítsa be, hogy a www.fraenkische.com által küldött sütik mindig legyenek engedélyezettek. Ezt a beállítást az egyes webhelyek esetén mindig egyénileg határozhatja meg. Ez esetben pl. az űrlapok mezőibe begépelt adatait további lekérdezésre tárolhatják, így ezeket webhelyünkön tett következő látogatásánál nem kell ismét begépelni. Természetesen ez esetben Önnek személyre szabott tartalmakat is meg tudunk jeleníteni.

A webhelyünk egyes összetevői megkövetelik, hogy a lehívó böngésző egy oldalváltás után is beazonosítható.

A sütikben ez esetben az alábbi adatokat tárolják és továbbítják:

 • Nyelvbeállítások
 • Bejelentkezési információk
 • A keresés mezőbe beírt szavak
 • A webhely lehívásának gyakorisága
 • A webhely egyes funkciónak igénybevétele

Az ilyen módon gyűjtött felhasználói adatokat műszaki óvintézkedésekkel anonimizáljuk. Emiatt az adatokat többé nem lehet a lehívó felhasználóhoz hozzárendelni. Az adatokat nem tároljuk a felhasználó egyéb személyes adataival együtt.

A webhely lehívásakor a felhasználókat egy figyelmeztetéssel tájékoztatjuk az elemző sütik használatáról és a jelen adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozunk. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatjuk arról is, hogyan tudja a sütiket a böngésző beállításaival letiltani.

További, a sütik használatára, illetve deaktiválására vonatozó tájékoztatást az alábbi címeken találhat: www.meine-cookies.org vagy www.youronlinechoices.com.

Ha Ön webhelyünk olyan részeit szeretné elérni, amelyek eléréséhez regisztrálni kell, akkor minden egyes hozzáférésnél, a sütik használatától függetlenül, biztonsági okokból be kell jelentkeznie.

a) Harmadik felek által használt sütik

A FRÄNKISCHE ezen felül harmadik felek tartalmait is integrálta a fraenkische.de webhelyen. Ezek a harmadik felek szintén sütiket helyezhetnek el, amíg Ön a weblapjainkon böngész, és ezáltal például tájékoztatást kapnak arról, hogy Ön felkereste weboldalainkat a www.fraenkische.com címen. Kérjük, látogasson el a harmadik felek weboldalaira, hogy részletes tájékoztatást kaphasson a sütik használatáról. Ha Ön úgy dönt, hogy nem hagyja jóvá a beleegyezés-köteles sütik használatát, vagy szeretné már megadott jóváhagyását visszavonni (a sütik deaktiválása), akkor kizárólag weboldalunk olyan funkcióit bocsátjuk rendelkezésére, amelynek használatát ezek a sütik nélkül is garantálni tudjuk.

b) Közösségi médiák (Facebook, Google+, Twitter)

Vállalatunk szolgáltatásait megtalálhatja az online közösségi médiákban is, amelyeket más vállalatok az Interneten bocsátanak rendelkezésre (Facebook, Google, Twitter)

Ezeket a szolgáltatásokat Ön kizárólag akkor használhatja, ha a kérdéses közösségi média már regisztrált felhasználója és az oldalra bejelentkezett. Ezért kérjük, vegye figyelembe, hogy a kérdéses közösségi média használata esetén a kérdéses szolgáltató használati és adatvédelmi feltételei érvényesek.

 • A mi webhelyeink az alábbi közösségi médiák közösségi beépülő moduljait („Plug-In”) használják: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Írország, a Facebook logójáról (fehér vagy kék „f“fehér vagy kék négyzeten) felismerhető
 • Google+, amelyet a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA üzemeltet, a Google+ logójáról felismerhető (piros “g” , amelyet “+1” követ)
 • Twitter, a Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA amerikai vállalat microblog szolgáltatása, amelyet a Twitter logójáról lehet felismerni (egy kék madárról)

Nincs befolyásunk a szolgáltatók beépülő moduljai által gyűjtött adatainak mennyiségére, ezért a jelenlegi tudásszintünknek megfelelően tájékoztatjuk: a beépülő modul bekötésével a kérdéses szolgáltató tájékoztatást kap, hogy Ön internetes megjelenésünk megfelelő weboldalát felkereste. Ha Ön eközben a kérdéses szolgáltató oldalán bejelentkezett, a szolgáltató látogatását hozzá tudja rendelni a profiljához. Amikor Ön a beépülő modulokkal interagál, például rákattint a „Javasolom” gombra, akkor az Ön böngészője az információt közvetlenül a kérdéses szolgáltató részére továbbítja és ott az információt tárolják. Ha Ön nem tagja egy adott szolgáltatásnak, akkor feltételezhető, hogy a kérdéses szolgáltató az Ön IP-címéről tudomást szerez és ezt tárolja. Ha Ön tagja egy adott szolgáltatásnak és nem szeretné, hogy ez a szolgáltató internetes megjelenésünkön keresztül adatokat gyűjtsön Önről és ezeket az adatokat az Ön, az adott szolgáltatónál tárolt taginformációival összeköti, akkor Önnek ki kell jelentkezni a kérdéses szolgáltatásból, mielőtt a közösségi média beépülő moduljára kattintana.

A Facebook által végzett adatkezelés céljával és körével, az adatok további feldolgozásával és használatával, valamint az Ön magánszférájának védelmét célzó beállítási lehetőségekkel kapcsolatos további információkat az egyes szolgáltatók adatvédelmi irányelvében találhat:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation és http://www.facebook.com/full_data_use_policy

Google+:   http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Twitter:     http://twitter.com/privacy

 1.  Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó beleegyezése esetén a GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja.

Az adatok kezelésének jogalapja, amelyeket a kiegészítők használata során továbbítanak, a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja.

 1.  Az adatkezelés célja

A technikai szempontból szükséges sütik használatának célja, hogy a felhasználó számára megkönnyítse a webhely használatát. A webhelyünk egyes funkcióit a sütik bevetése nélkül nem tudjuk rendelkezésre bocsátani. Az ilyen sütik esetében szükséges az is, hogy a böngésző az oldal elhagyása után is újra felismerhető legyen.

A technikai szempontból szükséges sütik által gyűjtött felhasználóadatokat nem használjuk a felhasználóprofilok készítéséhez.

Az elemző sütik használatának az a célja, hogy webhelyünk és a webhely tartalmainak minőségét javítsuk. Az elemző sütik használatával feltérképezhetjük, hogy hogyan használják a weboldalt és így a kínálatunkat folyamatosan optimalizálhatjuk.

A Google sütijeit különösképp a webstatisztikák gyűjtésére használjuk.

A közösségi médiaszolgáltatók sütijeit arra használjuk, hogy a felhasználóink részére lehetővé tegyük az általuk használt további szolgáltatásokkal való interakciót.

A GDPR 6. Cikke (1) bekezdése f) pontja alapján az ilyen célok közé tartozik az adatkezeléshez fűződő jogszerű érdekünk is.

 1.  Az adattárolás időtartama

A sütiket a felhasználó számítógépén elmentjük és a számítógépről az oldalunknak továbbítják. Ennek következtében Ön, a felhasználó teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja a sütik használatát. Ha megváltoztatja internet böngészőjének beállításait, a sütik átadását letilthatja vagy korlátozhatja.  A már elmentett sütiket bármikor törölheti. Ez automatikusan is megtörténhet.

A kérdéses közösségi médiaszolgáltató által végzett adattárolás időtartamára, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogai és a magánszférája védelmében végzett beállítási lehetőségeivel kapcsolatosan felhívjuk figyelmét a fent megadott hivatkozásokra, amelyen a kérdéses szolgáltatók adatvédelmi irányelvét találhatja.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik törlésénél az opt-out sütiket is törölheti, amely miatt a kívánt hatás elmaradna. Ha minden sütit törölt a gépéről, akkor a kérdéses opt-out sütiket ismét importálnia kell.

 1.  Tiltakozási és eltávolítási lehetőségek

Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a böngészője süti beállításait az V.1 pontban ismertetettek szerint törölje. Ha Ön a sütiket nem deaktiválja, akkor a sütik eltávolítására kizárólag az Ön rendszerén végzett törléssel van mód. Tiltakozási jogra technikai okokból nincsen lehetőség.

Az Ön a kérdéses közösségi médiaszolgáltatónál rendelkezésre álló tiltakozási és eltávolítási lehetőségeivel, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogai és a magánszférája védelmében végzett beállítási lehetőségeivel kapcsolatosan felhívjuk figyelmét a fent megadott hivatkozásokra, amelyeken a kérdéses szolgáltatók adatvédelmi irányelvét találhatja.

VI. Hírlevél

 1. Az adatkezelés leírása és köre
  a) A webhelyünkön felhasználóinknak lehetősége nyílik arra hogy költségmentesen feliratkozzanak hírlevelünkre. A hírlevélre való feliratkozás során az beviteli maszkból az alább adatokat továbbítják számunkra:

(1) E-mail cím (kötelező mező)
(2) Hírlevél a kívánt területről (kötelező mező)
(3) Megszólítás
(4) Utónév
(5) Vezetéknév
(6) Cég
(7) Utca és házszám
(8) Irányítószám és helység
(9) Ország
(10) Telefonszám
(11) Területi hovatartozás

Ezen felül a felhasználó alábbi adatait gyűjtöttük:

 • A lehívó számítógép IP-címe
 • A regisztráció dátuma és időpontja

Az adatok kezeléséhez a regisztráció folyamata alatt beleegyezését kérjük és ekkor Önt a jelen adatvédelmi tájékoztatóhoz irányítjuk.

b) Ha Ön a webhelyünkön termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol és ennek során megadja nekünk e-mail címét, az e-mail címét a későbbiekben felhasználhatjuk hírlevél küldésére. Ez esetben a hírlevélben kizárólag hasonló termékekről vagy szolgáltatásokról szeretnénk tájékoztatni.

A hírlevelek küldésével kapcsolatos adatkezelés során adatait harmadik feleknek nem továbbítjuk. Adatait a hírlevelek küldésén felül felhasználóprofil készítéséhez használjuk fel.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Ha a felhasználó a hírlevélre feliratkozott, ezt követően az adatkezelés jogalapja a felhasználó beleegyezése esetén a GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontja.

A hírlevél kiküldésének jogalapja termékek vagy szolgáltatások vásárlását követően az UWG 7. cikk (3) bekezdése.

 1. Az adatkezelés célja

A felhasználó e-mail címének gyűjtése a hírlevél kézbesítésének célját szolgálja.

A feliratkozási folyamat során gyűjtött egyéb adatok a szolgáltatásokkal való visszaélések megelőzését, vagy a felhasznált e-mail címekkel való visszaélés megelőzését szolgálják.

 1. Az adattárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint a cél elérése, amelyre begyűjtöttük őket, szükségtelenné válik. A felhasználó e-mail címét addig tároljuk, amíg a hírlevélre való feliratkozás aktív.

Egyéb, a feliratkozási folyamat során begyűjtött személyes adatokat 7 nap elteltével töröljük.

 1. Tiltakozási és eltávolítási lehetőségek

Az érintett felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről. Minden hírlevél tartalmaz egy megfelelő hivatkozást erre a célra.

Ez által egyidejűleg a feliratkozási folyamat során begyűjtött személyes adatok tárolásához adott beleegyezést is visszavonja.

VII.    A honlap rendelkezésére bocsátása, ügyfélszámla készítése

Abban az esetben, ha Ön él a lehetőséggel, és webhelyünkön ügyfélfiókot létesít és regisztrál, az alábbi információkat gyűjtjük be Öntől és az ügyfélfiókjának fennállása alatt tároljuk.

 1.  Az adatkezelés leírása és köre

Az ügyfélszámla elkészítéséhez az alábbi adatok szükségesek:

 • Megszólítás
 • Utónév (kötelező mező)
 • Vezetéknév (kötelező mező)
 • Cím: utcanév, országnév, irányítószám és helység (kötelező mezők)
 • Személyes hivatkozási szám (kötelező mező)
 • E-mail cím a számla küldéséhez (kötelező mező)
 • Az ügyfélszámla jelszava (kötelező mező)
 • Megjegyzés a megrendeléshez

Az (1) – (7) adatokat automatikusan felvesszük ügyfélkezelő rendszerünkbe és ott a megrendelt termékekre vonatkozó szerződések teljesítése céljából tároljuk.

 1.  Az adatkezelés jogalapja

Az adatok automatikus felvételének jogalapja ügyfélkezelő rendszerünkbe a GDPR 6. cikke, (1) bekezdés b) pontja.

Az adatok hosszútávú tárolásának jogalapja ügyfélkezelő rendszerünkben a GDPR 6. cikke, (1) bekezdés c) pontja, mivel jogi kötelezettség áll fenn az üzleti tranzakciókkal kapcsolatos dokumentumok megőrzésére.

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikke, (1) bekezdés f) pontja.

 1.  Az adatkezelés célja

Az IP-cím ideiglenes tárolására a rendszer által azért van szükség, hogy a felhasználó számítógépének lehetővé tehessük a weblap megjelenítését. A felhasználó IP-címét erre a célra a munkamenet időtartamára tárolni kell.

A naplófájlokat azért kell tárolni, hogy a weblap működőképességét biztosíthassuk. Ezen felül az adatok a weblap optimalizálását és az információs rendszerek biztonságos működésének biztosítását szolgálják. Az adatokat ebben az összefüggésben közvetlen üzletszerzési célra nem értékeljük ki.

Ezek között a célok közt szerepel az adatkezeléshez fűződő jogszerű érdekünk is a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja értelmében.

Az automatikus felvétel az ügyfélkezelő rendszerünkbe, valamint az ottani hosszú távú tárolás a szerződéses és törvényes kötelezettségeink teljesítésének céljával történik.

 1.  Az adattárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint a cél elérése, amelyre begyűjtöttük őket, továbbra nem szükséges. Ha az adatokat a weblap rendelkezésre bocsátása érdekében gyűjtöttük be, akkor erre a munkamenet befejeztével kerül sor.

Ha Ön ügyfélszámláját törölni kívánja, kérjük, írjon a info@fraenkische.de címre. Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyfélfiók törlése nem vonja maga után azon személyes adatok törlését, amelyeket törvényes okokból kell megőriznünk. Ezeket az adatokat ügyfél adminisztrációs programunkban tároljuk.

 1.  Tiltakozási és eltávolítási lehetőségek

Az adatok gyűjtésére, valamint az adatok naplófájlokban való tárolásához a webhely rendelkezésére bocsátásához és működtetéséhez feltétlenül szükség van. Ugyanígy feltétlenül szükség van az adatok felvételére az ügyfélkezelő rendszerbe, mivel egyébként nincs mód a megrendelések feldolgozására és hosszantartó tárolás a törvényes előírások betartásához szükséges.  Ennek értelmében a felhasználónak nincsen tiltakozásra lehetősége.

VIII. Regisztráció

 1. Az adatkezelés leírása és köre

A webhelyünkön felhasználóink élhetnek a ehetőséggel, hogy személyes adataik megadásával regisztráljanak. Ennek során az adatokat egy beviteli maszkba kell begépelni, ezután nekünk továbbítják és tárolják. Az adatokat a FRÄNKISCHE vállalatcsoporton kívüli harmadik feleknek nem továbbítjuk. A regisztráció során az alábbi adatokat gyűjtjük:

A regisztráció időpontjában ezen felül az alábbi adatokat tároljuk:

 • Megszólítás (kötelező mező)
 • Cím
 • Utónév (kötelező mező)
 • Vezetéknév (kötelező mező)
 • Cég (kötelező mező)
 • Beosztás és részleg
 • Utcanév és házszám (kötelező mező)
 • Irányítószám (kötelező mező)
 • Helység (kötelező mező)
 • E-mail cím (kötelező mező)
 • Telefonszám (kötelező mező)
 • Ország (kötelező mező)
 • Területi hovatartozás
 • Telefonszám (kötelező mező)
 • Területi hovatartozás (kötelező mező)
 • Jelszó (kötelező mező)
 • Kompetencia és téma (kötelező mező)

Ezen felül a felhasználó alábbi adatait gyűjtöttük:

 • A felhasználó IP-címe
 • A regisztráció dátuma és időpontja

A regisztráció keretében a felhasználó beleegyezését kértük az adatai felhasználásához.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikke, (1) bekezdés f) pontja.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó beleegyezése esetén a GDPR 6. cikke, (1) bekezdés a) pontja.

Ha a regisztráció egy szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek egyik szerződő fele a felhasználó, vagy a szerződés előtt elvégzendő intézkedésekhez, akkor az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdése b) pontja.

 1. Az adatkezelés célja

A feliratkozás keretében a rendszer által begyűjtött egyéb személyes adatok, mint például az IP-cím, a dátum és pontos idő szükséges ahhoz, hogy a felhasználó számítógépe webhelyünket elérhesse.  A felhasználó IP-címét erre a célra a munkamenet időtartamára tárolni kell. Az adatok naplófájlokban való elmentése az adatokkal való visszaélések megakadályozását szolgálja. Ezen felül az adatok a weblap optimalizálását és az információs rendszerek biztonságos működésének biztosítását szolgálják. Ezek között a célok közt szerepel az adatkezeléshez fűződő törvényes érdekünk is a GDPR 6. cikke, (1) bekezdés f) pontja értelmében.

A felhasználó regisztrációja szükséges webhelyünkön bizonyos tartalmak és szolgáltatások rendelkezésére bocsátásához. Ezek a tartalmak és szolgáltatások esetén olyan információkról és/vagy dokumentumokról van szó, amelyekhez nem lehet weboldalainkon keresztül szabadon hozzáférni, hanem kizárólag zárt felhasználói kör rendelkezésére bocsátjuk őket.

Ezen felül az adatokat kapcsolattartásra, üzletszerzési célú, valamint szerződéses viszonyok kialakítását célzó megkeresések és kérdések feldolgozására használjuk fel.

 1. Az adattárolás időtartama

Az adatokat akkor töröljük, ha már nem szükségesek azon célok eléréséhez, amelyekre begyűjtöttük őket, és további megőrzésüket törvény nem írja elő.

Ez a regisztráció során gyűjtött adatok esetében akkor lép fel, ha a weboldalunkon végzett regisztrációt érvénytelenítik vagy megváltoztatják.

Azok az adatokat, amelyeket a regisztráció során a szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződést megelőző intézkedések meghozásához szükségesek, akkor töröljük, ha az adatok a szerződés teljesítéséhez már nem szükségesek. A szerződés megkötése után is szükségessé válhat a szerződő fél személyes adatainak tárolása, hogy szerződéses vagy törvényes kötelezettségeket teljesítsenek. Így például a meghatározatlan ideig fennálló kötelmi viszony szükségessé teszi a személyes adatok tárolását a szerződés futamideje alatt. Ezen felül a szavatossági időszakot és az adócélokból való adattárolást kell figyelembe venni.

 1. Tiltakozási és eltávolítási lehetőségek

Felhasználóként bármikor módjában áll a regisztráció törlése. Az Önről tárolt adatokat bármikor megváltoztathatja. Kérjük, törlésre vonatkozó kérésre e-mailen küldje meg részünkre az  info@fraenkische.de e-mail címre.

IX. Kapcsolatfelvételi űrlap és e-mail kapcsolat

 1. Az adatkezelés leírása és köre

Webhelyünkön olyan kapcsolatfelvételi űrlapok találhatók, amelyek segítségével elektronikus úton felveheti velünk a kapcsolatot. Ha a felhasználó él e lehetőséggel, akkor a beviteli maszkban megadott adatokat a részünkre továbbítják és tárolják. Ezek az adatok:

 • Utónév (kötelező mező)
 • E-mail cím (kötelező mező)
 • Telefonszám
 • Az Ön üzenete (kötelező mező)

Az üzenet elküldésének időpontjában ezen felül az alábbi adatokat tároljuk:

 • A felhasználó IP-címe
 • A regisztráció dátuma és időpontja

Az adatok kezeléséhez az elküldés folyamata alatt beleegyezését kérjük és ekkor Önt a jelen adatvédelmi tájékoztatóhoz irányítjuk.

Ehelyett a rendelkezésre bocsátott e-mail címen keresztül lehet velünk felvenni a kapcsolatot. Ez esetben a felhasználó e-mailjével együtt továbbított adatokat tároljuk.

Az adatokat a FRÄNKISCHE vállalatcsoporton kívüli harmadik feleknek nem továbbítjuk ebben az összefüggésben. Az adatokat kizárólag a levélváltás feldolgozásához használjuk fel.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó beleegyezése esetén a GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontja.

Az adatok kezelésének jogalapja, amelyeket egy e-mail elküldésével együtt továbbítanak, a GDPR 6. cikke, (1) bekezdése f) pontja. Ha az e-mailes kapcsolatfelvétel szerződés megkötését szolgálja, akkor az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikke, (1) bekezdése, b) pontja.

 1. Az adatkezelés célja

A beviteli maszkban megadott személyes adatok kezelésének célja kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozását szolgálja. Az e-mailes kapcsolatfelvétel esetén fennáll a szükséges jogszerű érdekünk az adatkezelésre.

Az egyéb, az elküldés alatt kezelt személyes adatok célja a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélés megakadályozása és az informatikai rendszerünk biztonságának garantálása.

 1. Az adattárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint a cél elérése, amelyre begyűjtöttük őket, továbbra nem szükséges. A beviteli maszkban megadott személyes adatok és az e-maillel együtt elküldött adatok esetén ez akkor lép fel, ha a felhasználóval folytatott kérdéses levélváltás befejeződött. A levélváltás abban az esetben tekinthető befejezettnek, ha az érintett tárgyat véglegesen tisztázták.

A küldés során begyűjtött további adatokat legkésőbb 7 nappal a gyűjtés után töröljük.

 1. Tiltakozási és eltávolítási lehetőségek

A felhasználónak bármikor jogában áll személyes adatai kezeléséhez adott beleegyezését visszavonni. Ha a felhasználó e-mailen keresztül lép velünk kapcsolatba, akkor a személyes adatainak tárolása ellen bármikor tiltakozhat. Ebben az esetben a levélváltást folytatni nem lehet. Kérjük, törlésre vonatkozó kívánságát e-mailben küldje meg részünkre az  info@fraenkische.de e-mail címre.

Ez esetben töröljük az összes olyan személyes adatot, amelyet a kapcsolatfelvétel folyamán tároltunk.

X. További közösségi média beépülő modulok használata

 1. LinkedIn
  a) A személyes adatok kezelésének köre

Lapjainkon a LinkedIn közösségi hálózat összetevőit használjuk. Ezeket a funkciókat a LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország bocsátja rendelkezésre. Az „InShare” gomb használatával az Ön által felkeresett weboldalakat a LinkedIn felhasználói fiókjával összekapcsolják és ezt az információt más felhasználók rendelkezésére bocsátják. Ennek során az adatokat a LinkedIn-nek is továbbítják.

Ha webhelyeink egyikét lehívja, amelyben egy LinkedIn összetevőt tartalmaz, a böngészője a LinkedIn szervereivel közvetlen kapcsolatot létesít. A komponens tartalmát a LinkedIn közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja és az a weboldalba beépíti.

A komponens bekötésével a kérdéses szolgáltató tájékoztatást kap, hogy Ön internetes megjelenésünk megfelelő weboldalát felkereste. Ha Ön eközben a LinkedIn oldalán bejelentkezett, a LinkedIn látogatását hozzá tudja rendelni a profiljához.

Ha Ön nem szeretné, hogy ilyen jellegű információkat továbbítsanak Önről a LinkedIn részére, az adatok továbbítását úgy akadályozhatja meg, hogy a weboldalunk lehívása előtt kilép a LinkedIn-fiókjából.

Az Ön adatainak LinkedIn általi további feldolgozásáról és használatáról, valamint az Ön erre vonatkozó jogairól és beállítási lehetőségeiről a magánszférája védelme érdekében a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatából értesülhet, amelyet az alábbi hivatkozáson talál: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

b) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke, (1) bekezdése, f) pontja. További tájékoztatást a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában találhat, itt:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

c) Az adatkezelés célja

Az Ön adatainak a LinkedIn általi feldolgozásával és használatával kapcsolatosan felhívjuk figyelmét a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatára, amelyet itt találhat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

d) Az adattárolás időtartama, tiltakozási és eltávolítási lehetőségek

A LinkedIn általi adattárolással, valamint a tiltakozási és eltávolítási lehetőségeivel kapcsolatosan felhívjuk figyelmét a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatára, amelyet itt találhat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

 1. Xing
  a) A személyes adatok kezelésének köre

Weboldalainkon felhasználjuk a „Xing” szolgáltatás komponenseit, amelyet a XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Németország üzemeltet.

Ha webhelyeink egyikét lehívja, amely a Xing komponenst tartalmazza, a böngészője a Xing szervereivel közvetlen kapcsolatot létesít. A komponens tartalmát a Xing közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja és az a weboldalba beépíti.

A komponens bekötésével a Xing tájékoztatást kap, hogy Ön internetes megjelenésünk megfelelő weboldalát felkereste. Ha Ön eközben a Xing oldalán bejelentkezett, a Xing látogatását hozzá tudja rendelni a Xing-profiljához.

Ha Ön nem szeretné, hogy ilyen jellegű információkat továbbítsanak Önről a Xing részére, az adatok továbbítását úgy akadályozhatja meg, hogy a weboldalunk lehívása előtt kilép a Xing-fiókjából.

Az Ön adatainak Xing általi további feldolgozásáról és használatáról, valamint az Ön erre vonatkozó jogairól és beállítási lehetőségeiről a magánszférája védelme érdekében a Xing adatvédelmi nyilatkozatából értesülhet, amelyet az alábbi hivatkozáson talál:   https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

b) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke, (1) bekezdése, f) pontja.

További tájékoztatást a Xing adatvédelmi nyilatkozatában találhat, itt: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

c) Az adatkezelés célja

Az Ön adatainak a Xing általi feldolgozásával és használatával kapcsolatosan felhívjuk figyelmét a Xing adatvédelmi nyilatkozatára, amelyet itt találhat: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

d) Az adattárolás időtartama, tiltakozási és eltávolítási lehetőségek

A Xing által végzett adattárolás időtartamával, valamint a tiltakozási és eltávolítási lehetőségeivel kapcsolatosan felhívjuk figyelmét a Xing adatvédelmi nyilatkozatára, amelyet itt találhat: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

 1. Youtube
  a) A személyes adatok kezelésének köre

A weboldalainkon felhasználjuk a „Youtube“ szolgáltatás komponenseit, amelyet a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, üzemeltet. A YouTube, LLC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA leányvállalata.

Ha webhelyeink egyikét lehívja, amely a Youtube komponenst tartalmazza, a böngészője a Youtube szervereivel közvetlen kapcsolatot létesít. A komponens tartalmát a Youtube közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja és az a weboldalba beépíti.

A komponens bekötésén keresztül a Youtube és a Google tájékoztatást kap arról, hogy Ön a vállalatunk megfelelő weboldalát lehívta. Ha Ön eközben a Youtube oldalán bejelentkezett, a Youtube és a Google látogatását hozzá tudja rendelni a Youtube felhasználói fiókjához.

Ha Ön nem szeretné, hogy ilyen jellegű információkat továbbítsanak a YouTube és a Google részére, az adatok továbbítását úgy akadályozhatja meg, hogy a weboldalunk lehívása előtt kilép a Youtube-fiókjából.

Az Ön adatainak Youtube/Google általi további feldolgozásáról és használatáról, valamint az Ön erre vonatkozó jogairól és beállítási lehetőségeiről a magánszférája védelme érdekében a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatából értesülhet, amelyet az alábbi hivatkozáson talál:   https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

b) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke, (1) bekezdése, f) pontja.

További tájékoztatást a Youtube/Google adatvédelmi tájékoztatójában találhat, itt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

c) Az adatkezelés célja

Adatainak a YouTube általi kezelésének céljával, valamint ezek felhasználásával kapcsolatosan felhívjuk figyelmét a YouTube/Google adatvédelmi nyilatkozatára, amelyet az alábbi hivatkozáson érhet el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

d) Az adattárolás időtartama, tiltakozási és eltávolítási lehetőségek

A YouTube által végzett adattárolás időtartamával, valamint a tiltakozási és eltávolítási lehetőségeivel kapcsolatosan felhívjuk figyelmét a YouTube/Google adatvédelmi nyilatkozatára, amelyet itt találhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

XI. Webanalízis trackerrel

 1. A személyes adatok kezelésének köre

A weboldalainkon az etracker (www.etracker.com) webelemző szolgáltatáskészletet használja, amelyet egy német webelemző szolgáltató bocsát rendelkezésre, és amelynek segítségével felhasználóink webszörfözési szokásait elemezhetjük. A szoftver a felhasználó számítógépén egy sütit helyez el (a sütikkel kapcsolatos tájékoztatást lásd fent). Ha a webhelyünk egyes weboldalait lehívja, az alábbi adatokat tárolják:

 • A felhasználó lehívó rendszerének IP-címének utolsó három bájtja (xxx.xxx.xxx.???)
 • A lehívott webhely
 • Az a webhely, ahonnan a felhasználó a lehívott webhelyre került (referrer)
 • Azok az aloldalak, amelyeket a weboldalunkról hív le
 • A webhelyen eltöltött időtartam
 • A webhely lehívásának gyakorisága

Az elemző szoftver kizárólag az etracker szerverein fut. A felhasználó személyes adatait nem tárolják, mivel az IP-címet anonimizálják. A szoftver úgy van beállítva, hogy az IP-címeket nem teljes hosszukban tárolják, hanem az IP-cím egy bájtját letakarják (például:  xxx.xxx.xxx.???). Az így lerövidített IP-címeket nem lehet hozzárendelni a lehívó számítógéphez.

Az adatokat harmadik feleknek nem továbbítjuk. Statisztikai célokra szükség szerint az etracker által elmentett anonimizált adatokból generált jelentéseket állítunk össze.

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A felhasználók személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke, (1) bekezdése, f) pontja, amennyiben a felhasználó adatait anonimizálják. Ezt a lehető legkorábbi időpontban végzik el (vö. https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

 1. Az adatkezelés célja

A felhasználók személyes adatainak feldolgozása, amelyeket a lehető legkorábbi időponttól kezdve anonimizálva végeznek, lehetővé teszi számunkra felhasználóink webszörfözési szokásainak feltérképezését. A kinyert adatok értékelésével tájékoztatásokat tudunk összeállítani a weboldalunk egyes komponenseinek használatára vonatkozóan. Ez által weboldalunkat és ennek felhasználóbarátságát folyamatosan javítani tudjuk.

 1. Az adattárolás időtartama

Mivel az adatokat anonimizálják, nem törlik őket, hanem tartósan rendelkezésre állnak elemzés céljára. A weboldal látogatóját személy szerint azonosítani nem lehet. Az etracker kötelezettséget vállal arra, hogy az összegyűjtött adatokat soha nem használja más adatállományokkal együttesen, például hogy az érintettel összekössék az adatokat (vö. https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

 1. Tiltakozási és eltávolítási lehetőségek

Az etracker sütijeit a felhasználó számítógépén elmentjük és a számítógépről az oldalunknak továbbítják. Ennek következtében Ön, a felhasználó teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja a sütik használatát. Ha megváltoztatja internet böngészőjének beállításait, a sütik átadását letilthatja vagy korlátozhatja. A már elmentett sütiket bármikor törölheti. Ez automatikusan is megtörténhet. Ha webhelyünk sütijeit deaktiválja, elképzelhető, hogy nem fogja tudni webhelyünk minden funkcióját teljes körűen használni.

Weboldalunkon felhasználóink rendelkezésére bocsátjuk az elemzési eljárásból való opt-out lehetőségét. Ennek igénybe vételéhez kattintson a megfelelő hivatkozásra. Így a rendszerébe egy olyan süti kerül elhelyezésre, amely a mi rendszerünknek jelzi, hogy a felhasználó adatait ne mentse el. Ha a felhasználó időközben a megfelelő sütit törli a saját rendszeréről, akkor az opt-out sütit ismét aktiválnia kell.

etracker Opt-Out-Link

Az etracker szoftver privátszféra beálllításaira vonatkozó információit az alábbi hivatkozáson találhat: https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

XII. Google Adwords

 1. Az adatkezelés leírása és köre

Közvetlen üzletszerzési kampányaink során a Google Adwords konverziókövetést használjuk. Ez a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA elemző szolgáltatása

Amikor Ön egy, a Google által megjelenített hirdetésre kattint, akkor számítógépén egy konverziókövető sütit helyeznek el. Ezek a sütik 30 nap után érvénytelenné válnak, nem tartalmaznak személyes adatokat és nem használják fel őket személyazonosító adatok gyűjtésére.

Ha Ön meglátogatja egy bizonyos webhelyünket, és a süti még nem járt le, akkor tudni fogjuk, hogy Ön egy hirdetésre kattintott, és ennek eredményeképpen továbbították a webhelyünkre. A Google, mint szolgáltató, szintén részesül ezekben az adatokban.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A felhasználók személyes adatainak kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke, (1) bekezdése, f) pontja.

 1. Az adatkezelés célja

A konverziós sütik segítségével kapott információk csupán arra szolgálnak, hogy konverziós statisztikát készítsenek. Így megtudjuk a felhasználók számát, akik a Google-n keresztül megjelenített hirdetéseinkre kattintottak, és egy konverzió követési címkével ellátott oldalra lettek irányítva. Nem kapunk azonban olyan információkat, amivel a felhasználó személyét be lehetne azonosítani.

Ezek között a célok közt szerepel az adatkezeléshez fűződő törvényes érdekünk is a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja értelmében.

 1. Az adattárolás időtartama

A sütik 30 nap után érvénytelenné válnak, azonban mindaddig nem törlődnek, amíg Ön saját kezűleg nem törli őket.

További tájékoztatást, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatát itt találhatja:  https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

 1. Tiltakozási és eltávolítási lehetőségek

Ha ön nem szeretne a konverziókövetésben résztvenni, akkor az erre a célra szükséges sütik elhelyezését letilthatja – például, ahogyan fent ismertettük, a böngészőjének megfelelő beállításával, amely a sütik automatikus elhelyezését deaktiválja, vagy azáltal, hogy a sütiket úgy állítja be, hogy a „googleleadservices.com“ domén által küldött sütiket számítógépe elutasítja.

Ezen túlmenően a hirdetések beállításánál deaktiválhatja az Ön személyére szabott hirdetéseket. Az erre vonatkozó útmutatót itt találja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

XIII.  Google Térkép

 1. Az adatkezelés leírása és köre

A földrajzi adatok megjelenítésére, például az interaktív térkép megjelenítésére az útvonaltervezéshez internetes oldalunk a Google Térképet használja.  Ezt iFrame segítségével valósítjuk meg. A Google Térkép használata során a Google számára adatokat gyűjtenek és dolgoznak fel arról, hogy a weboldal felhasználói a térkép egyes funkcióit hogyan használják.

A Google Térkép használata által a weboldalunk használatával kapcsolatos adatokat, ideértve az Ön IP-címét, valamint az útvonal-tervező funkció használata esetén az Ön által megadott kiindulási pontot a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA részére továbbítják.

Az olyan weboldalak felkeresése esetén, amelyek interaktív Google térképet tartalmaznak, a Google és az Ön böngészője közt közvetlen kapcsolatot létesítenek. A térkép tartalmát a Google közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja és az a weboldalba beépíti. Emiatt nincs befolyásunk a Google által ily módon begyűjtött adatok mennyiségére. Tudomásunk szerint ezek legalább az alábbi adatokat foglalják magukba:

 • A felhasználó IP-címe
 • Dátum és időpont
 • A webhelyünk internetcíme
 • Útvonaltervezés esetén: a megadott indulási cím.

A Google által elvégzett további adatkezelésről az alábbi címen értesülhet részletesebben: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. A Google adatvédelmi központjában a Google regisztrált felhasználójaként kezelheti személyes beállításait. Hivatkozás: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikke, (1) bekezdés f) pontja.

 1. Az adatkezelés célja

A Google térképszolgátatásai használatával a felhasználónak lehetősége nyílik bennünket egy látogatás esetén könnyebben megtalálni.

A Google által végzett adatkezelés céljával és körével, az adatok további feldolgozásával és használatával, valamint az Ön magánszférájának védelmét célzó beállítási lehetőségekkel kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi tájékoztatójában (lásd fent).

Ezek között a célok közt szerepel az adatkezeléshez fűződő törvényes érdekünk is a GDPR 6. Cikke (1) bekezdése f) pontja értelmében.

 1. Az adattárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint a cél elérése, amelyre begyűjtöttük őket, továbbra nem szükséges. Ha az adatokat a weblap rendelkezésre bocsátása érdekében gyűjtöttük be, akkor erre a munkamenet befejeztével kerül sor.

A naplófájlokban elmentett adatokat 14 nap elteltével töröljük. Egy ezen túlmenő tárolásra is sor kerülhet. Ebben az esetben a felhasználó IP-címeit álnevesítik vagy anonimizálják, hogy a weblapot felhívó felhasználó azonosítása többé ne legyen lehetséges.

 1. Tiltakozási és eltávolítási lehetőségek

Ha Ön nem kívánja, hogy a Google az internetes jelenlétünkön keresztül Önről adatokat gyűjtsön, dolgozzon fel vagy használjon, akkor a böngészője beállításaiban deaktiválja a JavaScriptet. Ez esetben azonban nem fogja tudni a megjelenített térképet. A JavaScript deaktiválásával további, az internetes oldalon találhat funkciók, mint pl. a menü navigációja sem fog többé működni. Ezért azt javasoljuk, hogy ne deaktiválja a JavaScriptet, ha a weboldalunk tartalmait és funkcióit teljes mértékben kívánja használni.

Mint az V. pontban ismertettük, a Google Térkép használata során is sütit helyeznek el. Ezért az ott ismertetett tájékoztatások is érvényesek.

Ha Ön szeretné böngészőjében a Google nyomkövető szolgáltatásából az opt-out opciót installálni, akkor erre az alábbi hivatkozáson van lehetősége: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Weboldalunkon felhasználóink rendelkezésére bocsátjuk az elemzési eljárásból való opt-out lehetőségét. Erre a célra kattintson a megfelelő hivatkozásra. Így a rendszerében egy olyan süti kerül elhelyezésre, amely a mi rendszerünknek jelzi, hogy a felhasználó adatait ne mentse el. Ha a felhasználó időközben a megfelelő sütit törli a saját rendszeréről, akkor az opt-out sütit ismét aktiválnia kell.

A Google Analytics szoftver privátszféra beálllításaira vonatkozó információkat az alábbi hivatkozáson találhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

XIV. Az érintett jogai

Ha az Ön személyes adatait kezelik, akkor Ön a GDPR értelmében érintett személynek minősül és az alábbi jogokat érvényesítheti az adatkezelővel szemben:

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy az Önt érintő személyes adatokat kezeljük-e.

Ilyen adatkezelés esetén az adatkezelőtől az alábbi tájékoztatásokat kérheti:

(1)      a személyes adatok kezelésének célja;

(2)      az érintett személyes adatok kategóriái;

(3)     a címzett vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat megadták, illetve akiknek a személyes adatokat meg fogják adni;

(4)     az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának időtartama, vagy, ha erre vonatkozólag nem lehet konkrét adatokat megadni, az adattárolás időtartamának eldöntésében szerepet játszó kritériumok

(5)     az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

(6)      a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

(7)     az adatok származásáról rendelkezésre álló összes tájékoztatással kapcsolatban, amennyiben a személyes adatokat nem az érintett személytől szerezték;

(8)     a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Joga van hozzá, hogy tájékoztatást kérjen róla, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítják-e. Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön az adatkezelővel szemben érvényesítheti helyesbítéshez vagy kiegészítéshez való jogát, ha az Önre vonatkozó személyes adatok helytelenek vagy hiányosak. Az adatkezelő köteles az adatokat késedelem nélkül helyesbíteni.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ha az alábbiak valamelyike teljesül, Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:

(1)     ha az Önre vonatkozó személyes adatok pontosságát egy időtartamra vonatkozóan vitatja, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

(2)     az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(3)     az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(4)     az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését korlátozták, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ha az adatkezelés korlátozását a fent felsorolt feltételek értelmében korlátozták, akkor az adatkezelő tájékoztatja Önt, mielőtt az adatkezelés korlátozását megszüntetnék.

 1. A személyes adatok törlésére való jog
  a) Törlési kötelezettség

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

(1)     az Önre vonatkozó személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

(2)     Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

(3)     Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.

(4)      az Önre vonatkozó személyes adatokat jogellenesen kezelték.

(5)     az Önre vonatkozó személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

(6)     az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

b) Harmadik feleknek átadott információk

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a GDPR 17. Cikk (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

c) Kivételek

A törléshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges

(1)      a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

(2)     a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

(3)     a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a GDPR 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

(4)     a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az a) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

(5)      jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. Értesítési kötelezettség

Ha Ön az adatkezelővel szemben érvényesítette helyesbítésre, törlésre, az adatkezelés korlátozására valló jogát, az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni erről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Ön jogosult az adatkezelővel szemben kérésére a címzettekkel kapcsolatos tájékoztatásra.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

(1)     az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul

(2)      az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 1. Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult rá, hogy adatvédelmi hozzájárulását bármikor visszavonhassa. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

(1)     az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

(2)     meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

(3)      ha ez az Ön kifejezett beleegyezésével történik.

Az említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

A (1) és (3) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Önnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

XV. Photo Credits

©peshkova – stock.adobe.com
©blackzheep – stock.adobe.com
©Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
©Robert Kneschke – stock.adobe.com
©3darcastudio – stock.adobe.com
©archideaphoto –  stock.adobe.com
©Christian Hillebrand – stock.adobe.com
©ptyphoto – stock.adobe.com
©peshkov – stock.adobe.com
©momius – stock.adobe.com
©stock.adobe.com
©Gpoint Studio – fotolia.de
©REDPIXEL – stock.adobe.com
©vejaa – stock.adobe.com
©lev dolgachov – stock.adobe.com
©pololia – stock.adobe.com